Home Cloud Gratis af te halen

Gratis af te halen

19
onbekend

De snel voortschrijdende digitalisering levert allerlei nieuwe uitdagingen op. Voor datacenters is dat niet anders. Het is geen geheim dat datacenters veel energie verbruiken. Dit is een direct gevolg van de snel groeiende behoefte aan een betrouwbare digitale infrastructuur. Als alle apparatuur die momenteel in Nederlandse datacenters staat weer on premise geplaatst zou worden, zouden we in Nederland bijna twee keer zo veel energie verbruiken als nu het geval is. Datacenters spelen alleen daarom al een cruciale rol in het streven naar de verduurzaming van de energievoorziening.

Dat is niet het enige. Datacenters die bij de Dutch Datacenter Association (DDA) zijn aangesloten gebruiken vrijwel uitsluitend groene stroom. Dat past bij de visie van de DDA en haar deelnemers om de digitale transformatie op een duurzame manier te faciliteren. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de duurzaamheid van de digitale economie. Digitalisering en duurzaamheid moeten hand in hand gaan.

Giant leaps

Maar we willen graag nog een stap verder gaan. Een deel van de energie die datacenters verbruiken wordt omgezet in restwarmte. Vandaar ook de uitdagingen die datacenters hebben met koeling: als deze restwarmte niet afgevoerd of geneutraliseerd wordt, zullen de servers in datacenter minder efficient werken of oververhit raken. Gelukkig zijn daar allerlei oplossingen voor. Maar tot nu toe wordt daarmee de restwarmte niet optimaal gebruikt.

Daarom heeft de DDA het nieuwe kabinet aangeboden om gratis gebruik te maken van de restwarmte die datacenters produceren. Daarmee kan de energievoorziening sneller verduurzaamd worden en komen we een flinke stap dichterbij de klimaatdoelen die gesteld zijn in het Akkoord van Parijs in 2015.
Het gaat daarbij niet om klein bier. Een flink datacenter kan de gehele horeca van Amsterdam het hele jaar van warmte voorzien. Het is goed denkbaar dat in de nabije toekomst tienduizenden huishoudens verwarmd worden met de restwarmte van datacenters. Dat betekent een forse reductie in het energieverbruik van Nederland, hoofdzakelijk aardgas. En daarmee wordt ook een ander probleem op een innovatieve manier verzacht: de gaswinning in Groningen zal verder teruggebracht kunnen worden.

een wereld van duurzame mogelijkheden

Voor het zover is moet er veel gebeuren. Momenteel is er geen warmtenet infrastructuur waarmee de restwarmte uit datacenters getransporteerd kan worden. Ook zullen warmtepomp installaties in woonwijken of op bedrijventerreinen moeten worden gebouwd zodat de restwarmte van datacenters kan worden opgewerkt. De restwarmte die datacenters produceren heeft doorgaans een temperatuur van tussen de 25-30 graden Celsius. Voor hergebruik zal dit 70 graden moeten worden.

Wat de DDA heeft voorgesteld is ambitieus. Daarom doen we niet alleen een appèl op het nieuwe kabinet, maar ook op andere partijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en graag willen bijdragen aan een groene toekomst. Met de juiste knappe koppen, middelen en beleid wordt het voor verschillende branches interessant om hier vol op in te zetten. Het gaat dus niet louter om liefdadigheid: het nuttige en het noodzakelijke kunnen verenigd worden in nieuwe business modellen. De handreiking die de DDA doet is bedoeld als een belangrijke eerste stap.

Stijn Grove, Directeur Dutch Datacenter Association

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here