Home Innovatie & Strategie Zes aandachtsgebieden voor zakelijk succes

Zes aandachtsgebieden voor zakelijk succes

94
sdn

De wereldwijde economie is volop in beweging. Oude instellingen verliezen steeds meer terrein. De nieuwe kansen (en bedreigingen) komen nu vanuit de hoek van regio’s die in het verleden ‘opkomende markten’ werden genoemd: Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Het wordt steeds lastiger om je met jouw bedrijf te onderscheiden en een succesformule te ontwikkelen. Aanpassing van de bedrijfsprocessen en de go-to-marketstrategie zijn nodig. Een radicale herziening van de manier waarop je technologie inzet is belangrijk om zakelijk succes te boeken.

Jouw bedrijfsinfrastructuur moet opnieuw afgestemd worden op de operationele doelstellingen: flexibiliteit, snelle dienstverlening en een uitmuntende gebruikerservaring. Dit om klanten sneller en efficiënter dan ooit te kunnen bieden wat ze nodig hebben. En op het moment dat ze dat nodig hebben.

De volgende zes kerngebieden dragen bij aan toekomstig zakelijk succes:

1 Flexibiliteit, efficiëntie en prestatievermogen

Gebruikt jouw bedrijf zoals velen een lappendeken van systemen en applicaties? Dan is er sprake van hoge beheerkosten en sluit de technologie niet langer aan op het huidige businessmodel. Als time-to-market bepalend is voor zakelijk succes, kan geen enkele onderneming het zich permitteren dat verouderde technologie de bedrijfsprestaties in de weg zit.

In het centrum van een IT-infrastructuur die, in plaats van een lappendeken, flexibiliteit, efficiëntie en prestatievermogen biedt staat het netwerk. En om dit netwerk te bouwen is Software-Defined Networking (SDN) de sleutel. Deze technologie stelt gebruikers in staat om hun bedrijfsnetwerken op slimme wijze vorm te geven. En om bedrijfsapplicaties toegang te bieden tot ICT-bronnen op basis van een flexibel, on demand en ‘pay as you go’-model. Op deze manier kunnen zij de operationele efficiëntie verbeteren en sneller nieuwe diensten en applicaties leveren.

In een SDN-omgeving wordt de intelligentie die wordt gebruikt voor de verwerking van gegevens losgekoppeld van de fysieke gegevensoverdracht. Dat zorgt voor een geavanceerder, doch gecentraliseerd en beheersbaar netwerk. De focus ligt op het verwijderen van obstakels die het reactie- en innovatievermogen van de organisatie in de weg zitten. Het doel is een flexibele ICT-omgeving te creëren, waarin het netwerk speciaal is ingericht om de klantenservice te ondersteunen. En nauw afgestemd is op de zakelijke doelstellingen.

2 Beveiliging en compliance

Het volgende aandachtsgebied omvat beveiliging en compliance. Bedrijven houden zich tegenwoordig bezig met het genereren, opvragen, uitwisselen en opslaan van steeds grotere hoeveelheden data (big data). Ze hopen dat ze op deze manier nieuwe zakelijke kansen kunnen benutten en hun bedrijfsprocessen kracht kunnen bijzetten. Het probleem is echter dat big data ook grote risico’s met zich meebrengt. Big data omvat klantgegevens, prijsinformatie, productstrategieën en bedrijfsplannen. Het beschermen van jouw intellectueel eigendom is dan ook essentieel. Bedrijven die dit niet doen, riskeren niet alleen financiële verliezen, maar ook imagoschade. En dat laatste is iets dat je veel langer kan achtervolgen.

De beveiliging heeft daarom een bedrijfskritisch karakter. Investeringen in technologie voor beveiligingsanalyses en ‘cyber intelligence’ kunnen bescherming bieden tegen bedreigingen van buitenaf (en ook steeds vaker door insiders). Maar zoals het Verizon Data Breach Investigations Report elk jaar opnieuw aanstipt, kunnen bedrijven zich ook beschermen door een effectieve toepassing van eenvoudige beveiligingsmaatregelen.

Zorg ervoor dat je inzicht verwerft in veelvoorkomende aanvalstechnieken. Implementeer standaard beveiligingsmechanismen die daar bescherming tegen bieden. Zorg ervoor dat je weet waar data zich bevinden (en versleuteld zijn) en controleer het netwerk op afwijkend gedrag. En vergeet je personeel niet: goedgetrainde werknemers zijn je eerste verdedigingslinie.

3 Duidelijk en flexibel toezicht en beleid

Zodra deze veilige, flexibele ICT-infrastructuur een feit is, is het tijd om de aandacht te richten op toezicht en beleid (governance). Dit vraagt om de implementatie van robuuste processen en tools binnen een simpele en gestroomlijnde structuur. Deze maatregelen zullen resulteren in een optimale inzet van de beschikbare technologie. Die technologie kan op dit punt zelfs worden gebruikt om zichzelf te beheren. Via het signaleren van onverwachte gebeurtenissen en potentiële problemen en simpele herstelbewerkingen in gang te zetten, vindt voortdurend procesbeheer plaats. Dit zal ervoor zorgen dat de onderneming de juiste koers blijft varen. Het menselijke aspect is echter minstens zo belangrijk. Het governance-team zal daarom een goed begrip moeten hebben van de relatie tussen technologie en de business, en deze voortdurend versterken.

Iets waar bedrijven zichzelf absoluut voor moeten behoeden, is dat dit proces hun visie vertroebelt. Uiteindelijk draait het om de business. Bedrijfsprocessen moeten niet alle aandacht voor zichzelf opeisen. Voortdurende evaluaties van de prestaties zijn daarom van onschatbare waarde. Het elimineren van onnodige processen is net zo belangrijk als de introductie van nieuwe processen, als het de onderneming verder vooruithelpt.

4 Technologie als zakelijke groeimotor

Het gebruik van technologie om jouw personeel zo effectief mogelijk te laten werken kan een belangrijke onderscheidende factor zijn. Dat houdt in dat je gebruikmaakt van ICT-oplossingen die werknemers optimale toegang bieden tot allerlei soorten informatie, op verschillende apparaten en vanaf elke mogelijke locatie, wanneer ze die ook maar nodig hebben.

Mobile device management-oplossingen en content delivery-systemen zijn in dit verband onmisbaar. Deze maken het mogelijk om applicaties naadloos en veilig via de cloud beschikbaar te stellen via slimmere, steeds mobielere apparaten om flexibiliteit te bieden, de productiviteit te bevorderen en nieuwe zakelijke kansen te ontsluiten. Tegelijkertijd wordt het intranet omgetoverd tot een betrouwbaar ‘social’ platform dat samenwerking en innovatie in de hand werkt.

Uiteindelijk draait het echter om het realiseren van een zakelijke gebruikservaring met de eenvoud en flexibiliteit van consumentenapplicaties. Het maakt werknemers niet uit wat de technologie doet, maar wat de technologie voor hen doet. Met andere woorden: het is het cumulatieve effect van technologie dat ertoe doet, en niet de afzonderlijke schakels in de technologieketen. ICT-afdelingen met een gedegen kennis van bedrijfsprocessen verkeren in de beste positie om dit te realiseren.

5 Inzicht in de klant

Het volgende aandachtsgebied is kennis van de klant. De manier waarop je het contact met jouw klanten onderhoudt, heeft namelijk directe gevolgen voor je merkimago, reputatie en bedrijfsresultaat.

Technologie wordt op dit gebied reeds op alle fronten ingezet: gecentraliseerde call centers, service-medewerkers die ondersteuning op afstand bieden en online bestellingen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Klanten zijn er hierdoor aan gewend geraakt dat hun voorkeuren worden onthouden. Maar we willen ook door bedrijven worden (h)erkend. En dat biedt je belangrijke kansen om je van de concurrentie te onderscheiden.

De klant ‘kennen’ is het motto. Hier zijn verschillende manieren voor, zoals data mining. Ook het gebruik van social media om een dialoog met klanten aan te gaan is belangrijk. En denk ook aan technologie voor positiebepaling, die klanten helpt met het vinden van wat ze willen, wanneer ze dat maar willen. Dit alles maakt het mogelijk om een beroep te doen op de kracht van de ‘crowd’ zonder je doelgroep van je te vervreemden. Klanten bij uw merk betrekken kan resulteren in een werkelijke relatie (al is het maar binnen een virtuele wereld) waar beide partijen baat bij hebben.

6 Innovatie

Het laatste stukje van de puzzel is innovatie. Dit vraagt om de inzet van de kennis die reeds binnen uw bedrijf aanwezig is en het aanmoedigen van het personeel om die verder uit te breiden. Te weinig bedrijven maken optimaal gebruik van het intellectuele eigendom dat tot hun beschikking staat.

De heilige graal is om een bedrijfscultuur in het leven te roepen waarin werknemers het gevoel hebben dat hun input wordt gewaardeerd, dat hun mening wordt gerespecteerd en dat zij een bijdrage leveren aan het succes van de onderneming. Het belangrijkste hierbij is om voor een bottom-up bedrijfscultuur te zorgen. Technologie kan in dit verband ook een belangrijke bijdrage leveren. Sociale samenwerkingstools, unified communications & collaboration en de uitwisseling van informatie kunnen stuk voor stuk een rol spelen bij het in gang zetten van een productieve dialoog. En een dialoog resulteert in ideeën, ideeën in oplossingen en oplossingen in nieuwe zakelijke kansen.

En ten slotte….

De manier waarop beslissingen rond ICT-investeringen worden genomen is in feite een zevende aandachtspunt. Er is sprake van een belangrijke kentering in de manier waarop toekomstgerichte bedrijven dit benaderen. In het verleden werden investeringsbeslissingen genomen op basis van senioriteit (oftewel door de baas), het gewicht dat mensen in de schaal legden (grote afdelingen) of wie zijn of haar stem het hardst liet horen (irritatie). Tegenwoordig worden investeringen steeds vaker bepaald door het belang van de gebruiker, functie, data of applicatie voor de onderneming. Alle belangen worden daarbij op prioriteit ingedeeld. Want op het gebied van ICT is er geen sprake van gelijke monniken, gelijke kappen. De realiteit is dat het belangrijker is om de salarisadministratie en de toevoerketen draaiende te houden dan om de HR- en marketingafdeling van ondersteuning te voorzien. De manier waarop ondernemingen gewicht toekennen aan afdelingen is steeds bepalender voor de focus van de ICT-afdeling.

En belangrijker nog: Het staat buiten kijf dat technologie bepalend is voor het zakelijke succes van vandaag en morgen, en dat bedrijven die de uitdaging van digitale transformatie aangaan de marktleiders van morgen zullen zijn. Deze zes aandachtgebieden vormen in ieder geval een goed uitgangspunt.

Peter Konings, Director Products EMEA bij Verizon

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here