Home Ondernemen & Business De availability gap wordt alleen maar groter; tijd voor actie

De availability gap wordt alleen maar groter; tijd voor actie

48
halloween

Eerder dit jaar publiceerde Veeam de resultaten van een onderzoek naar wat we de availability gap noemen. Dat is de kloof tussen wat IT kan leveren en wat eindgebruikers nodig hebben. Het onderzoek laat zien dat grote bedrijven nog steeds onvoldoende kijken naar de behoeften van hun gebruikers, ondanks het grote aantal spraakmakende incidenten in het afgelopen jaar. Een van de uitkomsten was dat het percentage van de IT-beslissers dat wereldwijd geconfronteerd wordt met deze kloof weer was gegroeid, van 82% in 2014 naar 84% in 2016.

Deze uitkomst is opmerkelijk als je bedenkt dat de noodzaak om 24/7 toegang tot data en applicaties te leveren nog nooit zo groot was: wereldwijd stijgt het aantal internetgebruikers tot een recordhoogte van 3,4 miljard mensen – 42% van de totale wereldbevolking – en tegen het einde van 2020 zijn er naar verwachting 21 miljard devices op het internet aangesloten. Grote ondernemingen lijken volgens het onderzoek echter niet mee te groeien met deze ontwikkeling, hoewel meer dan twee derde van de respondenten zegt juist fors geïnvesteerd te hebben in de modernisering van hun datacenter om de beschikbaarheid te verhogen.

Daarnaast zijn bedrijven steeds meer software-gedreven en komen IT-afdelingen niet langer weg met doorsnee dienstverlening. Toch is het aantal ongeplande downtime-gevallen in de afgelopen twaalf maanden gestegen. Bovendien duren ze langer per geval en kost het meer tijd om data te herstellen.

Beschikbaarheid is van het grootste belang en elke manager weet dat. Toch slagen velen er maar moeilijk in om maximale availability te bieden. Zo wees het onderzoek uit dat service level agreements voor recovery time objectives (RTO’s) zijn vastgesteld op 1,6 uur, maar dat respondenten toegeven dat herstelpogingen in werkelijkheid drie uur duren. De SLA’s voor recovery point objectives (RPO’s) zijn 2,9 uur, terwijl er in de praktijk 4,2 uur geleverd wordt. De respondenten gaven aan dat hun organisatie per jaar gemiddeld vijftien gevallen van ongeplande downtime kent. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde van dertien gevallen in 2014. Dit betekent dat de duur van ongeplande downtime van bedrijfskritische applicaties gestegen is van 1,4 uur naar 1,9 uur op jaarbasis.

Het onderzoek liet ook zien dat iets minder dan de helft van de bedrijven hun back-ups slechts een keer per maand of zelfs nog minder test. Wanneer er lange tijd zit tussen het testen, vergroot dat de kans dat er problemen gevonden worden en dat er data hersteld moet worden. Vaak is het dan echter al te laat. Van de bedrijven die hun back-ups wel testen, test slechts 26% meer dan 5% van hun back-ups.

De ‘financiële’ impact hiervan is niet gering. De jaarlijkse kosten als gevolg van downtime voor grote ondernemingen kunnen gemiddeld oplopen tot zestien miljoen dollar. Dit is een stijging van zes miljoen dollar ten opzichte van 2014.

Overigens zijn niet alle resultaten van het onderzoek negatief. Maar liefst driekwart van de bedrijven erkent dat er gebieden zijn waarop actie ondernomen moet worden en geeft aan dit in de komende zes tot twaalf maanden te zullen doen. Dat wijst er in ieder geval op dat organisaties zich ervan bewust zijn dat hun data de brandstof is voor alle processen en dat beschikbaarheid dus hoog op de agenda moet staan, iedere dag.

Ronald Ooms ‎Vice President North East EMEA bij Veeam Software

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here