Home Cloud Binnen twee jaar alles in de cloud

Binnen twee jaar alles in de cloud

Ordina -
47
dainamics

Organisaties kunnen en willen niet meer om de cloud heen. Driekwart van de organisaties verwacht dan ook binnen twee jaar dat alles staat en draait in de cloud. Maar er zijn uitdagingen. Denk aan eisen vanuit security, compliance en wetgeving, verouderde applicaties en beperkte cloudexpertise in organisaties. Laat dit je niet weerhouden om mee te gaan in de transitie is mijn advies. En mocht de kennis in de eigen organisatie ontbreken, laat je dan goed adviseren door een partner met kennis van zaken.

De Ordina Digital Monitor, afgenomen onder 1252 besluitvormers uit de industrie, financiële dienstverlening en de (semi-)overheid, brengt in kaart hoe het ervoor staat op IT-gebied in Nederland.

Gebrek aan capaciteit mag geen probleem zijn

Van de bevraagde besluitvormers geeft 56% aan dat er sprake is van een achterstand in applicaties omwille van verouderde technologie. Een vrijwel even grote groep (57%) zegt dat er gebrek aan interne capaciteit is om bestaande applicaties te onderhouden. Tot slot zien bijna acht op de tien (79%) de aanwezigheid van technische cloudexpertise binnen de eigen organisatie als belemmering om gebruik te gaan maken van de publieke cloud.

We zien steeds vaker dat verouderde technologie en zelfs hardware té lang in stand gehouden worden en dat er zich dan plots een acuut probleem voordoet. Opgestapelde technische achterstand zorgt dan voor uitval, beveiligingsproblemen of kennis die simpelweg verdwijnt. De ‘war for talent’ slaat daarom vooral toe in omgevingen met veel verouderde legacysystemen. Dringend investeren in modernisering is dus de boodschap. Omarm een partner met kennis van zaken om je te helpen bij die noodzakelijke versnelling in modernisering en transitie naar cloud. Alleen met een degelijk technisch fundament ben je als organisatie in staat om te veranderen wanneer dat nodig is.

Multi-cloud als nieuwe trend

De voornaamste redenen voor organisaties om cloud te omarmen blijken erg uiteenlopend. Voorbeelden zijn de kostenbesparing ten opzichte van eigen datacenters, de innovatieve mogelijkheden en de flexibiliteit. Met kostenreductie en innovatiesnelheid als belangrijke drivers, kiezen industriële bedrijven vaak resoluut voor één cloudleverancier. Hierdoor zijn zij gemiddeld sneller met de cloudadoptie, maar het creëert ook een zekere afhankelijkheid.

Meer en meer organisaties overwegen een multi-cloud aanpak: De financiële sector en de overheid zetten al vaker in op meerdere publieke cloudleveranciers om risico’s te spreiden en continuïteit te waarborgen. Al dan niet in combinatie met private cloud. Mijn advies is om continu te blijven evalueren wat het beste scenario is. Voor steeds meer organisaties zal het ideale scenario bestaan uit een setting waarin je onafhankelijk bent van specifieke publieke cloudleveranciers. Zodat je als organisatie zonder moeite kan switchen naar spelers die beter aansluiten bij je specifieke wensen of simpelweg om kosten te besparen.

Wonne Keysers, Director Business Platforms & Cloud bij Ordina.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here