Home Cloud De cloud, of hoe adviesbureaus kansen laten liggen

De cloud, of hoe adviesbureaus kansen laten liggen

8
DevOps

Dat cloud computing zo langzamerhand de ICT-wereld verovert is duidelijk. Elke dag verschijnt er wel een nieuw onderzoeksrapport, dat aantoont dat de cloudrevolutie niet de zoveelste hype in ICT-land is, maar een blijvend fenomeen. Wat echter onderbelicht wordt in alle discussies, is de transformatie die traditionele ICT- organisaties moeten ondergaan om aan deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Doordat het totale landschap wordt beïnvloed, moeten organisaties hun ICT-aansturing en -beheer volledig veranderen. Een ‘piecemeal’-aanpak zal niet blijken te werken.

Daar waar in het verleden een keuze voor uitbesteden vaak leidde tot een integrale overdracht van mensen en (ICT-)middelen door middel van een langlopend outsourcingcontract, ontstaat er nu – door de opkomst van de cloud – een geheel nieuwe dynamiek. Niet langer is de bestaande ICT-inrichting bepalend voor de uitbestedingsrelatie. De cloudleverancier heeft zijn infrastructuur en bijbehorende Paas/Saas-oplossingen in vergaande mate gestandaardiseerd, waardoor de uitbesteder in feite alleen hoeft te tekenen bij het kruisje. Hierdoor zullen organisaties opnieuw moeten nadenken over de inrichting van hun applicatielandschap, want voor maatwerk is de facto eigenlijk geen ruimte meer.

In die zin valt het vergelijk te maken met de Business Process Re-engineering-golf (BPR) die in de jaren negentig werd gedreven door softwareleveranciers als SAP en Peoplesoft. Toen al gold standaardisatie op basis van functionaliteiten die door deze pakketten werden geleverd als de heilige graal. Twintig jaar later blijkt van deze belofte weinig te zijn ingelost, aangezien talloze organisaties ijverig zijn blijven sleutelen (daarbij vaak enthousiast geholpen door integrators) en er op elke standaard wederom een hele stapel maatwerk is gebouwd.

Het einde van bestaande sourcingmodellen
Het evidente onvermogen van organisaties om ICT te rationaliseren naar een niveau waarop er zo veel mogelijk met standaarden wordt gewerkt, is in de afgelopen jaren niet verminderd. Nu de cloud als een tsunami de ICT-wereld binnen dendert, zal dit vraagstuk opnieuw ter tafel komen. De talloze adviesbureaus die zich begeven op het gebied van IT-transformatie en IT-outsourcing zullen zich moeten afvragen of bestaande sourcingmodellen nog wel toepasbaar zijn en organisaties moeten wijzen op de harde feiten van de veranderende wereld. In die wereld:
– is er voor ICT-operations geen rol meer weggelegd
– is de business ‘in charge’
– werken bestaande IT-outsourcing modellen niet meer
– creëren programmeurs vanuit de programmacode rechtstreeks (virtuele) infrastructuren in de cloud (of: infraless applicaties)
– zijn er jaarlijks honderden nieuwe toetreders die ook gedeeltelijk weer zullen verdwijnen
– verschuift de ICT-inkoop van middelen (HW/SW) naar diensten (niemand koopt nog zijn eigen datacenters/servers/storage, etc.)

De vraag is hoe bestaande ICT-organisaties deze wereld tegemoet zullen treden. Er zijn immers nieuwe vaardigheden nodig en het traditionele ICT-operations-bastion zal verdwijnen (of op zijn minst gemarginaliseerd worden). Tegelijkertijd wordt het aansturen van ketenprocessen veel complexer (complexere inkoop, E2E SLA’s en regie).

Het is opvallend om te zien hoe de traditionele adviesbureaus, integrators en outsourcers allemaal hun mond vol hebben van de cloud, maar dat slechts weinigen (ik ken er op dit moment eigenlijk niet één) een integrale visie hebben op deze toekomst. Zou het zo zijn dat de cloud eigenlijk ook een bedreiging is voor hun bestaan?

Als we het vergelijk maken met de BPR-hype in de jaren negentig, dan kan de cloud juist enorme kansen bieden voor dit soort organisaties. Iedereen zal immers de komende jaren te maken krijgen met deze ontwikkelingen en heeft hulp nodig bij de transitie. De vraag is echter of de adviesbureaus er klaar voor zijn….

Jeroen van der Meer, CTO ASP4all

 

4 REACTIES

 1. Investeren in een integrale visie kost geld zeker omdat er nog een behoorlijk gat zit tussen visie en praktijk.

  Daarnaast doet cloud computing niet zoveel aan de voorkant. Die moet nog steeds ontwikkeld worden en gaat over noeste arbeid en technische uitdagingen.

  Cloud computing maakt vooral aan de achterkant (alles onder de hoogste OSI laag) de grootste impact. En daar zit hem nu de kneep. Gebruikers ervaren cloud alleen aan de voorkant terwijl daar juist niet veel anders is als dat het al was.

  Als je een keer van gedachten wilt wisselen, ik ben goed te vinden 🙂

 2. Kleine aanvulling. Cloud (computing) is zo breed dat 1 advies bureau niet alle competenties heeft die je bij “cloud” verwacht.

  Cloud heeft te maken met software, processen, infrastructuur, security, integratie, et cetera.

  Oja, en we moeten nog iets met legacy en goed kunnen rekenen.

 3. Graag geen maatwerk bovenop open standaarden, helemaal mee eens. Cloud kan juist alleen verder floreren obv van open standaarden en verder universeel toepasbaar zijn obv open source technologie!

  Bedrijven zijn vaak te conservatrief, vooral bedrijven die gestoeld zijn op het Reinlandse model.
  De kloof tussen visie en daadwerkelijke strategie is te groot, zelfs nu. Dit zie je niet alleen terug als het gaat om cloud strategie maar om met een ander “heet hang ijzer” op de proppen te komen is het plaats en tijd onafhankelijk werken.

  In de Clousd willen IT-bastions de hegemonie behouden en in het “nieuwe werken” is dat de business/management die met zijn kop in het en hakken in het zand zit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here