Home Innovatie & Strategie BYOD: en nu verder!

BYOD: en nu verder!

41
dainamics

Hoewel veel organisaties aanvankelijk misschien wat sceptisch waren, is BYOD inmiddels bij een groot deel van de bedrijven in Nederland min of meer een feit. Er is ook al heel veel verschenen in de media over de technische aspecten van BYOD. De oplossingen en kennis om allerlei privéapparatuur te kunnen gebruiken binnen bedrijven zijn dan ook breed beschikbaar. Maar organisaties worstelen nog wel met de bedrijfsmatige en organisatorische aspecten van het fenomeen.
In de praktijk zie je vaak dat zodra een organisatie het omslagpunt voor BYOD heeft bereikt, dit verder aan de IT-afdeling wordt overgelaten. Die moet er maar voor zorgen dat die apparaten beveiligd worden en ook de ondersteuning van gebruikers komt daar terecht. Het is immers IT, nietwaar? IT-afdelingen zijn echter niet altijd enthousiast over al die ‘vreemde’ apparaten op het netwerk. Maar medewerkers die hun eigen smartphone of tablet willen gebruiken, zijn niet tegen te houden. Er is altijd wel een slimme gebruiker die een manier vindt om IT-beleid of beveiliging te omzeilen. Die gebruiker helpt dan weer collega’s en voor je het weet loopt het halve bedrijf niet meer met de standaard geconfigureerde laptop, maar met een iPad of Android-smartphone.
Dat moet je op een goede manier zien te begeleiden. Maar dan wel zo dat de voordelen van BYOD – vooral als het gaat om de steun door de gebruikers – niet volledig ondergeschikt worden gemaakt aan de bestaande technische standaarden en vereisten.

Misschien moet je je als directeur of CIO eens afvragen of de IT-professionals die niet echt staan te springen om allerlei privéapparatuur op het netwerk toe te staan (en deze te ondersteunen!) wel de beste mensen zijn om BYOD-programma’s te plannen, implementeren en beheren. Aan de ene kant is het natuurlijk voor de hand liggend om de IT-afdeling de leiding te geven over BYOD. Die mensen zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor vrijwel ieder stukje technologie – hardware, software of diensten – dat binnen de organisatie wordt gebruikt.
Zij zullen proces echter vooral vanuit de techniek benaderen. En daar zit ‘m de kneep. Organisaties zijn zich lang niet voldoende bewust van de zakelijke impact van BYOD en hoe dit vanuit de business en door de gebruikers gedragen en gestuurd zou moeten worden. Hoe ondersteunt het gebruik van mobiele apparatuur de bedrijfsprocessen en zakelijke doelstellingen? Wat wordt er verwacht van de medewerkers, moeten ze bijvoorbeeld ook ’s avonds thuis of op vakantie bereikbaar zijn? Zijn de bedrijfstoepassingen wel geschikt voor de diverse toestellen en zo niet, hoe kan dit dan effectief en rendabel worden gerealiseerd? Wie is er verantwoordelijk voor het beveiligen van de informatie op de toestellen en voor het voorkomen van besmetting door virussen die de hele organisatie kunnen platleggen? Hoe wordt de ondersteuning voor al die verschillende toestellen geregeld?

Aansturing vanuit de business
Ook moet worden nagedacht over allerlei juridische aspecten van BYOD. Wie is bijvoorbeeld de eigenaar van de content op een device? Wat gebeurt er met die content als een medewerker het bedrijf verlaat? Of als het apparaat bij verlies of diefstal op afstand gewist moet worden? Er zijn inmiddels oplossingen die zakelijke en persoonlijke content en apps volledig van elkaar scheiden op een device (denk aan virtualisatie). Daarover moeten echter wel heldere afspraken gemaakt worden, zodat gebruikers weten waar ze aan toe zijn en vooral ook: wat hun verantwoordelijkheden zijn.
Daarmee is in een klap de HR-afdeling een speler geworden binnen BYOD…  Zo zijn er nog tal van BYOD-aspecten, die organisaties gaandeweg ontdekken, maar waar wel heel goed over nagedacht moet worden. Mijn advies: laat BYOD niet helemaal over aan de IT-afdeling. Zorg voor overleg en afstemming tussen business, IT en gebruikers. Bepaal samen wat de beste oplossingen en beleidsregels zijn, zodat besluiten op dat gebied door de hele organisatie worden gedragen. Dat is overigens iets dat geldt voor meer ‘IT’-projecten bij bedrijven. De meeste van die projecten komen voort uit een business-vraag en zijn ook sterk verweven met de bedrijfsprocessen en -doelstellingen. Het is daarom logisch om ze vanuit een businessperspectief aan te sturen, met IT als ‘enabler’.

Van BYOD naar BYOA
Bedenk daarbij ook dat we BYOD niet een ‘momentproject’ is. Organisaties moeten beseffen dat dit fenomeen zich voortdurend zal blijven ontwikkelen. Niet alleen met nieuwe apparaten, technische kenmerken en platforms, maar vooral ook qua gebruiksmodellen. Op dit moment hebben we het bijvoorbeeld over ‘Bring Your Own DEVICE’, maar we zien nu al dat gebruikers niet alleen hun eigen smartphone of tablet willen gebruiken, maar ook steeds vaker willen werken met de apps en toepassingen die zij het handigst vinden. Dan hebben we het ineens over ‘Bring Your Own APP’ (BYOA).
Een bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Dropbox. Talloze medewerkers gebruiken deze cloudopslagdienst om allerlei bedrijfsdocumenten toegankelijk te maken op – en te synchroniseren met de diverse toestellen die ze gebruiken. Maar als organisatie ben je er natuurlijk niet echt blij mee wanneer allerlei waardevolle en mogelijk concurrentiegevoelige informatie een eigen leven in de cloud gaat leiden. Daar moet je dus goede afspraken over maken en wellicht een veilig, zakelijk alternatief bieden.

We staan eigenlijk pas aan het begin van het Bring Your Own-fenomeen. De komende jaren zullen we meer varianten en vormen zien ontstaan en de uitdaging is om daar vanuit de business zo goed mogelijk op te reageren en op in te spelen. Op die manier kom je de gebruikers tegemoet in hun wensen en pluk je tegelijkertijd als organisatie de voordelen.

Michel Schaalje (1970), Technisch Manager, Cisco

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here