Eerdere blogs

gesprek

Stop met invulformulieren en voer het gesprek Je hebt allemaal wel eens een evaluatieformulier van een leverancier ingevuld dat bestaat uit een standaard vragenlijst die vaak maar gedeeltelijk van toepassing is op de dienstverlening die...
mps

Uit recent onderzoek van Epson onder Europees kantoorpersoneel, kwam naar voren dat 58% van de Nederlandse MKB-organisaties gebruik maakt van een Managed Print Service (MPS). Maar hoe zit het met de overige 42%? Waarom...
GDPR

Onlangs kregen wij de vraag of we een verklaring kunnen afgeven waarin wij aangeven dat onze klanten door onze software werken conform de nieuwe privacyverordening ‘algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG, of GDPR in het Engels)....
wannacry

Bij online games is een gebruikelijke actie: forceer het zwakke slot van het gebouw, open de poort en kijk aan! Je bent binnen én hebt toegang tot alles wat je nodig hebt: geld, gezondheid,...
applicaties

Het aantal applicaties (apps) dat medewerkers voor hun werk gebruiken is de afgelopen 2 jaar met 25% gestegen. Twee van de negen conclusies uit een studie van Forrester in augustus 2016 onder 109 IT...
security

Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Dit is het nieuwe motto waarmee gemeentes en andere lagere overheden zaken met burgers en bedrijven moeten afhandelen. Bij deze toegenomen digitalisering komen drie grote security...
optimistische

De opkomst van slimme apps zorgt voor betere, snellere beslissingen. In combinatie met onze eigen denkcapaciteit wordt het onmogelijke opeens mogelijk. En de mogelijkheden lijken onbegrensd. Dit maakt de toekomst voor apps en app-bouwers...
fabriek

Het Industrial Internet of Things biedt enorm potentieel voor bedrijven, maar zijn tegelijkertijd een kwetsbare securityschakel in een fabriek. Hoe zorg je voor een goede security van je fabriek? De vierde industriële revolutie gaat niet...
woord

Ik mis een woord Een woord om een beweging te beschrijven waar steeds meer mensen zich bij aansluiten. Een beweging die niet gemakkelijk te vangen is omdat zij geen kleur bekent. Het komt op ongeveer...
cyber

Tot voor kort riep de geavanceerde cybercrimineel geen beelden op van georganiseerde misdaad of zelfs buitenlandse overheden die zich op je bedrijf en je persoonlijke gegevens richten. Hoe jij hen ook visualiseert, je kan...