SDN

De manier waarop netwerkdiensten worden gerealiseerd ondergaat ingrijpende veranderingen. We kunnen gerust spreken van de belangrijkste verschuiving sinds de breedschalige toepassing van Multiprotocol Label Switching (MPLS) in het begin van dit millennium. Traditionele netwerken functioneerden...

In veel organisaties bestaat wrijving tussen wat de IT kan bieden en wat de business verlangt. Een groot deel van het budget en de beschikbare tijd gaat op aan het beheer en onderhoud van...
B2B

Wanneer je e-commerce overweegt als extra kanaal om zakelijke klanten te bedienen, kan het verleidelijk zijn om de aanpak van een onlineretailer te kopiëren. De kans is groot dat deze partijen een van de...
disclaimer

Mijn oog viel op een recent gepubliceerde uitspraak op rechtspraak.nl. In deze zaak komt een advocaat, niet voor het eerst, op tegen het gebruik van een door hem gemaakte disclaimer. Hij stelt de disclaimer...
jullie

De vorige keer toen we kennis maakte stond het einde van het jaar voor de deur. Een moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar en te evalueren hoe het jaar was gegaan....

Het zijn de nieuwe helden van deze tijd. Ethische hackers die dag en nacht speuren naar kwetsbaarheden in ICT-systemen met als doel het internet veiliger te maken. Om de hulp te krijgen van deze...
security

Er verschijnen met de regelmaat van de klok uitgebreide onderzoeken naar de stand van zaken op securitygebied. Ook Cisco doet dat. Het zal niemand verbazen dat de gesignaleerde trends en issues veel overeenkomsten vertonen....
amazon

We kunnen nu wel stellen dat de cloud geland is bij de meeste ondernemingen en hun IT-afdelingen, maar in de praktijk zien we nog te veel twijfels richting de cloud. Het sleutelbegrip is ‘Always connected’...

Het Franse Danone en het Deense Carlsberg worden in het rapport The race is on van Forbes Insights aangehaald als twee lichtende voorbeelden van ondernemingen die hun digitale marketing goed op orde hebben. Deze...
cloud

De migratie naar de cloud wordt vaak gezien als een IT-aangelegenheid. Onterecht in mijn ogen. Natuurlijk is er altijd een technisch component, maar veel belangrijker is de koppeling met de business. Daar is uiteindelijk...