Home Ondernemen & Business Applicatie ontwikkeling: marktconform of opleidingstraject voor uw leverancier?

Applicatie ontwikkeling: marktconform of opleidingstraject voor uw leverancier?

56

Veel bedrijven worstelen met de vraag of ze wel waar krijgen voor hun budgetten voor applicatie ontwikkeling. Deze vraag wordt steeds relevanter, omdat aanbieders van SaaS-diensten steeds meer afsnoepen van de traditionele applicatie ontwikkelbudgetten. Waarom zou ik nog zelf dure en lange applicatie ontwikkeltrajecten starten, als ik het als SaaS-dienst kan inkopen? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet eerst duidelijk zijn of het huidige budget voor de traditionele applicatie ontwikkeling een goed besteed budget is. Veel bedrijven blijven hangen in het vergelijken van uurtarieven die door de leveranciers in rekening gebracht worden. Het benchmarken van deze tarieven is kinderlijk eenvoudig, maar geeft geen inzicht in de vraag of het budget voor applicatieontwikkeling marktconform is. Er wordt in een benchmark van tarieven immers geen onderzoek gedaan naar de productiviteit. Er zijn veel bedrijven die hun leverancier ervan verdenken, dat hun organisatie wordt misbruikt om de medewerkers  op te leiden. Zeker op het moment dat het verloop onder de medewerkers stijgt, zwelt deze ongerustheid aan. Laat ik het voorzichtig zeggen: dit is niet in alle gevallen een ongegronde ongerustheid. Dat vraagt dus om management aandacht en goede contractuele afspraken met een leverancier.

In outsourcingscontracten zien we vaak afspraken opduiken over het verhogen van de productiviteit, al dan niet in combinatie met functiepunten analyses. Deze contractuele afspraken zijn een prima aanvulling op afspraken over uurtarieven. De praktijk is echter wat weerbarstiger. Ondanks goede normkaders voor het tellen van functiepunten, is ook functiepunten niet een sluitende oplossing om marktconformiteit voor applicatieontwikkeling af te dwingen. Wat beter helpt is de combinatie van het tellen van functiepunten en expertschattingen. Op basis daarvan kan worden vastgesteld hoeveel budget er noodzakelijk is voor het toevoegen/aanpassen van de functionaliteit van een applicatie. Dit vraagt om een nauwe samenwerking met de leveranciers en kennis in de eigen organisatie om het voorstel van een leverancier te kunnen beoordelen. Hierbij is productiviteitsinformatie uit vorige projecten een goede aanvulling bij de beoordeling.

Alleen varen op een internationale databases waarin kengetallen van een groot aantal projecten zitten is gevaarlijk, omdat de specifieke situatie veel invloed kan hebben op de te verwachten inspanningen voor applicatie ontwikkeling. Het maken van een goede like-for-like vergelijking aan de hand van een internationale database is in veel gevallen niet goed mogelijk. Aanvullend daarop zijn expertschattingen aan te raden. Naast het vooraf beoordelen van het voorstel van de leveranciers, is ook een evaluatie achteraf zinvol. Het vaststellen van markt conformiteit is dus een kwestie van de juiste methode, zoals functiepunten analyse, gecombineerd met expert inschatting door uw organisatie. Dat voorkomt dat u opleidingstrajecten voor de medewerkers van uw leverancier financiert.

Prof. dr. Erik Beulen, Universiteit van Tilburg en houder van de KPMG Global Sourcing leerstoel

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in