Home Internet Vorm geven aan Smart Cities van de toekomst

Vorm geven aan Smart Cities van de toekomst

221

Over de hele wereld kijken steden naar netwerktechnologie waarmee ze zich kunnen ontwikkelen tot een ‘Smart City’. Dankzij de snelle groei van het Internet of Things komen Smart Cities nu snel dichterbij. Met nieuwe, innovatieve technologieën zijn stedenbouwers in staat slimmere besluiten te nemen. Zo kunnen ze inwoners, bedrijven en toeristen betere diensten aanbieden.

Steden die deze ontwikkelingen omarmd hebben, plukken daar nu al de vruchten van. Van een betere stadsplanning en -ontwikkeling tot efficiëntere openbare diensten en een verbeterd energie- en afvalbeheer. Een goed voorbeeld daarvan zijn de slimme afvalbakken die inmiddels in steden over de hele wereld te vinden zijn. Deze afvalbakken sturen zodra ze vol zijn een bericht naar het afvalverwerkingsbedrijf, waarvoor vervolgens een zo efficiënt mogelijk ophaalschema van vuilniswagens wordt opgesteld.

De publieke sector streeft ernaar inwoners de beste gebruikerservaring te bieden bij het gebruik van hun diensten. Om met mensen in contact te komen, worden steeds meer nieuwe technologieën ingezet. Denk daarbij aan Virtual Reality (VR) en kunstmatige intelligentie (AI). Diverse overheden maken al gebruik van applicaties op basis van AI, in de vorm van intelligente ‘bots’ of digitale assistenten. Zij kunnen vragen van burgers kunnen beantwoorden. Op deze manier krijgen medewerkers meer ruimte voor andere taken en wordt er minder tijd besteed aan activiteiten die eigenlijk een lagere urgentie hebben.

Enfield Council in Londen is hier een mooi voorbeeld van. Hier wordt chatbot Amelia van IPSoft ingezet om de eerste vragen die bij de klantenservice binnenkomen op te pakken. Dat de populariteit van deze technologie toeneemt, is terug te zien in de toegenomen waarde van de Smart City-industrie. Naar verwachting gaat er in deze branche in 2020 grofweg 400 miljard dollar om. Wereldwijd zetten 600 steden in 2025 60% van het totale internationale BBP om (McKinsey).

Nieuwe connected technology neemt zorgen weg

Een nieuw onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Ruckus, verkent de belangrijkste drijfveren van Smart Cities, maar ook de uitdagingen en barrières waar Europese IT-beslissers in de publieke sector bij dit onderwerp tegenaan lopen. Het onderzoekt laat daarnaast zien waar deze beslissers de waarde zien van connected technology voor zowel burgers als bedrijven. In de Benelux ligt daarbij de nadruk op een verhoogde veiligheid voor burgers (door bijvoorbeeld slimme straatverlichting) en toepassingen in openbare gelegenheden en de gezondheidszorg. Dit zijn volgens 90% van de ondervraagden in de Benelux de onderdelen die het meest profiteren van Smart City-technologie.

Cybersecurity is de grootste zorg van de beslissers: maar liefst 80% ziet dat als het grootste obstakel. Een veilige basis is van groot belang om het vertrouwen van het publiek te winnen. Het is dus niet verrassend dat deze zorg zoveel hoger scoorde dan zorgen over financiering en de huidige technische infrastructuur.

Investeren voor de toekomst

Veel bedrijven hebben zich al gerealiseerd welke voordelen slimme technologie biedt en verhogen daarom hun investering in connectiviteit. Overheden zouden daar een voorbeeld aan moeten nemen en prioriteit moeten geven aan investeringen in technologie waarmee mensen, dingen en organisaties worden verbonden. Daarnaast liggen er voor hen kansen in privaat-publieke samenwerkingen, waarbij zowel overheidsdiensten als het bedrijfsleven profiteren van een gedeeld gebruik van slimme technologie.

Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking vind je in New York: daar werden oude telefooncellen ingeruild voor digitale stadskiosken. Lokale ondernemers kunnen deze kiosken gebruiken voor digitale advertenties, terwijl toeristen er terecht kunnen voor gratis openbare WiFi en interactieve beeldschermen met nuttige informatie, zoals een plattegrond of dienstregelingen voor het openbaar vervoer. In het onderzoek werden ook de transportsector en het onderwijs genoemd als sectoren die veel profijt kunnen hebben van de technologie van Smart Cities.

Ondersteuning met overheidsinitiatieven

Overheden kunnen zich ook nog oriënteren op het gebruik van andere slimme toepassingen, zoals straatverlichting die dankzij sensoren automatisch uitschakelt als er niemand in de buurt is, waardoor minder energie wordt verspild. Hoe belangrijk dit soort initiatieven zijn, wordt ook duidelijk doordat er steeds meer financiering beschikbaar komt voor dit soort projecten, zoals het WiFi4EU-initiatief dat onderdeel uitmaakt van het Digital Agenda 2020-programma.

Dit initiatief richt zich voornamelijk op de installatie van openbare hotspots en verbetering van openbare dienstverlening, om zo een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en overheid en burger dichter bij elkaar te brengen. Het helpt bedrijven bovendien in te haken op de groeiende digitale economie. Niet alleen nemen financieringsmogelijkheden toe, de digitale technologie ook wordt steeds vaker omarmd door bestuurders. Zo sprak Sadiq Khan, burgemeester van Londen, zich uit over zijn wens om van Londen de meest vooruitstrevende Smart City van de wereld te maken. Daarbij stelde hij (voor het eerst in Londen) een Chief Digital Officer aan om hem te helpen dit doel te bereiken.

Toch zijn er, ondanks alle positieve signalen, drie zaken die de opkomst van Smart Cities nog belemmeren:

1) Budgetbeperkingen

Smart City-technologie heeft overduidelijk vele voordelen. Toch staan twijfels over de financiering en technische uitvoering een brede implementatie in de weg. Gebrek aan financiële middelen was daarbij tot nu toe altijd het belangrijkste obstakel. Dat komt mede voort uit het feit dat het Smart City-concept relatief nieuw is. Het is begrijpelijk dat overheden terughoudend zijn om te investeren in een technologie, zonder dat daar een duidelijke ROI tegenover staat. Toch blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat financiering voor Smart City-projecten binnen twee jaar breed beschikbaar is.

Vrijwel alle (98%) van de ondervraagde IT-beslissers in de Benelux verwacht het benodigde budget voor implementatie van een Smart City binnen twee jaar beschikbaar te hebben. Een derde van hen geeft zelfs aan dat dit budget op dit moment al beschikbaar is. De meerderheid van de ondervraagden was het erover eens dat er een sterke business case is voor Smart City-installaties. Echter alleen als budgetrestricties wegvallen. Dit zou kunnen betekenen dat we een spannende toekomst tegemoet gaan, waarbij we steeds meer steden zien transformeren tot Smart Cities. De Smart City-branche wordt daardoor weer uitgedaagd tot nieuwe innovaties om aan de groeiende behoeften van de Smart Cities te kunnen voldoen.

2) Communicatieproblemen

Uit de enquête kwamen nog andere obstakels naar voren, die stedenbouwkundigen en IT-beslissers moeten overwinnen om de Smart City-visie uit te kunnen voeren. Verzuilde projectplanning, waarbij informatie niet gedeeld wordt tussen afdelingen, belemmert volgens 33% van de ondervraagden een succesvolle implementatie. Een overkoepelende aanpak, waarbij alle departementen samenwerken, is noodzakelijk om een Smart City te kunnen realiseren. Niet één van de respondenten in de Benelux gaf aan dat binnen de organisatie iedereen aan boord was. De IT- en financiële afdelingen werden het vaakst genoemd als de belangrijkste aanjagers van Smart City initiatieven.

Het bestuur van een organisatie doet er goed aan de verzuilde benadering te vermijden. In plaats daarvan moeten er multidisciplinaire teams komen waarin mensen van verschillende afdelingen samen optrekken. Dit bevordert effectieve communicatie. En het zorgt ervoor dat zorgen over de implementatie weggenomen kunnen worden en kennis effectief tussen afdelingen wordt gedeeld. Wanneer bedrijven een aanpak hanteren die deze silo’s doorbreekt, kunnen afdelingen open communiceren over hun twijfels en samen aan oplossingen werken om deze twijfels weg te nemen.

3) Ongeschikte infrastructuur

Ook het gebrek aan een goede IT-infrastructuur is een groot obstakel voor Smart City-implementatie. Bijna de helft van de IT-beslissers in de Benelux ziet dit als een groot probleem. Steden kunnen niet ‘Smart’ worden als ze niet kunnen beschikken over een netwerk dat de slimme technologieën ondersteunt. Essentieel is dat een stad kan beschikken over een robuust en betrouwbaar WiFi netwerk in de hele stad. Een netwerk dat niet alleen de huidige technologie ondersteunt, maar ook voorbereid is op nieuwe ontwikkelingen. Dit is de eerste, cruciale stap in het implementatieproces voor iedere Smart City. Zodra deze draadloze infrastructuur is aangelegd, kunnen andere toepassingen daarop worden aangesloten. Dit kunnen slimme verkeerssystemen zijn, of  digitale advertentiekiosken. Publiek-private samenwerking is hierbij onmisbaar, ook op het gebied van potentiële financieringsmodellen.

Van steden een Smart Cities maken vereist een aanzienlijke investering. Uit het onderzoek van Ruckus blijkt heel duidelijk dat WiFi essentieel is om Smart City-installaties te verbinden en te realiseren. Om duidelijk te maken hoe belangrijk dit is, moeten IT-beslissers in de Benelux en de rest van Europa nog diverse obstakels overwinnen. Als overheden en openbare instanties nu niet investeren in de juiste technologie, riskeren ze dat hun missie om de stad en zijn inwoners dichter bij elkaar te brengen onnodig in gevaar komt.

Spencer Hinzen, EMEA Director Business Development bij Ruckus Wireless

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in