Home Data & Storage Aflevering 2 – Storage as a service (STaaS), of toch een eigen...

Aflevering 2 – Storage as a service (STaaS), of toch een eigen systeem?

Pure Storage -
110

De coronatijd is een katalysator gebleken om versneld door te gaan met digitalisering en IT anders aan te pakken. Dat moet ook wel want er bestaat ook nog een heel andere betekenis van ROI, namelijk ‘Risk of Inaction’: niets doen en alles bij het oude laten. Door het niet maken van een keuze raakt de organisatie op achterstand en kan deze niet meer competitief zijn. Tegelijk ligt het hoe en waarin er geïnvesteerd moet worden onder een vergrootglas. Iedereen wil de beste en nieuwste technologie waarmee zij de uitdagingen aankunnen die hen te wachten staan. Maar verkeerde investeringen en innovatie om de innovatie zullen leiden tot onnodige uitgaven en achterblijvende digitalisering. Investeren in een eigen IT-omgeving wordt daarmee een erg onzekere exercitie.

Niet langer investeren in dure transformaties

De gangbare IT-budget- en inkoopcycli van 18 maanden die gebaseerd zijn op een aanschafmodel en upgrades die neerkomen op het compleet vervangen van systemen, passen daarom niet meer bij de huidige tijd. Plannen moeten vaak snel worden aangepast om aan nieuwe en onvoorziene eisen te voldoen en de IT moet kunnen meebewegen. Daar komt bij dat budgetten, zeker in tijden van de huidige economische onzekerheid, krapper worden terwijl de rendementseisen alleen maar toenemen. Wie dan kiest voor een flexibel gebruiksmodel krijgt niet meer te maken met dure CAPEX-aankopen vooraf. Digitaliseringsprojecten kunnen doorgang vinden met minder risico op torenhoge kosten en budgettekorten.

Voordelen van Storage-as-a-Service (STaaS)

Transformatie naar een moderne, datagedreven organisatie stelt zware eisen aan flexibiliteit, capaciteit, performance, schaalbaarheid en de betrouwbaarheid van storagesystemen. Zoals gezegd, betekende dit voorheen veel planning, capaciteit op de groei kopen en om de paar jaar het complete opslagsysteem vervangen. Logistiek, technisch en financieel een enorme operatie. Een flexibel gebruiksmodel voor datastorage biedt dan uitkomst. Storage-as-a-Service dus. Volgens een recente studie van Harvard Business Review maakt 76% van de organisaties momenteel gebruik van STaaS of overweegt dit in de komende twee jaar te doen.

As-a-service-modellen bieden de flexibiliteit en elasticiteit die nodig zijn voor een antwoord op veranderende bedrijfsbehoeften, zonder dat grote investeringen vooraf nodig zijn. CIO’s kunnen ook een vendor lock-in vermijden, aangezien abonnementen aan het einde van de looptijd kunnen worden stopgezet als ze niet langer aan de eisen van het bedrijf voldoen – althans als het een echt abonnementsmodel is en geen lease. Er zijn geen activa die moeten worden afgestoten of versneld moeten worden afgeschreven.

Minder frictie, kosten en complexiteiten

STaaS is een goede optie voor bedrijven die infrastructuur nodig hebben waarmee ze kunnen voorzien in verschillende capaciteitsbehoeften, gegevenstypen, connectiviteit en serviceniveaus. Zij hebben ook de mogelijkheid om elk van deze opties in te zetten voor projecten op korte en langere termijn zonder extra operationele inspanningen en extra kosten. Het elimineert een groot deel van de complexiteit rond gegevensopslag en vermindert frictie, kosten en complexiteiten die gepaard gaan met het delen van gegevens binnen de onderneming.

Bovendien kan STaaS de last van het opslagbeheer verminderen. We willen en kunnen de mensen van IT bevrijden, zodat ze zich niet bezig hoeven te houden met onderhoud, maar zich kunnen concentreren op de ontwikkeling en inzet van nieuwe diensten en het creëren toegevoegde waarde. Het overdragen van routineactiviteiten aan een gespecialiseerde dienstverlener is vergelijkbaar met andere en bekendere cloudmodellen, zoals SaaS of IaaS.

Digitaliseren op volle snelheid

De belangrijkste valkuil die bedrijven moeten vermijden is een ‘service’ die eigenlijk niet meer is dan een leasecontract met een nieuwe naam. In de storage-sector heeft elke verkoper het tegenwoordig over het leveren van een dienst, maar veel te veel van hen bieden geen echte as-a-service-ervaring. Ze geven alleen de illusie van het leveren van een service, maar zonder echte toegevoegde waarde. De meeste verkopers bieden OPEX, maar geen echte STaaS. Vaak zijn het gewoon vermomde huurcontracten. Dat is het tegenovergestelde van wat zakelijke klanten zoeken en verwachten te krijgen. Voor échte STaaS zouden monitoring, een Service-Level Objective en een Service Level Agreement het uitgangspunt moeten zijn. Zonder monitoring en een verplichting om te leveren wat is afgesproken, is er van een echte service geen sprake. Dit betekent bijvoorbeeld dat als de afgesproken prestaties en capaciteit in gevaar komen, de provider dit proactief moet oplossen.

Daarom moet capaciteit altijd en zonder downtime uit te breiden zijn wanneer dat nodig is. Bovendien moeten organisaties altijd verzekerd van de nieuwste technologie, net zoals bij Software-as-a-Service moeten upgrades en innovaties zijn inbegrepen. Het resultaat is dat organisaties hun business op volle snelheid digitaal kunnen transformeren. Maar dan zonder de tot voor kort grote financiële en operationele risico’s.

Het stopt niet met STaaS

Met de overstap op flash, solide hybride cloudscenario’s en een breed storage-as-a-service aanbod wordt aan belangrijke eisen voldaan die een datagedreven organisatie aan haar IT-infrastructuur stelt. Maar daarmee stoppen de ontwikkelingen op storagegebied natuurlijk niet. In de volgende aflevering gaan we dieper op snel dataherstel en door niemand te veranderen back-ups als laatste beveiligingslinie tegen ransomware.

Marco Bal, Principal Systems Engineer, Pure Storage

Lees hier aflevering 1: Hoe bereik je de Moderne Data Experience

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in