Home Ondernemen & Business Apparaten beheren in het tijdperk van mobiliteit, virtualisatie en cloud

Apparaten beheren in het tijdperk van mobiliteit, virtualisatie en cloud

56
software-defined

Zijn het bomen of is het een bos?
Nieuwe ontwikkelingen zoals BYOD, mobiliteit, cloud computing, machine-to-machine (M2M)-communicatie en server- en desktopvirtualisatie zorgen voor een ongekende diversiteit aan apparaten en trajecten voor de gegevensoverdracht. Een van de gevolgen van deze ontwikkelingen is dat het aantal apparaten in het netwerk flink toeneemt. Bedrijven met een moderne ICT-infrastructuur beschikken inmiddels over meer IP-adressen dan werknemers. Een ander gevolg is dat veel storingen op die apparaten tot uiting komen, terwijl de werkelijke oorzaak vaak heel ergens anders ligt. De belangrijkste uitdaging voor beheerders is momenteel om het overzicht te behouden. Netwerkbewaking speelt daarmee een centrale rol bij het waarborgen van een positieve gebruikservaring op apparaten.

“Waarom is het CRM-systeem zo langzaam?”
Een goede gebruikservaring is afhankelijk van technologieën buiten het apparaat om. De mate van afhankelijkheid valt af te lezen aan applicaties die voor hun functioneren op het netwerk zijn aangewezen. Voorbeelden zijn Microsoft Dynamics CRM en Sharepoint, maar ook Salesforce als cloud-applicatie. Veel bedrijfsapplicaties hebben bovendien toegang nodig tot een database die op de achtergrond draait. Als een gebruiker de simpele vraag Waarom is het CRM-systeem zo langzaam?” stelt, moet de beheerder een groot aantal zaken controleren om na te gaan waar het probleem precies ligt. Als het probleem daadwerkelijk bij het apparaat ligt, moet het probleem opgelost worden op basis van klassiek client-beheer. Maar steeds vaker is het niet de client (het apparaat), maar de netwerkverbinding (WLAN of LAN), de applicatieserver, de virtualisatielaag, de database of een andere dienst waarop de applicatie wacht.

Als beheerders voor elk van deze taken afzonderlijke beheertools gebruiken, kan het zoeken naar de oorzaak uren in beslag nemen en desondanks geen resultaat opleveren. De reden hiervoor is dat specialistische beheertools weliswaar in staat zijn om veel voorkomende problemen vanaf een centrale locatie op te lossen, maar vaak niet het juiste hulpmiddel zijn om de oorzaak van problemen in complexe omgevingen te achterhalen. Vaak bieden deze beheertools slechts inzicht in een klein deelgebied binnen het ICT-landschap en moeten er teveel handmatige stappen worden uitgevoerd tijdens de zoektocht naar de werkelijke oorzaak van het probleem. Hetzelfde euvel is van toepassing op tools voor client-beheer. Met behulp van een integrale tool voor netwerkbewaking met een Application Performance Monitor (APM) kan de vraag “Waarom is het CRM-systeem zo langzaam?” daarentegen binnen 20 seconden worden beantwoord.

“Wat is er mis met het WLAN?’’
Een ander veel voorkomend scenario is dat een eindgebruiker de beheerder erop attent maakt dat er op zijn mobiele apparaat iets niet naar behoren functioneert. De meeste eindgebruikers zullen al snel denken dat het aan de WLAN-verbinding ligt. Nadat de beheerder aan de slag is gegaan met tools voor WLAN-beheer van de leverancier van de netwerkinfrastructuur, zal zijn of haar antwoord in de meeste gevallen luiden: “Alles ziet er normaal uit. Het WLAN functioneert normaal”. Maar er kan evengoed sprake zijn geweest van een bottleneck op een server of in de applicatie. Tools voor WLAN-beheer bieden uiteraard geen handvatten om dit soort problemen te identificeren. Een APM doet dat echter wel.

Een APM helpt beheerders om zich in de positie van de eindgebruiker te verplaatsen. Een APM biedt de mogelijkheid om de prestaties van applicaties doelgericht op layer 7 te bewaken. Deze oplossing is in staat om de samenhang tussen verschillende applicaties en services te herkennen en deze relaties overzichtelijk in kaart te brengen. De beheerder kan zo direct zien of er op een bepaald tijdstip sprake was van een prestatiebottleneck en waar de oorzaak precies lag. Is het probleem te wijten aan een virtuele desktop of aan de server waarop deze wordt gehost, of misschien de applicatieserver of database waarnaar de applicatie toegang zoekt? Als de workload van een applicatie over meerdere servers wordt verdeeld, zal de APM de beheerder direct laten weten of deze verdeling naar behoren functioneert en of alle servers beschikbaar zijn.

De werkelijke oorzaak
Wie niet alleen de bomen wil zien, maar ook het hele bos, heeft overkoepelende tools nodig. Dat geldt ook voor het beheer van apparaten. Tools voor netwerkbeheer en Application Performance Monitoring in het bijzonder, maken het mogelijk om de werkelijke oorzaak van problemen te achterhalen. Als blijkt dat het aan het individuele apparaat ligt, kan het probleem worden opgelost door rechtstreekse communicatie met de eindgebruiker, op basis van een Remote Support Session of met een tool voor client-beheer. Maar om minder tijd kwijt te zijn aan technische ondersteuning, moet u eerst nagaan waar het werkelijke probleem ligt. Wat er op een apparaat merkbaar is, is namelijk vaak slechts een symptoom van een probleem binnen het netwerk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here