Home Klantcases Zoek

Zoekresultaten klantcases

  • Sectoren

  • Categorie

  • Klantnaam

Nexus waarborgt kwaliteit bij belangrijke softwarewijziging in ggz-applicatie

0
Nexus waarborgt kwaliteit bij belangrijke softwarewijziging in ggz-applicatie

Op 1 januari 2022 wordt een nieuw bekostingsmodel ingevoerd in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz); het zorgprestatiemodel (ZPM). Het ZPM maakt het makkelijker om zorg te declareren. Maar om die nieuwe regels in nog geen jaar tijd om te vormen naar een applicatie voor de ggz en fz, is allerminst eenvoudig. Nexus riep daarom de hulp in van externe expertise, waaronder testers van Salves

Al jarenlang sleutelt de politiek aan de ggz en fz. Telkens weer leiden die veranderingen tot aanpassingen in softwaresystemen. De wijzigingen waren echter nog nooit eerder zo groot als nu, bij de introductie van het ZPM. De politiek heeft softwareontwikkelaars met een ongelofelijke druk opgezadeld. Want eind 2020 werden de grote lijnen van het nieuwe bekostigingsmodel bekend, pas in maart 2021 waren ook de details uitgewerkt. En op 1 januari 2022 gaan zowel de basis ggz, de gespecialiseerde ggz als de fz op de nieuwe manier werken. Dat betekent dat softwareontwikkelaars na drie maanden van voorbereidende werkzaamheden in negen maanden tijd hun ggz-applicaties vrijwel helemaal opnieuw moesten bouwen, want het ZPM heeft invloed op vrijwel alle processen. Omdat het leveren van veilige zorg niet alleen zit in werkmethoden op de werkvloer en privacybescherming, maar ook in het bewaken van processen, rust er nogal een verantwoordelijkheid op de schouders van de softwareleveranciers.

BEZETTING UITBREIDEN MET RUIM EEN KWART

Introductie van het ZPM is een goede zaak, vindt Tony Huiskamp, lead Test & Support bij softwareleverancier Nexus. “Het registreren en factureren van zorg wordt straks echt makkelijker. Maar de deadline die we met z’n allen moeten halen is wel heel ambitieus. Bij Nexus Nederland werken in totaal ruim honderd medewerkers op de ontwikkelafdeling aan EPD’s voor de ggz, ziekenhuizen en diagnostische centra. In minder dan een jaar moeten we tussen de 20.000 en 25.000 uur investeren om onze ggz-applicatie te verbouwen. Dat redden we niet met onze normale bezetting. Daarom hebben we ons medewerkersbestand tijdelijk fors uitgebreid met bijna eenderde.”

OPLEVERING VAN MINI-ZPM’S

Om het project behapbaar te maken voor de eigen organisatie én voor klanten, levert Nexus niet op 1 januari 2022 ineens een heel nieuwe applicatie op, maar zet iedere maand zogenaamde mini-ZPM’s in de markt: afgebakende stukken functionaliteit die klanten alvast kunnen testen en waar ze feedback op geven. “Voor klanten is het immers niet alleen belangrijk dat de software doet wat die moet doen, maar ook dat die aansluit op hun processen. Vooraf hebben de product designers contact met de klant over hoe we dat het best voor hen kunnen realiseren. Met die input gaan de software-engineers aan de slag. De testers beoordelen vervolgens of de kwaliteit van de nieuw ontwikkelde software goed is en of die daadwerkelijk aansluit bij het proces van een ambulant begeleider, therapeut of verpleegkundige. Zij hebben na oplevering van een mini-ZPM ook contact met de klanten of de functionaliteit aansluit bij hun wensen. Het ontwikkelen en testen van software is dus echt een wisselwerking tussen onze ontwikkelteams en onze klanten.”

EXTERNE TESTERS AANTREKKEN

Voor de tijdelijke uitbreiding van het personeelsbestand doet Huiskamp een beroep op diverse preferred suppliers, maar ook nieuwe partijen. “Onze vraag naar mensen was simpelweg te groot om die alleen met bekende leveranciers in te vullen”, zegt Huiskamp. Hij belde daarom ook met Salves. “Ik had een paar jaar geleden een presentatie van Salves bijgewoond over testautomatisering voor Chipsoft HiX. Wij hebben destijds onderzocht of onze klanten ook baat zouden hebben bij het geautomatiseerd testen van updates en upgrades van hun ggz- of fz-EPD. Daar kwam uit dat het toen nog een brug te ver was, maar dat de ontwikkelingen maakten dat we wel de vinger aan de pols hielden. Sindsdien heb ik regelmatig contact met Salves. Sterker, we zetten momenteel de eerste stappen op het gebied van testautomatisering en ik verwacht dat we op dat vlak zeker vaker gaan samenwerken.”

De vraag die dit voorjaar ontstond was echter veel dringender: kun je nu direct medior testers leveren die niet alleen heel goed zijn in het testvak, maar die ook snappen hoe de zorg werkt. Huiskamp: “Salves schakelde heel snel. In maart legde ik de vraag neer, in april begon de eerste tester en 1 juli stroomde de laatste in.”

DENKEN VANUIT DE GEBRUIKER

Huiskamp voerde de sollicitatiegesprekken zelf. “Ik let niet alleen op de kennis en werkattitude, maar ook of kandidaten passen in onze cultuur. We werken namelijk met squads: agile teams die volledig zelfstandig werken en die ook zelf contact hebben met de klant over de brokken functionaliteit die zij ontwikkelen. In iedere squad zit een tester die bij ons in dienst is en een extern aangetrokken tester. Hoewel testen onderdeel is van ieders functie, zijn de testers eindverantwoordelijk als het gaat om de kwaliteit van de op te leveren software. De nieuw aangetrokken testers krijgen een behoorlijk grote verantwoordelijkheid.”

Zo voelt dat ook voor Kenny Manuhuwa, één van de via Salves aangetrokken testers. Hij vertelt: “Nexus let inderdaad heel scherp op kwaliteit. In mijn squad werken mensen met veel ervaring in de ggz. Zij begrijpen hoe een werkdag van een ambulant begeleider eruit ziet; wat het werk inhoudt van een intramurale verpleegkundige of van een therapeut. Als ik desoftware test, dan kijk ik door hun ogen: hoe ervaren gebruikers deze functie? Kun je bijvoorbeeld een taak eenvoudig uitvoeren op een smartphone? Natuurlijk is het ook belangrijk dat medewerkers op de financiële afdeling goed uit de voeten kunnen met de software, maar wij stellen bij het ontwikkelen van functies de zorgverleners centraal: het zo goed mogelijk ondersteunen van hun proces is het uitgangspunt.”

SNEL UP AND RUNNING

Nexus besteedde veel aandacht aan de onboarding van de ingehuurde testers. Huiskamp werkte in het verleden zelf als gedetacheerd tester en weet precies wat iemand nodig heeft om snel up and running te zijn. “We hebben gelukkig een goed onboardingproces, organisatorisch loopt dat op rolletjes. Mensen krijgen op dag 1 alle spullen die ze nodig hebben om – in dit geval volledig op afstand – te kunnen werken. Alle ingehuurde mensen volgen een introductieprogramma waarin ze getraind worden in hoe onze applicatie eruitziet en hoe wij werken. Na twee dagen gaan ze aan de slag onder begeleiding van de vaste tester in het team, waarbij ze uiteraard in het begin nog veel functioneel/inhoudelijke begeleiding krijgen.”

Manuhuwa voelde zich direct welkom in het team. “Ik zat toevallig in een squad met een Salves-collega. Hij zat er al wat langer en heeft mij op sleeptouw genomen. Zoals ik al aangaf hebben de andere teamleden extreem veel ervaring. De product owner heeft zelf jarenlang in de ggz gewerkt en de meeste ontwikkelaars werken al lang bij Nexus, die kennen de applicatie door en door.”

WERKEN OP AFSTAND

Door corona was het best uitdagend om de nieuw aangetrokken testers te integreren in de teams. “Maar ik moet zeggen dat dat boven verwachting goed liep”, zegt Huiskamp. “De testers van Salves waren al gewend aan thuiswerken. Omdat ze al veel langer gedetacheerd werken, merk je dat ze zich snel in een nieuwe organisatie inwerken. Ze beheersen alle professionele skills die je nodig hebt om in zo’n tijdelijke rol snel meerwaarde te leveren.”

Manuhuwa sluit zich daarbij aan. “We werken bij Salves al jaren deels vanuit huis. Wat hooguit anders is, was dat we de eerste periode helemaal niet naar kantoor mochten komen. We werken nu 50/50 thuis en op kantoor. De werktijd thuis gebruiken we om meters te maken; de tijd op kantoor om te overleggen en af te stemmen. Ons team werkt aan functionaliteit die veel raakvlakken heeft met modules waar een andere squad aan werkt. Het is fijn dat het testoverleg met de testers uit dat team nu weer fysiek kan, omdat je die mensen minder goed kent dan je eigen teamleden.”

TESTAUTOMATISERING INTRODUCEREN

Tussen alle deadlinedruk door probeert Nexus ook meer invulling te geven aan het geautomatiseerd testen, vertelt Huiskamp. “Waar het direct veel meerwaarde oplevert, integreren testautomatisering dat in de mini-ZPM’s. Tegelijkertijd passen we ervoor op dat we niet teveel hooi op onze vork nemen, want het implementeren van testautomatisering is tijdrovend. We doen het nu dus alleen op die plekken waar wij en onze klanten direct baat bij hebben.”

Want op 1 januari 2022 moet de basisapplicatie af zijn en gaan alle klanten van Nexus ermee werken. De maanden daarna worden gebruikt om minder kritische functionaliteit op te leveren. Huiskamp: “Het is nu eenmaal een gegeven dat het niet lukt om op 1 januari 2022 alles helemaal af te hebben. Zeker niet als je kwaliteit wilt leveren. Wij zorgen ervoor dat onze klanten vanaf 1 januari op de juiste manier kunnen registreren en declareren, dus dat het basisproces goed loopt. De toeters en bellen volgen later.”

Klantcases