Home Innovatie & Strategie De agile mythe ontkracht

De agile mythe ontkracht

545
dainamics

Het UWV gaat over op agile werken schrijft een artikel in de Volkskrant op 1 maart 2019. Een analyse van 14 cases uit eigen onderzoek laat zien dat agile uitgevoerde projecten niet tot betere resultaten leiden dan projecten die op een andere manier zijn uitgevoerd zoals b.v. PRINCE2. Op de vraag of het geleverde resultaat tot een verbetering leidt, scoren agile uitgevoerde projecten gemiddeld een score van 4 op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitstekend). Op een andere manier uitgevoerde projecten scoren gemiddeld een 5. En de agile aanpak zorgt er ook niet voor dat de implementatie minder moeite kost.

Volgens agile puristen is het werken volgens de waterval methode helemaal uit. Hun argument hiervoor is dat veel projecten die uitgevoerd zijn volgens de watervalmethode onvoldoende renderen. Als alternatief wordt dan agile werken als een soort heilige graal aangeprezen. Een kritische beschouwing van agile werken is echter nodig. Niet zo zeer omdat de methode (of is het een raamwerk of filosofie?) zelf niet deugt, maar eerder omdat agile werken niet bij elke organisatie of situatie past. Een analyse van 14 cases uit eigen onderzoek zegt natuurlijk niet alles. Wie op het internet de zoekwoorden ‘agile project failure’ invoert krijgt een indrukwekkende (aanvullende) verzameling artikelen gepresenteerd.

Geografische spreiding

Britse bedrijven zullen naar schatting 37 miljard GBP (= ruim 43 miljard Euro – omrekenkoers 11 maart 2019) verspillen aan mislukte agile IT-projecten. Een van de obstakels is geografische spreiding van teams. Agile pleit er juist voor om mensen in teams dicht bij elkaar te laten zijn. Dit bevordert de samenwerking. Maar hoe realistisch is dit streven anno 2019? Als remedie voor falen worden meer planning en architectuur genoemd.

Een andere site meldt dat een derde van alle agile projecten faalt. Het gaat dan vooral om ERP-projecten:“ERP implementation projects are notoriously complex and face unique challenges. Challenges of scope rigidity, fixed implementation windows, and integration complexity are not aligned with the overall philosophies of Agile methods,”

Stoppen met agile

De site UX Collective adviseert zelfs om helemaal te stoppen met agile software development. Een van de redenen die wordt genoemd is dat agile projecten nooit gereedkomen. Een andere complicatie is dat agile teveel als verandermanagementmethode wordt ingezet. De site www.scrum.org– scrum is een van bekendste verschijningsvormen van de agile werkwijze – noemt 5 belangrijke oorzaken voor het falen van agile projecten:

  1. Gebrek aan ervaring met agile;
  2. Bedrijfsfilosofie of -cultuur die op gespannen voet staat met de kernwaarden van agile;
  3. Gebrek aan managementondersteuning;
  4. Externe druk om traditionele watervalprocessen te volgen;
  5. Gebrek aan steun voor culturele transitie.

Betere afstemming

Of SAFe een bijdrage kan leveren aan het oplossen van bovenstaande problemen moet zich nog bewijzen. SAFe is in 2011 geïntroduceerd om de afstemming te verbeteren tussen meerdere scrum teams die werken binnen dezelfde organisatie. SAFe bestaat uit organisatie- en procesafspraken met als bedoeling om agile werken te schalen en structureren. In mijn eigen praktijksituaties gebruik ik delen van agile werken waar dat past en combineer dit met onderdelen uit een watervalmethode zoals PRINCE2.

Het combineren van elementen uit agile en watervalmethoden maakt een werkwijze als geheel krachtiger. Een project ‘afbreken’ tot overzichtelijke en beheersbare delen, toegesneden op een minimaal levensvatbaar product, is een prima manier om te voorkomen dat agile projecten oneindig doorgaan. De watervalmethode wordt te vaak als de vijand van agile werken neergezet. Vooral docenten van trainingen en cursussen over agile werken (die ikzelf heb gevolgd) maken zich hieraan schuldig. Mogelijk schuilt hier de belangrijkste oorzaak voor het mislukken van veel agile uitgevoerde projecten….

Leon Dohmen is voorzitter van de interessegroep Onderzoek en Onderwijs bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here