Home Innovatie & Strategie Onze krachten bundelen voor AI

Onze krachten bundelen voor AI

79

Initiatieven als AI4Belgium zijn nodig om België bij de AI-wereldtop te krijgen en te houden. Een voorbeeld voor Nederland?

DigitalBelgium, AI4Belgium, een AI-actieplan van de Vlaamse overheid, DigitalWallonia4.ia, de Artificial Intelligence Adoption Focus Group van Agoria, dergelijke initiatieven geïnitieerd of gesteund door de overheid zijn waardevol en belangijk. Want om niet achterop te geraken in het AI-peloton, is er immers geen tijd te verliezen.

Volgens de recentste Global Competitiveness Index 2019 van het World Economic Forum staat ons land op een 22ste plaats van meest concurrerende economieën ter wereld. Dat is niet echt slecht. Maar ook niet wauw. Al onze buurlanden staan hoger op de lijst. Bovendien is dit ook geen positie om op de lauweren te gaan rusten. Want het kan snel veranderen. We scoren bijvoorbeeld relatief laag op innovatie op lange termijn. Bedragen die België investeert in R&D, IT en technische ontwikkelingen liggen onder de investeringen van buurlanden zoals Duitsland en Nederland of koploper VS. Ook voor het commercialiseren en registreren van merknamen staan we lager op de lijst. Dit is een risico. Dit, omdat het een enorme impact heeft op de kennis over belangrijke technologieën. Zoals artificiële intelligentie.

Ik ben blij te horen dat de federale én regionale regeringen elk actie ondernemen. Ondanks de politieke stilstand zien we in deze initiatieven duidelijk de wil van ons land om mee te willen doen in de kopgroep van een wereldwijd concurrerende economie, waarbij het essentieel is om de ontwikkelingen en toepassingen van AI in ons land te versnellen met hulp van een actieplan bestaande uit verschillende trajecten.

De kansen in kaart brengen

Uit een recente studie van de FOD Economie blijkt dat 75% van de Belgen positief staat ten opzichte van nieuwe technologieën. De helft weet echter niet wat AI concreet inhoudt. Daarom is het eerste doel van het AI-traject om een veertigtal AI-experten uit diverse sectoren samen te brengen (in de AI 4 Belgium Coalition). Zij stellen een strategisch basisplan op dat niet alleen de algemene kennis over AI verhoogt – onbekend is onbemind – maar ook de AI-mogelijkheden en -troeven van ons land in kaart brengt. En op basis daarvan ook gerichte aanbevelingen kunnen doen.

Het mooie is dat de overheid, academische experts en de bedrijfswereld hun krachten bundelen en erkennen dat expertise in AI een gedeelde verantwoordelijkheid is. Samen kunnen we AI-technologie gebruiken om antwoorden te bieden op maatschappelijke uitdagingen.

Focus op de mens

Eén van de aanbevelingen van AI4Belgium focust op iets waar we bij Salesforce heel gepassioneerd over zijn: de mens centraal plaatsen. We moeten de perfecte omstandigheden creëren voor een vruchtbaar AI-klimaat, maar we mogen niet vergeten dat technologie ten dienste van de mens moet staan. Niet omgekeerd. En dat betekent ook aandacht voor opleiding om de digitale kenniskloof te dichten. De continue stroom van technologische ontwikkelingen in deze vierde industriële revolutie vraagt ook een nieuwe manier van leren: levenslang leren. Uit een recent onderzoek dat we hebben uitgevoerd, blijkt dat op dit moment een meerderheid van de werknemers bij de jongere collega’s ondersteuning zoekt als het gaat om digitale vaardigheden.

Omgekeerd gaan werknemers op zoek naar werkgevers die hen helpen om nieuwe vaardigheden te leren. Dit is waar wij, als privésector, moeten ingrijpen. En onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Gelukkig zijn er al een aantal geweldige initiatieven om de vaardigheidskloof te dichten. Zelf hebben we beloofd om de komende 5 jaar 250.000 Europeanen trainingen. En hen vaardigheden te bieden via ons gratis leerplatform Trailhead, zodat zij hun positie op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren.

Slim zijn en ethische waarden

Een ander aandachtspunt is gericht op specialiseren. Er gebeurt wereldwijd al veel onderzoek naar AI en we beschikken hier niet over de schaalvoordelen en/of budgetten van de grote spelers zoals China of de Verenigde Staten. Maar, net zoals in farmacie, kunnen we ons specialiseren in relevante AI-domeinen. Door daar slim op in te zetten kan je een vooraanstaande wereldspeler en kenniscentrum worden.

Belangrijk daarbij is ethiek. Net als de overheid zie ik het enorme potentieel van AI, maar ook dat we dit op verantwoorde wijze moeten gebruiken. Daarom stellen we bij Salesforce het ethische en menselijke gebruik van technologie centraal. We richten ons bijvoorbeeld op het uitbreiden van huidige banen die worden beïnvloed door AI in plaats van deze te vervangen. Ook is een van onze doelen om AI te ontwerpen voor iedereen. Zo hebben we technologie die vooroordelen automatisch verwijdert uit datasets die worden gebruikt om modellen te trainen die salarissen bepalen. Want ook data kunnen ‘legacy’ meeslepen. Als bedrijven en overheden moeten we dit soort problemen identificeren en oplossen met behulp van AI-specialisten.

Ik ben het volledig met de overheid eens dat er geen tijd te verliezen is om het bovenstaande te verwezenlijken. AI is een prachtige technologie met een enorm potentieel. Op alle niveaus! Onderwijs, economie, gezondheidssector en onze samenleving als geheel. Het is aan ons hoe snel we dit potentieel benutten. En de vaardigheidskloof dichten. Laten we blijven samenwerken. En innoveren om de wereld te bewijzen dat België klaar is voor de toekomst!

Carmina Coenen, Director Solution Engineering bij Salesforce Belux

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in