Home Klantcases Zoek

Zoekresultaten klantcases

  • Sectoren

  • Categorie

  • Klantnaam

ICT voor sterk onderwijs en een betekenisvolle toekomst

0
ICT voor sterk onderwijs en een betekenisvolle toekomst

De Aloysius Stichting zet zich met scholen in heel Nederland in voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die expertise in onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Dit omvat speciaal (basis)onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs, evenals onderwijs aan jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunt, adviseert en begeleidt Aloysius leerlingen en onderwijsteams in het regulier onderwijs in ruim zestig samenwerkingsverbanden. Met 1.100 medewerkers en ruim 4.300 leerlingen staat Aloysius voor sterk onderwijs en een betekenisvolle toekomst. Hier hoort een betrouwbare en gebruiksvriendelijke IT-omgeving bij. Rutger Groen, Directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij Aloysius, en Ed Polderman, Communicatiemedewerker bij Aloysius, vertellen hoe Ictivity hen hierbij helpt.

Gezamenlijke droom

Aloysius is innovatief en vooruitstrevend op het gebied van digitalisering. Dat kwam terug in de vraag waarmee ze in 2020 bij Ictivity aanklopten. De focus lag volledig op het verbeteren van de gebruikersbeleving (XLA) en meer innovatie. Rutger vertelt: “Voordat we de aanbesteding voor een nieuwe IT-partner uitzetten, hebben we in de organisatie opgehaald welke dromen er zijn. Hoe moet de school er over een aantal jaar uit zien en wat hebben we daarvoor nodig?”

Hieruit bleek dat Aloysius met een nieuwe IT-partner vooral verder wilde ontwikkelen en echt samen wilde kijken naar vernieuwing en de toekomst. Rutger: “Ictivity was de partij die het dichtst bij onze droom kwam. Zij denken echt vanuit de eindgebruiker. We zijn vervolgens samen aan de slag gegaan met de ambitie om medewerkers van Aloysius te laten beschikken over moderne digitale hulpmiddelen zodat zij optimaal ondersteund worden in het gebruik van deze middelen voor het onderwijs.”

ICT als water uit de kraan

Een eerste stap hierin was om een sterke basis te hebben. “Het doel daarbij was dat ICT moet zijn als water uit de kraan. Daarmee bedoelen we eigenlijk dat goedwerkende ICT, ook tijdens piekperioden, een vanzelfsprekendheid is en eindgebruikers er geen omkijken naar hebben”, zegt Rutger. Hoewel de IT-omgeving van Aloysius al gedeeltelijk in de cloud stond, werden bestanden soms nog lokaal opgeslagen. “Ictivity heeft dit naar de cloud gebracht”, vertelt Ed. “Ook hebben zij alle medewerkers voorzien van een digitale werkplek in Omnia, waarmee ze overal toegang hebben tot al hun applicaties en bestanden. En daarnaast zijn we volledig gestandaardiseerd op Apple.”

Veiligheid van de IT-omgeving werd hierbij niet uit het oog verloren. Rutger: “De beveiliging van onze ICT staat hoog op onze prioriteitenlijst. Bij de start van de samenwerking hebben we bijvoorbeeld tweefactor authenticatie ingevoerd. Met gezichtsherkenning via de iPhone krijgen we toegang tot het Omnia portaal. Vanuit deze gepersonifieerde cockpit kunnen we vervolgens met één klik door naar de applicaties die we nodig hebben. Dat werkt goed.”

Militaire precieze en maatwerk

De transitie naar deze nieuwe digitale werkplek is uitgevoerd met militaire precisie, want deze vond midden in de schoolperiode plaats. “Dat vereiste een goede planning en afstemming”, vertelt Rutger. “Zo werd Teams tijdens corona in sneltreinvaart uitgerold.” Ook de adoptie van de IT-omgeving bij de gebruikers vormde een belangrijke factor in de samenwerking. Hierbij was er veel persoonlijke aandacht, want niet iedereen heeft dezelfde mate van digivaardigheid of zelfredzaamheid.

Ed vult aan: “In de communicatie is er alles aan gedaan om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het ICT-adoptieprogramma van Ictivity bestond uit diverse leermethodes, zodat er voor iedere medewerker een passende oplossing beschikbaar was. De verschillende leervormen zijn gericht op het toepassen en optimaliseren van ICT-middelen binnen werkprocessen. Zo werd tweewekelijks een online training georganiseerd met uitleg over Sharepoint, OneDrive en het zoeken, opslaan en delen van bestanden. Daarnaast werden online micro e-learnings, instructievideo’s en een overzicht van veel gestelde vragen centraal aangeboden aan onze collega’s. Via intranet is er een KennisHub ingezet om de collega’s voor te bereiden op de verandering die gaat komen met de nieuwe werkplek. “Na de migratie kan deze gebruikt worden voor naslag en zelfstudie. Tot slot kunnen alle collega’s gebruik maken van een e-Coach voor vragen, begeleiding en ondersteuning. Hierdoor was er echt veel persoonlijke aandacht.”

Een ander onderdeel waar Rutger erg over te spreken is, is dat het Omnia portaal altijd automatisch opstart, ook wanneer de MacBook vanuit de slaapstand wordt geopend. Hij vertelt: “Hierdoor zitten we niet alleen gelijk in de kern van onze IT-omgeving, maar ook op de startpagina waarin we veel nieuws uit de organisatie met elkaar delen. Met deze oplossing blijven alle medewerkers dus goed op de hoogte van de alle ontwikkelingen bij Aloysius. Dat is belangrijk vanwege de grote geografische spreiding van onze scholen door heel Nederland.”

Focus op onderwijs, niet op ICT

Rutger en Ed zijn tevreden met de stappen die tot nu toe zijn gezet: “Met behulp van automatisering zijn veel werkprocessen een stuk efficiënter ingericht. Daarnaast kunnen medewerkers naadloos op andere plekken werken, zonder daar iets apart voor te hoeven regelen. Ze gaan bovendien zelf heel actief aan de slag met de mogelijkheden die er zijn. Dat stimuleren we ook natuurlijk. Bijvoorbeeld om de beschikbare IT-middelen ook privé te gebruiken. Zo raken medewerkers vertrouwd met de middelen, wat hun werkgeluk vergroot.”

En het werkt; de medewerkers van Aloysius verwerken ICT op allerlei innovatieve manieren in het onderwijs. “Dat is heel mooi om te zien. Het maakt leerlingen niet alleen digivaardig, maar maakt het onderwijs ook aantrekkelijker. Als kers op de taart komt de innovatie in het onderwijs absoluut ten goede”, zegt Rutger. “Denk aan het gebruik van moderne technologieën in het lesgeven. Dat gaat veel verder dan alleen het gebruik van een iPad of Digiboard. Denk ook aan het inzetten van applicaties, video’s of robots tijdens lessen. Bijvoorbeeld tijdens kookles. De docent neemt video’s op en speelt deze tijdens de les af. Dat geeft de docent tijdens de les ruimte voor persoonlijke aandacht. Daarnaast is het mogelijk om te werken met live video, zodat leerlingen precies kunnen zien wat belangrijk is.” Maar ook tijdens bijvoorbeeld muziek- of gymles wordt handig gebruikgemaakt van ICT. “Zo is het mogelijk om diverse lesprogramma’s op te halen via QR-codes. En kunnen leerlingen en leerkrachten gemakkelijk draadloos hun laptop en/of telefoon delen en projecteren op schermen en dit in de lessen verwerken.”

Transparant en op basis van vertrouwen

De moderne werkplek inclusief de Apple-telefoons van medewerkers worden gemanaged vanuit Ictivity. Ed: “Support wordt geleverd door middel van eerstelijns ondersteuning, aangevuld met ondersteuning op locatie. De ondersteuning op locatie is op geplande momenten structureel aanwezig en wordt opgeschaald op de momenten dat het nodig is. Het Serviceteam is daarnaast altijd makkelijk bereikbaar. Zo worden we echt volledig ontzorgd, waardoor onze focus kan liggen op onderwijs in plaats van op ICT.”

In coronatijd is goede communicatie daarnaast essentieel gebleken, zo sluit Ed af: “Als communicatieafdeling hebben wij onze scholen optimaal kunnen ondersteunen. De beschikbaarheid van goedwerkende ICT-systemen is daarbij onmisbaar.”

Betekenisvolle toekomst

Over de samenwerking met Ictivity zijn Rutger en Ed dan ook erg te spreken. “De samenwerking met Ictivity is open, transparant en gebaseerd op vertrouwen”, leggen ze uit. “Ze komen beloftes na. Het voelt echt als een partnership in plaats van een klant-leverancierrelatie. Als onderwijsinstelling zijn wij behoorlijk vooruitstrevend. Ictivity sluit hier naadloos op aan. Ons motto is ‘we doen het gewoon, gedonder komt er toch’. Ictivity denkt met ons mee en daagt ons uit, altijd vanuit de klantbehoefte. Bijvoorbeeld wat betreft het verder automatiseren van repeterende taken. We doen het echt samen.”

De toekomst ziet er dan ook betekenisvol uit. Rutger: “Samen met Ictivity hebben we de afgelopen periode een hele sterke basis neergezet. De manier waarop ICT nu is ingericht binnen Aloysius zorgt ervoor dat wij niet met ICT, maar met vernieuwing van het onderwijs en sociale interactie bezig kunnen zijn. De huidige IT-omgeving ondersteunt daarnaast hybride werken binnen onze organisatie. Naarmate we verder komen in onze samenwerking, zal deze steeds meer verschuiven richting innovatie en ontwikkeling. Ik kijk uit naar de mooie dingen die we samen gaan realiseren om het onderwijs nóg een stuk innovatiever en beter te maken.”

Slim automatiseren: Dukers & Baelemans organiseert moeiteloos 1.500 trainingsdagen

0
Slim automatiseren: Dukers & Baelemans organiseert moeiteloos 1.500 trainingsdagen

Dukers & Baelemans is een opleidingsinstituut voor finance professionals. Jaarlijks organiseert de opleider zowel online als op locatie duizenden trainingsdagen voor hun veertig opleidingen. Het organiseren van al deze trainingsdagen werd gedaan door twee planners die fulltime de puzzel van docenten, locaties en data bij elkaar legden. De manier waarop ze dit deden was echter té tijdrovend en omvatte veel handmatig uitzoekwerk. Om daar verandering in te brengen en het proces te automatiseren, besloten ze de handen ineen te slaan met het productiviteitsteam van Ictivity. Moniek Copal, projectmanager bij Dukers & Baelemans, vertelt erover.

De puzzel leggen

Dukers & Baelemans organiseert jaarlijks 1.500 klassikale trainingsdagen op vijftien verschillende locaties in Nederland. “Dat is een hele organisatie”, vertelt Moniek. “Onze planners moeten meerdere factoren bij elkaar brengen. Dit gaat om de keuze uit 65 docenten, de expertise van de docenten, waar ze vandaan komen, wanneer ze beschikbaar zijn en wanneer welke fysieke locatie beschikbaar is.”

Dat betekende dat de planners data uit allerlei verschillende bronnen bij elkaar moesten brengen. Denk aan een Excellijst met de expertise van docenten en AFAS waarin de woonplaats van docenten stond opgeslagen. Met behulp van Google Maps werd vervolgens handmatig de afstand van de woonplaats naar de trainingslocatie berekend. Bleef dat binnen de perken? Dan werd de docent gevraagd naar zijn/haar beschikbaarheid. Kon de docent niet? Dan begon dit proces van voor af aan. “Soms wel tot zes keer voordat een beschikbare docent gevonden was”, vertelt Moniek. “Met als gevolg dat de planners geregeld het overzicht kwijt waren en er dubbele boekingen ontstonden. Het was een arbeids- en tijdintensief proces dat we wilden optimaliseren en automatiseren.”

Alles in één applicatie

Dat Ictivity bij deze wens werd aangehaakt was geen toeval. “We werken al langer met ze samen, waardoor deze stap een mooie doorontwikkeling in ons partnership vormde. Samen met Ictivity en de twee planners zijn we aan de slag gegaan om de wensen en eisen in kaart te brengen voor een andere werkwijze”, licht Moniek toe. “Ook de docenten hebben we hierin betrokken via interviews en enquêtes. Zij wilden vooral op een gemakkelijke manier hun beschikbaarheid doorgeven en minder (onnodige) verzoeken in de mail ontvangen. Op basis hiervan adviseerde Ictivity ons om dit alles te borgen in één applicatie.”

“Ictivity adviseerde ons om het hele proces te borgen in één applicatie.”

Via het Microsoft Power Platform is Ictivity vervolgens aan de slag gegaan met het bouwen van de applicatie, waar na vijftien ontwikkeldagen een eerste versie van op poten stond. “Het belangrijkste onderdeel van deze app is het Power BI dashboard. Hierin komt data uit SharePoint samen, wat planners inzicht geeft in de puzzelstukjes die ze bij elkaar moeten brengen voor een trainingsdag”, vertelt Moniek. “De docenten werken ook in deze app om hun beschikbaarheid door te geven. Zij krijgen vanuit de app automatisch een e-mailverzoek voor een training met een bevestig- of weigerknop, waarna het antwoord direct in het systeem wordt vastgelegd. Hierdoor kunnen de planners een historie aanmaken en dubbele boekingen voorkomen.”

Moeiteloos organiseren

Nu de applicatie twee maanden wordt gebruikt door planners en docenten, zijn de resultaten duidelijk merkbaar. “We zijn veel minder tijd kwijt aan het zoeken naar de juiste docent”, vertelt Moniek. “Het dashboard laat dit nu zien. Hier zijn we heel blij mee, want het heeft ons een tijdbesparing van acht uur per dag opgeleverd waardoor onze planners zich niet uitsluitend meer op de organisatie van trainingen hoeven te richten.”

“Het heeft ons een tijdbesparing van acht uur per dag opgeleverd.”

Daarnaast is de service naar de docenten geprofessionaliseerd. “Dankzij het dashboard wordt er veel meer rekening gehouden met de afstand die ze moeten afleggen naar een trainingslocatie en omdat docenten nu zelf hun beschikbaarheid doorgeven, krijgen ze alleen trainingsverzoeken op de momenten dat ze daadwerkelijk beschikbaar zijn. Dit heeft geresulteerd in slechts 5 procent aan afwijzingen, terwijl dit eerst 40 procent was.”

Aan de app krijgen

De komende tijd staat in het teken van het verder aanpassen en optimaliseren van de applicatie om het zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de opleider. “We kijken ernaar uit om de applicatie de komende periode te koppelen aan AFAS, zodat we ook de handmatige handeling van het opzoeken van de woonplaats van de docent uit het proces halen”, vertelt Moniek. “En ook adoptie onder docenten blijft een mooie uitdaging. De docenten die de applicatie gebruiken zijn in ieder geval heel enthousiast. Ik ben ontzettend blij dat we samen met Ictivity deze stap hebben gezet.”

Ictivity’s productiviteitsteam

Werkzaamheden slim inrichten, dat is waar het bij productiviteit om draait. Tools kunnen daarbij van grote waarde zijn. Rapportages maken op basis van een overzichtelijk dashboard gaat een stuk sneller dan verschillende Excelfiles doorzoeken. Een vereiste voor productiviteit is wel dat tools op de juiste manier ingezet en gebruikt worden. In de praktijk zien we dat er bij de meeste organisaties op het gebied van gebruik en/of inzet van applicaties nog een effectiviteitslag te slaan is. Dat is waar Ictivity’s productiviteitsconsultants zich mee bezig houden. Zij helpen je op dit gebied graag vooruit, net als bij Dukers & Baelemans. Want soms zie je door de bomen het bos niet meer, of weet je niet welke route voor jouw organisatie of team de beste is. Een nieuwe applicatie of dashboard ontwikkelen, gebruikmaken van onze templates of behoefte aan een training om zelf met het vereenvoudigen van processen aan de slag te gaan? Ons productiviteitsteam staat voor je klaar.

 

Creatief innovatief: Pleyade transformeert naar volledige IT-outsourcing

0
Creatief innovatief: Pleyade transformeert naar volledige IT-outsourcing

Voor liefdevolle ouderenzorg op maat, ben je bij zorgverlener Pleyade op het juiste adres. Zowel aan huis, als op zestien zorg- en twee kantoorlocaties, zetten zo’n 1.500 medewerkers en 400 vrijwilligers zich in om bewoners en cliënten te ondersteunen in het dagelijks leven. Goedwerkende IT is hiervoor een vereiste; de zorgmedewerkers bij Pleyade doen een beroep op IT-voorzieningen voor het raadplegen van online cliëntendossiers, communicatie met naasten, opvragen van medicatielijsten en administratie. Dit soort werkzaamheden verliepen echter niet altijd op een efficiënte manier, mede door een sterk verouderde IT-omgeving. Het werd tijd om dit naar het hier en nu te brengen, passend bij de visie van Pleyade. Remko Meek, manager bedrijfsvoering bij Pleyade, en Ronald van de Beeten, service manager ICT bij Pleyade, vertellen hoe ze dit samen met Ictivity aanpakten.

Creatief innovatief

De IT-omgeving van Pleyade was volledig in eigen beheer en traditioneel vormgegeven. Er was al enige tijd niet geïnvesteerd in vernieuwingen. Ronald vertelt: “De hardware had de beste tijd gehad en diverse besturingssystemen kregen geen support meer. Ooit was het state of the art, maar inmiddels was onze omgeving zodanig verouderd dat het risico’s met zich meebracht.” “Bovendien beperkte het ons in het realiseren van een goede gebruikerservaring”, vult Remko aan. “Geregeld kwamen er klachten van medewerkers over de traagheid en beschikbaarheid van systemen.”

Dat rijmde niet met Pleyades strategie van innovatieve ouderenzorgorganisatie. “Je komt uiteindelijk niet meer mee als je alles op IT-gebied zelf blijft organiseren. Het beperkte ons in de doorontwikkeling van onze organisatie. De samenwerking met Ictivity was daarom een strategische keuze. Als Pleyade willen we creatief innovatief zijn. Dit doen we onder andere met het Pleyade Innovatie Team (PIT), waarin we samen met de TU/Eindhoven werken aan innovatieve zorgoplossingen en -domotica, zoals LivingMoments; een manier voor familie en naasten om vanuit een applicatie (digitale) ansichtkaarten te versturen die bewoners op hun woonlocatie ontvangen. De vorm van onze ICT-organisatie met alles in eigen beheer paste niet bij deze ambitie. We waren onvoldoende wendbaar en miste ontwikkelingen in de markt.”

Geen one size fits all

Na een marktuitvraag viel de keuze voor een strategische partner uiteindelijk weloverwogen op Ictivity. “Ictivity bedient meer zorg- en ouderenorganisaties en begrijpt daarom wat er speelt. Dat was voor ons belangrijk in de keuze”, vertelt Ronald. “Ook zijn ze niet van one size fits all”, vult Remko aan. “Ze denken vanuit gebruikersperspectief met ons mee over hoe we de dienstverlening kunnen verbeteren en zijn niet bang of terughoudend om maatwerk toe te voegen. Daar ligt voor mij de toegevoegde waarde om met Ictivity samen te werken. Dat je niet slechts klant-leverancier bent, maar elkaar verder brengt en vanuit gelijkwaardigheid een stip op de horizon zet en een weg inslaat.”

“De toegevoegde waarde van Ictivity is dat er veel ruimte is om vanuit gelijkwaardigheid een weg in te slaan en elkaar echt verder te brengen.”

Grote transformatie

Vanuit die gezamenlijke stip op de horizon werd de transitie gestart om de gehele IT-afdeling van Pleyade te moderniseren en in beheer van Ictivity te brengen. Nieuwe werkplekken met Office 365 werden geïnstalleerd, data werd gemigreerd, een servicedesk werd ingericht en de IT-security werd vernieuwd. Ronald: “Daarnaast hebben we een stukje maatwerk toegepast, zodat de helpdesk een helpende hand kan bieden bij toegangscontrolebeheer en vraagstukken rondom zorgdomotica. Dit zijn voor ons belangrijke onderwerpen.”

Naast het technische aspect van de transitie, was goede adoptie van de nieuwe omgeving onder medewerkers bij Pleyade van groot belang. “De ommezwaai die we moesten maken was immens”, vertelt Remko. “Dit legde veel druk op het adoptieplan. Het belangrijkste voor ons is dat de zorgmedewerkers positief zijn over de nieuwe werkplekken en dat het hun daadwerkelijk verder helpt in hun werkzaamheden. Adoptie was en is daarom het speerpunt in de gehele transitie. Maar dan heb je het over adoptie onder ruim 1.500 medewerkers; de één digivaardiger dan de ander, en verspreid over achttien locaties. Het was erg complex.” Op alle Pleyade-locaties zijn daarom ambassadeurs opgeleid; een doorsnede van Pleyade-medewerkers, die samen met de communicatie-afdeling en experts vanuit Ictivity het adoptietraject vormgaven. “We zijn achtereenvolgens per (woon)locatie overgestapt naar de nieuwe werkplekken”, licht Remko toe. Ronald: “Op alle overgangsdagen waren er vanuit Ictivity medewerkers op locatie en eCoaches beschikbaar om proactief vragen te beantwoorden. Dat was een belangrijk punt van het adoptieplan. Het was een enorme effort van ons allemaal.”

Veilig en modern

Dankzij een half jaar hard werk, ligt het grootste deel van Pleyades IT-omgeving nu in beheer van Ictivity, op functioneel applicatiebeheer na. “Ictivity is nu single point of contact (SPOC) en doet heel veel voor ons”, licht Ronald toe. “Alle technische risico’s zoals datalek- en inbreukrisico’s zijn onder andere door single sign-on van gebruikers geminimaliseerd. We hebben een IT-omgeving waarin alle belangrijkste componenten in de gaten worden gehouden door geautomatiseerde systemen. Hiermee hebben we beter zicht op wat er draait en kunnen we veel makkelijker inspelen op securitygebeurtenissen. Zo zijn we van veelal reactief bezig zijn, naar proactief, voorspellend en preventief gegaan.”

Bovenal zijn de digitale werkplekken voor de medewerkers flink gemoderniseerd. “We zijn pas een aantal maanden live, maar de gebruikerservaring is al enorm verbeterd,” vult Remko aan. “Met Ictivity als SPOC hebben de gebruikers slechts één telefoonnummer nodig om incidenten in de gehele IT-omgeving, inclusief zorgdomotica, te melden. En omdat ze vanuit één portaal werken, weten ze beter de weg te vinden in de systemen. Het is immers een stuk prettiger werken in en met moderne applicaties als OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams, enzovoort. Dat heeft ons veel gebracht. De komende periode gaan we ons richten op het nog beter ondersteunen van de medewerkers vanuit deze applicaties.”“Ictivity doet heel veel voor ons. Hierdoor zijn alle technische risico’s geminimaliseerd en is de gebruikerservaring enorm verbeterd.”

Netwerk as a Service

Momenteel zit Pleyade met Ictivity middenin een volgend project voor vernieuwing van het netwerk. “Uitbesteding aan 4IP is uiteindelijk het doel”, aldus Ronald. “Ook willen we parallel hieraan onze apparatuur, zoals smartphones en tablets, vervangen en overzetten naar Device as a Service (DaaS). Ictivity heeft het in eerste instantie as is overgenomen, maar ook hier moet het nodige vervangen worden om goede kwaliteit te blijven borgen. Dit gaan we op korte termijn realiseren en dan hebben we echt alles uitbesteed.” Remko: “Het blijft daarnaast belangrijk om te focussen op hoe we als organisatie de bewoner nog beter ondersteunen. Dat valt en staat met de match van onze IT-systemen met de behoeften van de medewerkers. En dat vraagt om een continue dialoog met Ictivity om elkaars taal zo goed mogelijk te spreken en ruis op de lijn te voorkomen. De komende tijd gaan we hiervoor met onze ambassadeursgroep en met Ictivity nieuwe prioriteiten vormgeven. Ik kijk ernaar uit.”

 

RIBW Nijmegen & Rivierenland zet de stap: van alle IT in eigen beheer naar regieorganisatie

0
RIBW Nijmegen & Rivierenland zet de stap: van alle IT in eigen beheer naar regieorganisatie

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een instelling voor de begeleiding van mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid. In de regio’s Nijmegen, Rijk van Nijmegen en Rivierenland ondersteunt de RIBW bij wonen, dagbesteding en werk. Om de kennis die nodig is op ICT gebied te kunnen bieden, heeft de RIBW ervoor gekozen om deze uit te besteden aan een externe IT partner. Er is gekozen voor Ictivity.

IT als dienst

IT speelt een belangrijke rol in het primair zorgproces van de RIBW. Denk aan het registreren van de geboden zorg en het delen van informatie, zowel intern als met andere zorgverleners. “Onze IT-omgeving kon een upgrade gebruiken. De systemen waren verouderd en we werkten nog met vaste werkplekken”, legt Stefan Appelhof uit, senior adviseur ICT en CISO bij RIBW. “Daarnaast hadden we alle systemen en applicaties in eigen beheer. We schaften licenties aan voor meerdere jaren, voor een vastgesteld aantal gebruikers en apparaten. Hierdoor betaalden we altijd voor hetzelfde eigenaarschap en was af- of opschalen niet mogelijk.”

Stefan: “We willen betalen voor gebruik en daarmee meer wendbaarheid en flexibiliteit krijgen in ons IT-systeem, de werkplekken en het kostenpatroon. Daarom besloten we in 2018 om IT in de breedste zin van het woord als dienst te gaan afnemen, zodat ons IT-team de ruimte krijgt om zich te richten op de ondersteuning van onze zorgprofessionals. Dat is waar het uiteindelijk om draait.”

“We wilden meer wendbaarheid en flexibiliteit in onze IT-omgeving. Daarom besloten we IT in de breedste zin van het woord als dienst af te gaan nemen.”

Ictivity als beste partij

RIBW ging hiervoor op zoek naar een geschikte IT-partner. “We voerden gesprekken met onze ketenpartners over hun ervaringen met zo’n transitietraject. In die gesprekken kwamen drie IT-leveranciers naar voren waar we vervolgens mee hebben kennisgemaakt, waaronder Ictivity.” Om het transitieproject behapbaar te maken, is het opgeknipt in vier losse kavels: outsourcing van kantoorautomatisering, overzetten van een on-premise applicatielandschap naar een SaaS-omgeving, de mobiele telefonieoplossingen herinrichten en outsourcing van de infrastructuur. Stefan: “Ictivity kwam voor bijna alle kavels als beste uit de bus. Daarnaast beschikken ze als Veeam-partner over de juiste certificeringen. RIBW is ISO-gecertificeerd, dus was het een eis dat een potentiële partner ook over deze certificeringen beschikt. Dit samengenomen, maakte dat we het traject met Ictivity zijn aangegaan.”

“Ictivity kwam voor bijna alle kavels als beste partij naar voren. Daarnaast beschikken ze over de certificeringen die voor ons belangrijk zijn.”

Inrichting nieuwe IT-omgeving

Mei 2018 was het startsein voor de samenwerking en de herinrichting van de IT-omgeving. “We begonnen met het opstellen van een projectplan om te bepalen hoe we de nieuwe omgeving zo goed mogelijk konden inrichten voor onze eindgebruikers”, vertelt Stefan.

“De eindgebruikerstevredenheid stond centraal: single sign on staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom hebben we met het technisch team van Ictivity de tweede kavel, de overstap naar een SaaS-omgeving, naar voren gehaald in het traject. Hierdoor konden we de nieuwe werkplekomgeving direct zo inrichten dat medewerkers via één tegel of met één klik in de juiste omgeving komen.”

Een belangrijke verandering in de nieuwe IT-omgeving is dat alle systemen, software en applicaties van RIBW nu in beheer zijn van Ictivity. “Ictivity is het single point of contact in onze IT-omgeving”, legt Stefan uit. “Ze zijn de schakel in het waarborgen dat wij voldoen aan de minimale systeem- en beveiligingseisen voor de nieuwe werkplekken. We behouden wel de regie, bijvoorbeeld met onze eigen Servicedesk voor vragen van onze medewerkers. Maar waar nodig kunnen we deze doorzetten naar Ictivity. Hiermee bieden we een 24×7 dienstverlening om onze IT-systemen altijd toegankelijk te houden voor onze professionals.”

“Ictivity is het single point of contact in onze IT-omgeving. Ze beheren al onze systemen, software en applicaties en vormen de schakel in het waarborgen dat we voldoen aan systeem- en beveiligingseisen.”

Nieuwe werkplekken op afstand implementeren

Met de nieuwe omgeving op poten, was het tijd om de eindgebruikers ermee kennis mee te laten maken en over te gaan tot implementatie. Voor de RIBW was het belangrijk dat dit zo min mogelijk impact zou hebben op de eindgebruikers. “We moesten vooraf goed nadenken over hoe we dit goed aanvlogen, zeker omdat we de implementatie dankzij de coronapandemie op afstand moesten doen”, legt Stefan uit. “Daarom hebben we met Ictivity niet alleen een technisch team samengesteld, maar ook een adoptieteam dat zich boog over de vraag hoe we medewerkers zo goed mogelijk konden meenemen in deze verandering. We konden gebruik maken van e-leanings en FAQ’s en hun ervaring met implementaties.”

“We hebben met Ictivity niet alleen een technisch team, maar ook een adoptieteam samengesteld om de eindgebruikers zo goed mogelijk mee te nemen in de verandering van IT-omgeving”.

Wat volgens Stefan het meest succesvol was in de adoptie van het nieuwe systeem, was het ‘voorproeven’. “We hebben er samen met Ictivity en onze hardware-leverancier voor gezorgd dat onze medewerkers vóór livegang een laptop thuisgestuurd kregen om de nieuwe omgeving alvast te zien en te gebruiken. Voor vragen konden ze terecht bij de e-coaches van Ictivity die op afstand beschikbaar waren.”

Uiteindelijk zijn de nieuwe werkplekken in mei 2021 succesvol live gegaan. Stefan: “Om niet continu opnieuw door de zure appel heen te bijten, kozen we voor een big bang. Al onze 56 locaties, zoals woningen en kantoren, zijn gelijktijdig overgegaan naar nieuwe werkplekken die draaien in het datacenter van Uniserver. Daarmee worden we flink ontzorgd. Onze werkplekken zijn beveiligd en op- of afschalen is waar nodig in een handomdraai gedaan.”

Meer regie en voorbereid op de toekomst

Het project is inmiddels een jaar onderweg en de resultaten liegen er niet om. Stefan: “Dankzij Ictivity beschikken we nu over een sterke IT-omgeving die onze doelen ondersteunt. Zo hebben we de soft- en hardware getransformeerd naar een dienst die we afnemen, waardoor onze IT-omgeving up-to-date is en blijft. Daarnaast heeft iedere medewerker een mobiele werkplek, wat meer efficiëntie en de nodige kostenbesparingen oplevert. We hebben dankzij Ictivity de regie gekregen die we wilden en zijn zo veel beter voorbereid op de toekomst.”

“We hebben dankzij Ictivity de regie gekregen die we wilden en zijn zo veel beter voorbereid op de toekomst.”

Stefan kijkt dan ook terug op een goede samenwerking. “Samen met Ictivity keken we continu naar hoe we elkaars expertise optimaal kunnen benutten om processen kort en bondig te houden, om onnodige ballast bij onze medewerkers te voorkomen. Daardoor hebben we veel van elkaar geleerd.”

De vervolgstappen voor het komende jaar zijn duidelijk: kavel 3 en 4 zijn aan de beurt. “We zijn op dit moment bezig met het uitvoeren van kavel 3, waarin we onze infrastructuur gaan outsourcen. Daarnaast starten we met de herinrichting van onze mobiele telefonie, kavel 4”, vertelt Stefan. “In beide projecten zal Ictivity een spil in het geheel blijven en als contactpersoon samenwerken met ons en onze andere leverancierspartners. Ik kijk ernaar uit om het project samen verder te brengen.”

Go-Tan geeft IT-omgeving meer pit met transitie naar stabiele, uniforme basis

0
Go-Tan geeft IT-omgeving meer pit met transitie naar stabiele, uniforme basis

Bij familiebedrijf Go-Tan, beter bekend als dé foodloving Asian family van Nederland, staat lekker eten hoog in het vaandel. Vanuit de productiefaciliteit in de Betuwe werken zo’n tachtig foodlovers dagelijks aan de productie van de Go-Tan-producten zoals de bekende chili- en woksauzen. Ook na 68 jaar ondernemen staat de kwaliteit van de producten nog steeds voorop. Ingebakken in de pittige bedrijfscultuur zit daarom de vraag: waar kan het nóg beter? Daarbij kwam uiteraard ook de IT-afdeling aan de beurt. Deze kon wel wat ‘peper’ gebruiken om de visie van het bedrijf beter te ondersteunen. Als kersverse IT-partner van Go-Tan, was het aan Ictivity om hiervoor te zorgen. Richard Hoppenbrouwers, CFO bij Go-Tan, vertelt over het traject.

Het recept voor de juiste IT-partner

Bij een productiebedrijf zoals Go-Tan, speelt IT een cruciale rol in de bedrijfsvoering. Alles is gedigitaliseerd en aan elkaar verbonden. Het produceren van de producten moet 24/7 kunnen doorgaan en daarvoor moet er altijd vertrouwd kunnen worden op de IT-omgeving. “Om dat te waarborgen, zochten we een stabiele en toekomstbestendige IT-partner”, vertelt Richard.

Een belangrijk ingrediënt voor een nieuwe samenwerking was betrouwbaarheid. “Gezien de cruciale rol voor de productie, moet een partner ons het gevoel geven dat onze IT-omgeving in veilige handen is”, licht Richard toe. “Daarbij komt dat het werk bij Go-Tan zich niet alleen op werkdagen tussen negen en vijf afspeelt. Een partij moet 24/7 dienstverlening kunnen bieden.”

Deze garanties kreeg Go-Tan door te kiezen voor Ictivity. Richard: “De meeste IT-dienstverleners doen ongeveer hetzelfde. Het gaat daarom in de keuze om zaken als prijsstelling en beschikbaarheid, maar voor ons vooral om de mensen áchter de partij. Er moet een klik zijn en je moet op ze kunnen bouwen. De vraag was welke partij het beste bij ons past, bijvoorbeeld qua schaalgrootte, zodat we de aandacht krijgen die nodig is. De match met Ictivity was op dit vlak gewoon het beste.”

“Er moet een klik zijn en de partij moet qua schaalgrootte bij ons passen. De match met Ictivity was op dit vlak gewoon het beste.”

Op stoom komen

De samenwerking met kersverse IT-partner Ictivity begon met het op orde brengen van de basis van de IT-omgeving. De aanpak hiervoor was vervangen wat verouderd was, hergebruiken en opnieuw inzetten waar mogelijk, en wat ontbreekt nieuw toevoegen. “Er waren verschillende dingen nodig om weer op stoom te komen”, licht Richard toe. “Het creëren van geautomatiseerde, uniforme werkplekken voor onze kantoormedewerkers was hier een belangrijk onderdeel van.” Samen met Ictivity is daarom ingezet op standaardisatie van de werkplekken: eenzelfde laptop voor iedereen, werken met Office 365 en in grotendeels dezelfde applicaties. Het belang hiervan werd snel duidelijk toen Corona om de hoek kwam kijken. “Dit project kreeg toen direct extra smaak, aangezien onze kantoormedewerkers met hun nieuwe werkplekken vanuit huis konden doorwerken.”

Hybride omgeving

Uniek aan de implementatie van Go-Tans nieuwe IT-omgeving is dat een groot deel on premise is gehouden. “Dit was een bewuste keuze. Onder andere vanwege het kostenplaatje, aangezien we de apparatuur al hadden staan om on premise te draaien”, licht Richard toe. “Het was ook een veiligheidsoverweging. Gaan we onze belangrijkste applicaties in de cloud zetten? Daar voelde niet iedereen zich comfortabel bij. Bovendien moest de IT-omgeving dicht bij ons productieproces blijven staan.”

In overleg met Ictivity werd het daarom een mix: zaken die zichzelf bewezen hebben – zoals Office 365, fileservices en applicaties – naar de cloud brengen en de aansturing van de productie en alles eromheen on premise houden. Richard: “We hebben stappen gezet richting de cloud waar het goed voelde, maar de core staat vanwege de productie en het belang ervan on premise. Daar hebben we zelf in geïnvesteerd.”

Stabiel maar flexibel

De overgangsperiode naar de nieuwe werkplekken was met vlagen pittig, mede dankzij de coronacrisis. Maar dat gooide geen roet in het eten voor een mooi resultaat. “Omschakelen naar een nieuwe partij is altijd wennen”, vertelt Richard. “Je moet de relatie opbouwen, er komt een transitieperiode aan en er is wellicht nog ruis op de lijn. Wat heel prettig was om te merken, is dat we gezamenlijk de schouders eronder hebben gezet en dat zowel wij als Ictivity toegewijd waren aan het volgen van het recept, ofwel het realiseren van de nieuwe omgeving. Die visie hebben we samen met Ictivity altijd voor ogen gehouden. Ze stonden altijd paraat.”

“Het was prettig om te merken dat zowel wij als Ictivity toegewijd waren aan het volgen van het recept, ofwel het realiseren van de nieuwe omgeving.”

Inmiddels is de IT-omgeving van Go-Tan overgezet naar een stabiele omgeving die de dynamiek van Go-Tan ondersteunt. Werkplekbeheer, monitoring en service op afstand zijn in handen van Ictivity. “In de basis hebben we nu een stabiel platform”, vertelt Richard. “We kunnen het platform makkelijker en sneller uitbreiden om bijvoorbeeld nieuwe medewerkers aan te haken. Die flexibiliteit hadden we in onze vorige IT-omgeving niet.”

De toekomst van het koken

Met de werkplekken in handen van Ictivity, kan Go-Tan zich volledig focussen op de productie en verdere innovaties op dat gebied. Zo is het bedrijf bezig met automatisering en robotisering. Sterker nog, de eerste kookrobot ‘loopt’ al rond op de productievloer. Tante Net heet ze, vernoemd naar een echte tante in de Go-Tan-familie. “Als ze volledig is ingeburgerd, gaat deze robot ons helpen om meer en sneller te koken en zo efficiënter te produceren” legt Richard uit. “Het is de toekomst van het koken. Maar omdat ze nog in de kinderschoenen staat, is hier veel tijd en aandacht voor nodig. Een stabiel IT-platform is belangrijk om te kunnen focussen op dit soort innovaties. Ictivity zorgt ervoor dat wij kunnen doen wat we moeten doen: up-to-date, stabiel én innovatief blijven in onze productie.”

“Ictivity zorgt ervoor dat wij kunnen doen wat we moeten doen: up-to-date, stabiel én innovatief blijven in onze productie”.

Ook over nieuwe projecten voor de IT-omgeving wordt nagedacht. Richard: “We willen samen met Ictivity een toekomstvisie gaan uitstippelen en na gaan denken over waar we in onze IT-omgeving verdere verbeteringen en innovaties kunnen doorvoeren. Ik ben dan ook erg blij met Ictivity. We passen goed bij elkaar en ze staan altijd voor ons klaar. Het gaat in partnerships niet alleen om de inhoudelijke, maar vooral om de relationele kant. Als al dit soort vinkjes gezet worden, heb je een prima club aan je gebonden. Op naar een smaakvolle samenwerking!”

 

Ictivity implementeert moderne werkplek voor woCom

0
Ictivity implementeert moderne werkplek voor woCom

Van vaste werkplekken op kantoor overgaan naar hybride werken, zodat iedereen met laptops en mobiele telefoons zijn werk kan doen: dat was de doelstelling van woningcorporatie woCom. Met grote bevlogenheid van mensen uit de eigen organisatie en de expertise van Ictivity, werkt woCom nu hybride. De Omnia Workspace van Ictivity en een uitgebreid adoptietraject stonden aan de wieg van deze nieuwe manier van werken.

In technische bochten wringen

WoCom biedt als sociale huisvester een thuis aan ruim 17.000 mensen in Helmond en vijf andere gemeenten in Noord-Brabant. Daarnaast streeft woCom naar het creëren van werkplezier voor medewerkers. De behoefte van medewerkers is om altijd en overal te kunnen werken, dus daar moest de werkplek op aangepast worden. Met vaste pc’s en kleine kamertjes op kantoor, was er een flinke omslag te maken. Hoewel de behoefte aan flexibel werken al een tijd bestond, gaf Covid-19 het doorslaggevende zetje, vertelt Tonny van der Putten, projectleider bij woCom. “Tijdens de eerste coronalockdown moesten we veel kunst- en vliegwerk uithalen om mensen vanuit huis te laten werken. We moesten ons technisch in allerlei bochten wringen om dat te realiseren. Na een jaar corona beseften we dat we het anders wilden doen. We wilden hybride werken mogelijk maken en startten het project ‘de moderne werkplek’.”

Zachte landing in digitale werkplek

Met Ictivity als partner haalde woCom de kennis in huis om medewerkers van een hybride werkplek te voorzien. “Voor ons is het erg belangrijk dat een partij niet alleen de technische knowhow heeft, maar ook weet hoe je een zachte landing maakt als organisatie”, gaat Tonny verder. “Een moderne werkplek betekent meer dan medewerkers voorzien van een laptop en mobiele telefoon. Je wil ze meenemen in hun nieuwe werkomgeving, zodat ze weten hoe het werkt en wat ze ermee kunnen. De persoonlijke aanpak van Ictivity, waarin gebruikers centraal staan, sluit goed aan op onze visie van hoe een digitale werkplek eruit zou moeten zien.”

Lopend vuurtje

WoCom en Ictivity stelden samen een plan van aanpak op, waar een uitgebreid persona-onderzoek aan vooraf ging. “Met het onderzoek gaven we medewerkers de ruimte om hun verhaal te doen”, legt Tonny uit. “Om te vertellen hoe ze het liefst werken en hoe hun werkomgeving eruit moet zien. We weten nu wat ze vinden van thuiswerken en hoe ze het liefst op kantoor werken. Deze informatie is gebruikt om de inrichting van de werkplek aan te laten sluiten op de behoeften van medewerkers.” Nadat ook het management was overtuigd van het plan van aanpak, kon het projectteam van start. Daarbij was hoge betrokkenheid vanuit de organisatie. Tonny vertelt: “Er waren een aantal ambassadeurs binnen woCom die enthousiast waren over het project en het leuk vonden om ermee aan de slag te gaan. De aanpak deden we gefaseerd, opgedeeld in vier groepen.” Bij het overboord gooien van de traditionele werkwijze hoort namelijk ook een file server migratie. Tonny geeft toe dat ze daar van tevoren best tegenop zagen en dat ook medewerkers het spannend vonden. “Nadat medewerkers overtuigd waren van het nut, ging het team Financiën vol goede moed aan de slag. Dat werd een succesverhaal wat als een lopend vuurtje door de organisatie ging. Andere collega’s hoorden hoe fijn het is om in een opgeschoonde en opgeruimde werkomgeving te werken. En dat er altijd nog een back-up is om op terug te vallen. De andere drie groepen doorliepen vervolgens hetzelfde traject, en zo werd het plus, op plus, op plus. We konden bijna niet geloven dat het echt allemaal zo goed ging.”

Van en voor de mensen

Het succes van het hele project zit hem in de persoonlijke aanpak, vindt Tonny. “Het is een oplossing van en voor de mensen, niet van het team Informatisering & Automatisering. We wilden niet als technische mensen iets bedenken en oplossen, maar iets neerzetten waar iedereen achter staat. Dat is echt gelukt. Samen met Ictivity zetten we de eerste stappen in het toepassen van een persoonlijke aanpak. Doordat een aantal medewerkers zo enthousiast was, is de bal steeds sneller gaan rollen. Wekelijkse vragensessies droegen daaraan bij. Ambassadeurs konden vragen ophalen op de werkvloer en antwoorden terugbrengen. Daarnaast was er vanuit Ictivity een floorwalker aanwezig die een goede klik had met de organisatie. Zo bleef het enthousiasme continu aanwezig.”

“Dat het intern allemaal zo lekker liep, kwam mede door de soepele samenwerking met Ictivity, gaat Tonny verder. “Ze staan open voor wat wij als organisatie vinden en komen met ideeën. Ze leggen geen dingen op, maar luisteren naar wat wij willen bereiken. Dat is heel fijn, want van tevoren weet je niet zo goed waar je naartoe gaat. Ictivity heeft ons geholpen om richting te geven, zonder dat ze daar zelf invulling aan gaven.”

Steeds positief verrast

Tonny is positief verrast over het gemak waarmee alles is verlopen. “Aan de voorkant vond ik het allemaal best spannend. We hadden ook nog te maken met corona waardoor we veel op afstand moesten doen en via Teams moesten werken. Toch konden we gewoon een goed project draaien, dat heeft me echt verbaasd. We hadden ook zorgen of we wel genoeg tijd hadden om over te gaan naar de nieuwe infrastructuur. We zijn erg tevreden over de manier waarop Ictivity daarbij heeft geholpen. Je kan echt merken dat ze dit vaker hebben gedaan. Natuurlijk heeft het ook geholpen dat er binnen woCom mensen zijn opgestaan en de kar hebben getrokken op allerlei onderdelen. Zij hebben in grote mate bijgedragen aan het succes van dit project. Dat heeft ons verrast, maar misschien ook weer niet. Het is ook wel weer typerend voor onze medewerkers. Eenmaal overtuigd, zetten ze de schouders eronder.”

Hybride werkplek op kantoor

De medewerkers van woCom beschikken nu allemaal over een eigen laptop en telefoon en de bestanden zijn overgezet naar SharePoint en OneDrive. “Straks gaan we verder met het neerzetten van Teams”, zegt Tonny. “Maar we zetten niet alleen stappen op het technische vlak. Ook in het kantoor gaan we dingen veranderen. Minder kamers en het creëren van ontmoetingsplekken en concentratieruimtes. Hybride werken zal blijven en het is belangrijk dat we het kantoor daarop aanpassen. Zo sluit alles straks mooi op elkaar aan en dat draagt bij aan het werkplezier van medewerkers.”

Van floorwalker naar e-Coach: implementatie bij Pluryn tijdens coronacrisis

0
Van floorwalker naar e-Coach: implementatie bij Pluryn tijdens coronacrisis

Een IT-implementatie in coronatijd, daar moesten veel organisaties aan geloven. Sommige projecten stonden al in de steigers, andere werden gestart tijdens de coronacrisis. Of dit nu ging om een implementatie van bijvoorbeeld Microsoft Teams om videobellen mogelijk te maken, het migreren naar de cloud zodat iedereen eenvoudig vanuit huis kon werken of een overstap naar een digitale werkplek. Bij dergelijke IT-trajecten was er voor de coronatijd altijd een aantal dagen een ‘floorwalker’ van Ictivity op locatie aanwezig om medewerkers te ondersteunen bij het gebruik van de nieuwe systemen. Een essentiële stap bij de adoptie van de nieuwe technologie. Maar met veel lege kantoren en de 1,5-meter regel mochten er sinds maart bij veel organisaties geen floorwalkers meer op locatie komen. Gelukkig schakelde Ictivity snel en kwam met het concept van de e-Coach. Een coach die tijdens en na een implementatie online beschikbaar is voor medewerkers om hun vragen te beantwoorden of zelfs een korte training te verzorgen, bijvoorbeeld als meer mensen dezelfde problematiek ervaren. Pluryn is een van de relaties waar de e-Coach een daverend succes is.

De digitale werkplek

Voordat de COVID-19 pandemie Nederland bereikte, werkte Ictivity al bij Pluryn aan het project ‘de digitale werkplek’. Alle medewerkers van Pluryn kregen een online werkplek gebaseerd op Office365. Hoewel het achteraf gezien een perfecte tijd bleek te zijn om deze overstap te maken, is er in de uitrol wel het een en ander veranderd door de pandemie. Zo stond de implementatie van Microsoft Teams bijvoorbeeld later op de roadmap, maar is dit naar voren verschoven omdat de medewerkers gemakkelijk met elkaar en externe partners moesten kunnen communiceren. Dit traject is dan ook versneld uitgevoerd en binnen 2 weken konden zo’n 7.000 medewerkers hiermee aan de slag.

De altijd bereikbare e-Coach

Het coronavirus vroeg ook om een andere ondersteuning van medewerkers in dit traject. Zoals eerder al benoemd was een floorwalker geen mogelijkheid meer in de 1,5-meter samenleving. Frank van de Leur, Manager ICT bij Pluryn, vertelt hierover: “Gelukkig had Ictivity al een oplossing op de plank en kwam met het idee van een online floorwalker, oftewel de e-Coach. Omdat wij het ontzettend belangrijk vinden dat medewerkers in het proces meegenomen worden, is de ondersteuning vanuit Ictivity erg belangrijk. Het grote voordeel van de e-Coach is dat de bereikbaarheid zo goed is. Normaliter kon een floorwalker naar een aantal locaties komen, nu kan iedere locatie gebruik maken van dit belangrijke advies.”

De beschikbaarheid van de e-Coach is een groot voordeel, net als het hoge kennisniveau waar de medewerkers op kunnen terugvallen. “Een floorwalker was een aantal dagen op locatie om de medewerkers op gang te helpen met de nieuwe systemen”, vertelt Bart van Bokhoven, Segment Manager Zorg bij Ictivity. “Het is natuurlijk fijn om de interactie live te hebben, maar het legt ook wat beperkingen op. Zo kan een floorwalker maar op één locatie tegelijk zijn en is hij er maar een bepaald aantal uur. De e-Coach is de hele dag bereikbaar en dat is extra fijn voor zorginstellingen of scholen bijvoorbeeld, zodat de medewerkers de e-Coach kunnen bellen op het moment dat zij niet bezig zijn met patiënten/cliënten of scholieren. Daarnaast blijft een e-Coach ook langer bij een traject betrokken dan bij een floorwalker het geval was.”

“De ideale combinatie is een aantal dagen een floorwalker op locatie, aangevuld met een e-Coach voor een langere periode. Hopelijk kunnen we met deze hybridevorm starten, zodra de coronacrisis voorbij is.”

Makkelijke communicatie

Frank: “Wij zijn zo ontzettend blij met de hulp van de e-Coach, dat wij eigenlijk niets anders meer zouden willen. Naast de bereikbaarheid is ook het snelle schakelen een enorm voordeel. Door het videobellen kan iemand gemakkelijk zijn scherm delen, waardoor er geen schermen overgenomen hoeven te worden. Het is een makkelijke manier van communiceren. In de organisatie hoor ik terug hoeveel mijn medewerkers eraan hebben. Mensen geven aan dat het prettig werkt en dat de e-Coaches erg veel kennis bezitten en klantgericht en behulpzaam zijn. Omdat ze ieder moment van de werkdag beschikbaar zijn, is de drempel laag om even een belletje te plegen en met en vraagstuk of probleem geholpen te worden.”

“De e-Coach heeft ervoor gezorgd dat de adoptie van nieuwe systemen in ons team versneld is. Het is een efficiënte en prettige manier van de technologie zo goed mogelijk te laten landen bij medewerker.”

Trainingen van de e-Coach

Naast dat de e-Coach vragen van medewerkers beantwoordt, geeft hij of zij ook korte trainingen voor een groep medewerkers. Als een vraag namelijk meerdere keren binnenkomt, is het voor de e-Coach duidelijk dat dit onderwerp nog wat aandacht vergt. Bart: “Door zo’n training kunnen we in één keer een hele groep medewerkers verder helpen. Zo delen we iedereen zijn tijd zo efficiënt mogelijk in. Momenteel zien we dat bij organisaties in transitie dat er zo’n 20 à 30 keer een beroep op de e-Coach wordt gedaan. Ook neemt de e-Coach na enkele weken nog eens contact op met de werknemers om te zien of alles soepel loopt of dat er toch nog vragen liggen. Organisaties kunnen echt op de professionele trainers rekenen.”

“Wij geloven dat aandacht voor het meenemen van de medewerkers het succes van een implementatie bepaalt. Pluryn is een organisatie die hier ook veel belang aan hecht en met de e-Coach hebben we niet op kwaliteit hoeven inleveren tijdens de coronacrisis.”

In de toekomst verwacht Frank nog veel IT-zaken met Ictivity op te pakken. Afhankelijk van de groepsgrootte zal dan gekeken moet worden of een floorwalker toegevoegde waarde biedt of dat alles via de e-Coach gaat, denkt Frank. Voor nu is het implementatieproces van Office365 soepel verlopen en weten medewerkers elkaar ook thuis gemakkelijk te vinden dankzij Microsoft Teams.

Ictivity neemt FireX bij de hand in overstap naar de cloud én verzorgt het beheer van de nieuwe omgeving

0
Ictivity neemt FireX bij de hand in overstap naar de cloud én verzorgt het beheer van de nieuwe omgeving

Organisaties met medewerkers die vaak op locatie werken weten hoe belangrijk het is informatie efficiënt en snel te delen. Ictivity realiseerde een overstap naar SharePoint en Office 365 bij brandbeveiligingsspecialist FireX. Om iedereen wegwijs te maken in het nieuwe systeem en de overgang naar de cloud voor gebruikers te stroomlijnen, zette FireX samen met Ictivity een uitgebreid adoptie- en trainingsprogramma op.

Werken op papier: tijdrovend en omslachtig

Het gros van de circa 50 medewerkers van FireX is het grootste deel van de week werkzaam bij opdrachtgevers op locatie. Veel administratieve werkprocessen vonden plaats op papier. Zo leverden de monteurs informatie aan via handgeschreven formulieren, die later door de administratie in de backoffice systemen werden ingevoerd. Behoorlijk omslachtig en tijdrovend, schetst personal assistant Lionne Broekman van FireX. “Eigenlijk ben je dubbel werk aan het doen. Bovendien moest de administratie vaak wachten tot de betreffende monteur weer op kantoor was om de papieren documenten af te leveren. Dat kon soms wel een week duren, met vertragingen in het proces tot gevolg.”

Werken in verouderde versie

Maar ook als er niet eerst op papier werd gewerkt, ging het wel eens mis, vervolgt Lionne. “Het kwam vaak voor dat mensen werkten in hun eigen, lokale versie van een document en dit bestand vervolgens rondmailden. Regelmatig werkte iemand daardoor per ongeluk in een verouderde versie van een document, met alle tijdverlies en ‘ruis’ van dien.”

Nooit meer langs elkaar heen werken

Om efficiënter te kunnen werken, stapte FireX begin 2020 over op Office 365 en het werken in Microsoft SharePoint. Lionne: “Alle medewerkers, op kantoor en op locatie, werken nu rechtstreeks in de cloud. Doordat informatie op een centrale plek wordt opgeslagen en uitgewisseld, is de kans op langs elkaar heen werken veel kleiner geworden. Bovendien hebben we administratief een efficiëntieslag gemaakt omdat monteurs hun formulieren rechtstreeks digitaal kunnen invullen via hun laptop of tablet. En, niet onbelangrijk: de formulieren zijn altijd goed leesbaar.”

“Doordat Informatie op een centrale plek wordt opgeslagen en uitgewisseld, is de kans op langs elkaar heen werken veel kleiner geworden”

Leren werken in SharePoint

Flink wat voordelen dus. Toch is het overgaan naar werken in de cloud niet iets dat je ‘zomaar’ even doet, benadrukt Lionne. “Veel medewerkers moesten even schakelen. Zo vereiste het automatisch opslaan van bestanden in de cloud in het begin nog wel enige gewenning; het was voor de mensen immers een gewoonte om documenten eerst lokaal op te slaan. Bijkomend punt was het feit dat veel medewerkers niet vaak op kantoor zijn. Hoe kun je ook deze mobiele medewerkers zo goed mogelijk meenemen in alle veranderingen?”

Heldere uitleg

Om iedereen wegwijs te maken in het nieuwe systeem en de overgang naar de cloud voor gebruikers te stroomlijnen, zette FireX samen met Ictivity een uitgebreid adoptie- en trainingsprogramma op. Ictivity is al jaren de vaste IT-partner van FireX, vertelt Lionne. “Ook voor deze cloudtransitie kwam Ictivity dus vanzelfsprekend in beeld. De eerste workshops rondom de nieuwe werkwijze vonden afgelopen jaar nog net voor de coronapandemie plaats. Daarbij kregen we een heldere uitleg over de nieuwe werkwijze, zoveel mogelijk toegespitst op de specifieke situatie binnen de betreffende afdeling. In de weken daarna was de trainer van Ictivity nog een aantal dagdelen aanwezig op kantoor voor de beantwoording van vragen en – waar nodig – nadere uitleg.”

Omdat veel medewerkers zoals gezegd op locatie aan het werk zijn, koos FireX er daarnaast voor om te werken met key users. Lionne: “Deze door Ictivity getrainde medewerkers fungeerden als laagdrempelige vraagbaak voor hun collega’s. Verder stelde Ictivity ook een eCoach beschikbaar voor alle functionele gebruikersvragen.”

KennisHub: handige microlearnings

Binnen het trainings- en adoptieprogramma was een centrale rol ingeruimd voor de KennisHub van Ictivity, een online leerportaal dat 24/7 beschikbaar is voor elke medewerker. Het platform biedt onder meer trainingsmaterialen, documentatie en korte e-learningmodules rondom vaak terugkerende handelingen en workflows. Ook deze werkwijze met microlearnings werkte goed, schetst Lionne. “Na de eerste adoptiefase met workshops en coaching bleek dit een goede manier om medewerkers met vragen snel van dienst te kunnen zijn. We maken binnen FireX al langer gebruik van de KennisHub om medewerkers bij te spijkeren als het gaat om alledaagse IT-vaardigheden. Hoe plan je bijvoorbeeld een Teams-vergadering in? Nu kunnen medewerkers in de KennisHub ook terecht voor vragen rondom het juiste gebruik van SharePoint. Een goede oplossing voor medewerkers die, waar ze ook aan het werk zijn, tegen een vraag aanlopen en snel een antwoord willen vinden.”

“We maken binnen FireX al langer gebruik van de KennisHub. Een goede oplossing voor medewerkers die tegen een vraag aanlopen en snel een antwoord willen vinden.”

Flinke omslag

Sinds het voorjaar van 2020 hanteert FireX een eenduidige, uniforme werkwijze voor het uitwisselen van informatie en het delen en opslaan van documenten. Er zullen altijd mensen zijn die moeite hebben met zo’n omslag, weet Lionne. “Gelukkig zijn de ervaringen, mede dankzij de uitgebreide training door Ictivity, vrijwel zonder uitzondering positief. En als er al eens iets speelt op het gebied van SharePoint, pakt Ictivity die vragen altijd snel en vakkundig op.”

ICT-vaardigheden verder aanscherpen

Namens Ictivity kijkt ook Toine van Eijk (Directeur Training) terug op een succesvolle samenwerking. “Mede door corona was ons uitgangspunt voor dit trainingsprogramma na de initiële fase ‘online, tenzij’. Dat werkte goed; de korte e-learningmodules in onze KennisHub stelden mensen in staat om zich het systeem plaats- en tijdonafhankelijk eigen te maken, in hun eigen tempo.”

“De korte e-learningmodules in onze kennishub stelden mensen in staat om zich het systeem plaats- en tijdonafhankelijk eigen te maken.”

Naast SharePoint-specifieke thema’s kunnen medewerkers FireX ook terecht in de KennisHub voor op hun organisatie toegespitste modules rondom de thema’s AVG en security, schetst Van Eijk. “Hoe ga je verantwoord om met vertrouwelijke informatie zoals persoons- en bedrijfsgegevens? Daarnaast willen we de bibliotheek binnen onze KennisHub de komende tijd verder uitbreiden met modules rondom persoonlijke vaardigheden. Hoe kun je feedback geven? Hoe kun je productief blijven als je thuiswerkt? Wat is een goede dagindeling? Nuttige informatie, aan de hand waarvan ambitieuze organisaties als FireX de ICT-vaardigheden van hun medewerkers verder kunnen aanscherpen.”

FireX

FireX is gespecialiseerd in brandbeveiligingsoplossingen voor de zakelijke markt, met de focus op branddetectie, hogedrukwatermistsystemen en blusschuim- en blusgassystemen. Het Nijmeegse bedrijf installeert zijn oplossingen bij uiteenlopende klanten door heel Nederland: van datacenters en parkeergarages tot musea en monumenten (waaronder Paleis Het Loo).

Ictivity rolt zijn User Based Computing-model succesvol uit bij internationale rederij

0
Ictivity rolt zijn User Based Computing-model succesvol uit bij internationale rederij

Een schaalbaar, gestandaardiseerd en effectief IT-platform was voor rederij Vroon, internationaal actief met 130 schepen, een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van de toekomstambities. Ictivity realiseerde samen met Vroon de transitie naar de cloud én nam de gebruikers succesvol mee bij deze reis.

Naar de cloud

Als onderdeel van de toekomststrategie wil Vroon zijn eigen, bestaande vloot optimaliseren en uitbreiden met schepen die niet in eigendom, maar wel in beheer zijn van het bedrijf (third party management). Om die ambitie mogelijk te maken werd de ‘Vroon as a Platform’-strategie uitgewerkt, waarvan IT een belangrijk onderdeel vormt. Een schaalbaar, gestandaardiseerd en effectief IT-platform was bij dit alles een cruciale randvoorwaarde, vertelt Rob Frenks (Group ICT Manager). “We wilden daarom de transitie maken naar de cloud, voor een betere gebruikerservaring voor onze medewerkers.”

ICT Infrastructure Manager Wesley Vandamme: “Met in het achterhoofd dat onze systemen en servers in 2020 end-of-life zouden zijn, was het met het oog op onze toekomstambities al snel duidelijk dat dit een geijkt moment zou zijn voor de implementatie van een ‘cloud first’-strategie. Zeker nu de onderliggende cloudtechnologie in rap tempo volwassen is geworden.”

“Voor ons was dit een geijkt moment om de overgang naar de cloud te maken.”

De gebruiker staat voorop

Na een aanbestedingstraject kwam Vroon voor deze cloudmigratie uit bij Ictivity. Het project omvatte onder meer de migratie van alle bedrijfsapplicaties naar Microsoft Azure (inclusief managed services voor de hele Azure-omgeving) en de ingebruikname van een nieuwe, moderne IT-workspace (op basis van onder meer Office365Omnia Workspace en Microsoft Intune voor mobiel apparaat-/applicatiebeheer). Ictivity kwam met een indrukwekkend technisch implementatieplan, blikt Vandamme terug. “Maar, misschien nog wel belangrijker: Ictivity ruimde in zijn voorstel enorm veel ruimte in voor een goede adoptie en training van eindgebruikers. Uiteindelijk gaat het toch om een hele andere manier van werken voor onze collega’s. Ictivity’s motto ‘User Based Computing‘, waarbij de gebruiker centraal staat, sprak ons wat dat betreft meteen aan.”

Delen van documenten: stuk gemakkelijker

Namens Vroon had Project Manager Nitin Chopra de leiding over het tot Project Velum omgedoopte project. “Dankzij de Omnia Workspace-oplossing van Ictivity is het vinden van informatie en het delen van documenten nu veel makkelijker geworden. Medewerkers vinden alle informatie en data die ze nodig hebben nu op één centrale plek, zonder dat ze allerlei verschillende applicaties hoeven te openen. Ook implementeerden we – nu door corona veel mensen op afstand werken – versneld Microsoft Teams. Dit is de onderlinge samenwerking tussen onze wereldwijde locaties en met externe partijen zeker ten goede gekomen.”

“Het vinden en delen van informatie en documenten is nu veel gemakkelijker geworden”

Voorafgaand aan de implementatie werd een persona-onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de verschillende typen gebruikers en werkstijlen binnen Vroon. Een van de onderdelen was een medewerkerssurvey, waaruit het makkelijker kunnen delen van documenten naar voren kwam als belangrijk verbeterpunt, vult Rob Frenks aan. “In de oude situatie misten we daartoe voldoende mogelijkheden, zeker als je bestanden wilde uitwisselen met mensen van een andere afdeling of van buiten Vroon. Medewerkers gingen grote bestanden vervolgens e-mailen, of ze gebruikten op eigen initiatief filesharing-tools als WeTransfer. Van die omslachtige situatie wilden we af.”

What’s in it for them?

Na afronding van de technische implementatie volgde de belangrijke adoptiefase. Chopra: “De snelheid waarmee en de mate waarin je gebruikers met de nieuwe technologie uit de voeten kunnen heeft direct invloed op je business, al helemaal als het gaat om een verandering op deze schaal. Je zult medewerkers van meet af aan moeten meenemen in alle veranderingen en hen duidelijk moeten maken: what’s in it for them? Als mensen zien hoe nieuwe technologie hun werk makkelijk gaat maken, wordt het een stuk makkelijker om eventuele weerstand of scepsis te overwinnen.”

“Je zult mensen van meet af aan moeten meenemen in alle veranderingen.”

Met het oog op een soepele adoptie werden binnen Vroon 17 ambassadeurs benoemd, schetst Chopra. “Mensen uit de business, zonder specifieke ICT-achtergrond, die hielpen bij de uitrol en die door Ictivity werden getraind om collega’s te ondersteunen. Dat werkte enorm goed. Wat ook hielp waren de voortdurende informatie-updates vanuit ons projectteam. Wat is de actuele status van het project? En welke veranderingen zitten er aan te komen?”

Dag en nacht beschikbaar

Ook de door Ictivity verzorgde online training en aanvullende mini-trainingen – rondom 8 specifieke deelonderwerpen – hielpen enorm tijdens de adoptiefase, vervolgt Chopra. “En wat verder ook zeker niet onvermeld mag blijven is de door Ictivity ‘geleverde’ e-Coach, die dag en nacht beschikbaar was voor alle functionele gebruikersvragen. Dat ‘dag en nacht’ mag je vrij letterlijk nemen”, vult Rob Frenks aan. “We zijn een internationaal bedrijf, dat werkt in meerdere tijdzones. De e-Coach van Ictivity was in die eerste dagen na go-live vanaf 2 uur ’s nachts beschikbaar voor vragen van onze collega’s in Azië. Het tekent de enorme betrokkenheid en flexibiliteit van Ictivity; ze doen er alles aan om een project tot een succes te maken.”

“De e-coach van Ictivity stond dag en nacht klaar. Letterlijk.”

Senior trainer Robbert Robben was namens Ictivity nauw betrokken bij het adoptie- en communicatieprogramma. “Hoe krijg je al die medewerkers, van Breda tot Manilla, mee in een nieuwe werkwijze? Een goed doordacht adoptie- en communicatieprogramma is cruciaal, wil je – zeker in deze coronatijd – een succes maken van een project van deze omvang. Daarbij mag – naast de al genoemde diensten – ook de KennisHub niet onvermeld blijven. Via dit online leerportaal kunnen Vroon-medewerkers 24/7 beschikken over micro-leermodules met instructiematerialen, naslagwerken en andere informatie, voor gebruik tijdens trainingen of voor zelfstudie. Het doet me goed om te zien dat we deze grootschalige transitie, mede dankzij de uitstekende samenwerking tussen Vroon en Ictivity, ook vanuit het perspectief van de gebruiker in goede banen hebben weten te leiden.”

Enorme cultural fit

Er was al met al sprake van een enorme ‘cultural fit’ tussen Vroon en Ictivity, constateert Rob Frenks. “Net als wij beschikt Ictivity over een flexibele, oplossingsgerichte can-do-mentaliteit. Wij kunnen best wel veeleisend zijn en hebben vaak een duidelijk beeld van de richting die we uit willen. Ictivity pikte dit steeds goed op en bewoog daarin heel goed mee. Wat ons ook aansprak was hun sterke focus op de eindgebruiker, en niet op de techniek alléén. Ook was Ictivity erg scherp op het ‘first time right’-principe. Als er al issues waren, toonde Ictivity zich immer proactief en flexibel bij het oplossen ervan.”

Ictivity stond bovendien altijd open voor suggesties, schetst Chopra. “Ze legden geen dingen op en pasten het proces waar nodig aan. Alles ging in goed overleg.” Wesley Vandamme vertelt hoe de twee partners zich samen bogen over de architectuurdocumenten voor onder meer Microsoft Azure en Omnia Workspace. “Per document belegden we twee à drie workshops met alle betrokkenen. Dat ging volledig in samenspraak; Ictivity legde steeds opnieuw helder uit waarom een bepaalde keuze volgens hen de beste was. Zo kwamen we voor elke bouwsteen van de implementatie samen tot de meest optimale oplossing.”

Vroon loopt voorop met de implementatie van Windows Virtual Desktop, de virtuele werkplekoplossing van Microsoft op basis van Desktop-as-a-Service (DaaS). Ook hierbij toonde Ictivity zich flexibel, vertelt Vandamme. “Vanuit Vroon wilden we deze nieuwe werkplektechnologie omarmen, maar dat brengt natuurlijk ook een zeker risico met zich mee. Ictivity pakte deze uitdaging graag samen met ons op.”

Uitdagende omstandigheden

Namens Ictivity kijkt ook Project Manager Martijn Verhoeven tevreden terug op het project. “Van dit project is vooral de fijne, hechte samenwerking me bijgebleven. Onze organisaties passen qua cultuur goed bij elkaar. Juist daardoor durfden we elkaar waar nodig ook af en toe de waarheid te zeggen, zonder dat de relatie eronder leed. Ik denk dat die mentaliteit, naast de flexibele en transparante houding, er mede voor heeft gezorgd dat we dit project in deze uitdagende omstandigheden hebben kunnen uitvoeren.”

Want uitdagend was het project zeker, schetst Verhoeven. “Door de coronacrisis moesten we opeens het volledige traject op afstand uitvoeren. Zo werd de scope op afstand overeengekomen, aan de hand van gezamenlijke online workshops per thema. Tegelijkertijd lag de druk er vol op, omdat Vroon gebonden was aan de einddatum van zijn aflopende datacentercontract. Door goed samen te werken – via een gezamenlijke projectsite op Microsoft Teams, wekelijkse Teams-meetings en door alle acties bij te houden in Planner – hebben we gezorgd voor een mooi eindresultaat.”

De basis is op orde

Met deze volwaardige, moderne cloudwerkplek, die gebruikers veel gemak en vrijheid biedt, kan Vroon nu weer jaren mee, vertelt Rob Frenks. “Dankzij deze moderne werkplek en infrastructuur is de basis op orde voor verdere digitale vooruitgang van het bedrijf. De volgende stap hierin is de modernisering van onze businessapplicaties op basis van het Dynamics 365 Eco-systeem.”

“Vanuit een hecht partnership hebben we dit project tot een goed einde gebracht, in een uitdagende tijd.”

De plotselinge situatie rondom corona zorgde inderdaad voor een intense start van het project, beaamt Rob Frenks. “Door de omstandigheden hebben we elkaar uiteindelijk niet of nauwelijks live gezien. Desalniettemin zijn we er, vanuit een hecht partnership, in geslaagd om dit project tot een goed einde te brengen. Nu richten we ons graag op uitbouw van dat partnership, te beginnen met de managed services van Ictivity. Ook maken we sinds kort gebruik van de door Ictivity ontwikkelde Anderhalve Meter App, waarmee medewerkers een veilige werkplek op kantoor kunnen reserveren. Een mooi voorbeeld van hoe we samen continu kijken naar vernieuwing.”

Vroon is een internationaal actieve rederij, met het hoofdkantoor in Breda en met management companies in Den Helder, Genua, Aberdeen, Singapore en Manilla. Wereldwijd werken er zo’n 3.000 professionals, waarvan zo’n 300 in de verschillende kantoren. De uit 130 schepen bestaande vloot zet Vroon in voor de offshore-markt en voor het (diepzee)transport van onder meer droge lading, bitumen, auto’s, levend vee en meer. Ictivity ondersteunde het wereldwijd actieve bedrijf afgelopen jaar op meerdere fronten bij het realiseren van zijn ambities.

Klantcases