Home Data & Storage Nederland is leading edge in Europa

Nederland is leading edge in Europa

23
onbekend

Het IoT-universum zal u inmiddels wel bekend zijn. Voor de volledigheid toch een korte definitie. Het IoT is niets anders dan het geheel aan dingen dat op het internet aangesloten is. Het gaat dan hoofdzakelijk om (geautomatiseerde) apparaten. Denk aan smartphones- en smartwatches en sensoren. Maar ook om bijvoorbeeld auto’s, de scheepvaart en machine. Of zelfs dieren voor wetenschappelijk onderzoek naar, bijvoorbeeld, de migratiepatronen van trekvogels. Al deze devices zenden een momenteel snel groeiende stroom aan data naar centrale punten voor dataverwerking.
Ook hier geldt dat het geheel groter is dan de som der delen. Alle ‘dingen’ die data genereren en verzenden zouden waardeloos zijn zonder connecties en een centrale plek. Dat is waar van de data informatie gemaakt kan worden. Denk aan draadloze en vaste netwerkinfrastructuren, maar ook zeker aan de datacenters waarin alle met IoT verzamelde data samenkomen.

Stille kracht

Datacenters zijn de stille kracht achter IoT. Met miljarden apparaten die continu, 24×7 data verzenden, moet gebouwd kunnen worden op een betrouwbaar fundament van beschikbare IT-apparatuur. Dat kan niet meer on premise in de bezemkast: daar is een professionele organisatie voor nodig met uptime garanties, backbones met redundant uitgevoerde connecties en uitgebreide certificering en normering.

Bepaalde IoT applicaties zijn belangrijker in gebruik dan andere IoT applicaties. In het algemeen kan gesteld worden dat men steeds meer eisen stelt aan de kwaliteit van sensoren en applicaties als het gaat om data overdracht. Men wil de beste ervaring kunnen bieden aan gebruikers, of het nou om consumenten of zakelijke dienstafnemers gaat

Distributie on the edge

Edge computing, het geografisch op zo kort mogelijke afstand plaatsen van servers van de eindgebruiker of consument, is daarom sterk in opkomst. We zien dat gebeuren met content delivery networks. Nieuwsdiensten en aanbieders van streaming media willen zo dicht mogelijk bij de eindgebruiker zitten. En voor sensoren die gebruikt worden voor het monitoren van verkeer, machines of transport en logistiek geldt dat data real time beschikbaar moeten zijn.

Servers worden daarom in datacenters, zo dicht mogelijk bij eindgebruikers geplaatst. Nederland biedt daar uitstekende mogelijkheden voor. Het is vrij eenvoudig om in meerdere regionale datacenters een aanwezigheid te creëren.

We kunnen dit ook breder trekken. Edge computing heeft ook betrekking op de geografische locatie van datacenters op een continent. Nederland is wat dat betreft uniek gepositioneerd in Europa. Grote, internationale digitale dienstverleners willen zo dicht mogelijk bij de 500 miljoen ‘eyeballs’ zitten die Europa rijk is. Geen enkel ander land in Europa kan daar zo goed in voorzien als Nederland. Ons land heeft laagste latency in Europa en is de edge voor het hele continent. En daarmee zijn Nederlandse datacenters leading edge bij het faciliteren van de groei van IoT.

Stijn Grove, Directeur Dutch Datacenter Association

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here