Home Innovatie & Strategie ASL en BiSL: waardevol of overbodig?

ASL en BiSL: waardevol of overbodig?

229

In het laatste nummer van het vakblad Informatie staat een verhelderend artikel van Meijer en Sieders over Application Services Library (ASL) en Business Information Services Library (BiSL). Een remake van een in 2007 gepubliceerd artikel in IT Service Magazine. Aan de hand van misvattingen, misverstanden en vragen lichten de auteurs de beheermodellen toe. Het is al weer een paar jaar geleden dat ik in mijn college aan de Universiteit van Tilburg voor het laatst aandacht heb besteed aan ASL en BiSL. Vandaag de dag beperk ik mij in mijn colleges tot de frameworks Cobit en ITIL. Mijn belangrijkste argument om geen aandacht te besteden aan ASL en BiSL is, dat de beheermodellen buiten Nederland nooit echt van de grond gekomen zijn. Ook worden de beheermodellen niet echt omarmd door IT-leveranciers. Verder heeft ook heeft ITIL v3 de noodzaak voor ASL en BiSL verkleind. Naast de Service Desk zijn er aan ITIL v3 de functies IT Operation Management, Application Management en Technical Management toegevoegd. Tot slot blijft het onderscheid “richtinggevend”, “sturend” en “uitvoerend” gekunsteld en de argumentatie om niet strategisch, tactisch en operationeel te gebruiken niet sterk, zeker niet in een internationale context.

Toch verdienen ASL en BiSL beter. Ontwikkelingen zoals Software as a Service (SaaS) maken expliciete aandacht voor applicaties in beheermodellen steeds belangrijk. ASL kan hierin een belangrijke rol gaan vervullen. Dit zal zich dan focussen op “richtinggevend” voor zowel “organizational cycle management” als voor “application cycle management”, daar bij SaaS “uitvoerend” is uitbesteed. De enige kritische kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is, of je in een beheermodel expliciet op dit niveau de zaken moet structureren. Wellicht biedt je organisatiestructuur en ITIL voldoende handvatten. Door de groeiende volwassenheid van-regie organisaties krijgt BiSL ook steeds meer bestaansrecht. Net als bij ASL is ook bij BiSL de toegevoegde waarde van “richtinggevend” groter dan “uitvoerend”. Het niveau detail, zoals beschreven in BiSL, geeft informatiemanagers meer handvatten dan ITIL. BiSL kan wellicht structuur bieden om de IT-dienstverlening nog beter te laten aansluiten op de behoefte van hun organisaties.

Daarmee zijn ASL en BiSL een mogelijk waardevolle aanvulling op andere beheermodellen. Maar zonder een bredere en vooral ook meer internationale acceptatie zal ik ook in het komende collegejaar geen aandacht besteden aan ASL en BiSL.

Prof. dr. Erik Beulen, Universiteit van Tilburg en houder van de KPMG Global Sourcing leerstoel
http://www.informatie.nl/Artikelen/2013/mei/ASL_en_BiSL_opgehelderd.aspx

2 REACTIES

  1. ITIL v3 heeft inderdaad de noodzaak voor ASL en BiSL verkleind. En de geringe adoptatie door IT-leveranciers is eveneens zorgwekkend. Dat laatste wordt naar mijn mening in het geval van BiSL vooral veroorzaakt door het kunstmatig opgestookte vuurtje tussen business en IT. Waarbij BiSL aan de business-kant wordt gepositioneerd. En dan zegt een gemiddelde IT-leverancier al snel: “ah, dat is dus niets voor mij”, en vervolgens kijken ze met een wantrouwende blik naar de activiteiten die dan aan de businesskant worden uitgevoerd. Immers, bijv. functionele ondersteuning kun je ook best voor een deel vanuit de IT-leverancier laten plaatsvinden.

    Waar ik het echt niet mee eens ben is dat de modellen geen waarde hebben zolang ze niet internationaal breder worden geaccepteerd. Ik kom bijvoorbeeld zelf nogal eens in de gemeentelijke wereld. En wat maakt het daar nu uit of een model internationaal wordt gebruikt of niet? En zo kan ik nog wel heel wat omgevingen opsommen waar dat van geen enkel belang is. Mijn motto op het gebied van ASL en BiSL is altijd: Kijk wat je er uit kunt gebruiken, doe dat dan ook en maak je niet teveel zorgen om wat anderen er mee doen. Zelfs in het geval dat ASL en BiSL zouden afsterven, heb je dan nog steeds een betere, meer gestructureerde werkwijze. En daar zijn die modellen toch voor bedoeld.
    En tot slot: ITIL heeft er ongeveer een jaar of 20 voor nodig gehad om internationaal verder te komen dan het Engeland, Nederland en Australië.

  2. Het is vervelend dat allemaal mensen die geen verstand hebben van computers zich gaan bemoeien en dit soort esotherische pseudo-wetenschappelijke modellen lanceren.

    Wisten jullie dat dit soort managementgelul voor sommige mensen een reden is om bijv. gewoon kok of timmerman te worden na een paar jaar automatisering?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in