Outsourcing

Outsourcing
applicaties

Veranderen is de enige constante in IT. Niet omdat je dat per se wilt, maar omdat iedereen om je heen verandert. Je moet gewoon mee. Het zou voor sommige IT-organisaties mooi zijn als je...

Wekelijks berichten de vakbladen  en hun bijbehorende websites over ‘wie het met wie doet’ in de wereld van IT- uitbesteding. Atos wint wat, Cap Gemini verliest wat, enzovoorts. De kleine spelers kijken jaloers naar...

Het sturen van de levering en ontwikkeling van IT-dienstverlening is een groots samenspel met veel deelnemende partijen aan zowel de vraag- als aanbodzijde. Om balans te vinden tussen exploitatie en vernieuwing (exploratie) van IT-dienstverlening...
digital

De afgelopen week heb ik voor de tiende keer mogen deelnemen aan de Global Sourcing Workshop van Leslie Willcocks, Julia Kotlarsky en Ilan Oshri in Frankrijk. Ik heb zelf een paper gepresenteerd over exit...
Investeren

De outsourcingspraktijk heeft zich de afgelopen dertig jaar stormachtig ontwikkeld. Van de eerste kleine onderdelen die werden uitbesteed naar grote ‘one size fits all’ deals, off shoring, multi-vendor sourcing en cloudsourcing. Door al deze...
digital

Al decennia lang hoef je niet echt goed te zijn ingevoerd om te kunnen voorspellen dat in een komend jaar de outsourcing van informatietechnologie zal groeien ten opzichte van het afgelopen jaar. Ook het...
Escrow

In juli 2010 heeft de Rijksoverheid ARBIT geïntroduceerd. ARBIT staat voor Algemene Rijksvoorwaarden Bij IT-overeenkomsten. In de eerste versie, ARBIT 2010, is in artikel 47 een aantal escrow-clausules opgenomen. Deze clausules zijn in de...
ERP-implementatie

Na jarenlang uitbesteden halen steeds meer bedrijven hun personeels- en salarisadministratie weer terug in huis. Organisaties willen data sneller beschikbaar hebben en ook sneller kunnen inspelen op veranderingen. En dat is gek, want dat...
ziekenhuis

Een ICT-opdracht bij de overheid? Dan kun je een absurd scherpe aanbieding doen om vervolgens het 15-voudige te factureren. Als je eenmaal binnen bent, voelt niemand zich meer verantwoordelijk voor de oorspronkelijke afspraken of...
uitbesteden

In de vorige twee artikelen ben ik ingegaan op het veranderende  karakter van ICT-uitbesteding en het feit dat er geen universeel geldig uitbestedingsmodel bestaat. Bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat de partners waarvoor ze...