Home Cloud Cloud Services, het nieuwe IT?

Cloud Services, het nieuwe IT?

137

Na onze special eind vorig jaar over de Belgische datacenters zullen we in een vervolg special de Belgische Cloud Service Providers en hun diensten in kaart brengen. Zij ontwikkelen en plaatsen hun diensten en oplossingen steeds vaker vanuit het datacenter, die wij op onze beurt allemaal vroeg of laat zullen gebruiken.

Maar wat is een Cloud Service Provider eigenlijk en wat is zijn motivatie om alles wat IT gerelateerd is als een dienst aan te gaan bieden (Everything as a Service).

Waarom Cloud?

Tijdens de ongeveer laatste 50 jaar van onze industriële geschiedenis is de manier waarop we bepaalde activiteiten uitvoeren fundamenteel veranderd. Het produceren van producten bijvoorbeeld, was arbeidsintensief en verticaal georiënteerd. Nu leven we in een wereld van automatisering en flexibele supply chains waarbij we nog altijd dingen maken maar dit ontelbare keren efficiënter doen. Dit geldt ook voor de energieproductie, distributie, telecommunicatie en nog veel meer. In elk geval waren er een of meerdere radicale veranderingen die de manier waarop we bepaalde dingen doen fundamenteel wijzigden.

Zo is het ook met Cloud computing.

Het oude model is gedateerd

Er zijn drie grote redenen waarom bedrijven de overstap maken naar de Cloud. Ten eerste zijn zakelijke gebruikers – in de huidige snel evoluerende omgeving – gefrustreerd over de traditionele methodes om diensten te gebruiken of te leveren. De komst van ‘app stores’ en ‘IT on demand’ in de consumentenwereld, verplichten IT-organisaties te overwegen hoe zij zulke concepten kunnen introduceren in hun huidige business-strategieën.

Daarnaast vinden klanten de Cloud zo verleidelijk omdat – en zo is het reeds jaren – de IT-infrastructuur te complex, inefficiënt, inflexibel en veel te duur is. Door die complexiteit wordt 70 procent of meer van het budget enkel gespendeerd om alles draaiende te houden. Dit laat weinig ruimte voor innovatie: nieuwe applicaties en nieuwe bronnen van zakelijke waarde. De meesten willen na een verloop van tijd graag deze verhouding omgekeerd zien.

Ten slotte is er de exponentiële groei van de digitale wereld. Uit een onderzoek uitgevoerd door IDC, blijkt dat de wereldwijde opgeslagen informatie elke twee jaar ruim verdubbelt en meteen de bekende Wet van Moore nieuw leven inblaast. Verwacht wordt dat de komende 10 jaar de hoeveelheid data 75 keer zo groot zal worden, waardoor bedrijven vijftig keer zoveel data en documenten moeten beheren. Bovendien voorziet het onderzoek, grote economische, sociale en technologische gevolgen voor onder andere big data en IoT.

Rekening houdend met bovenstaande redenen heeft het weinig zin om IT draaiende te houden op de manier zoals dat in het verleden gebeurde. De algemene consensus is dat er een nieuwe benadering nodig is die verzekert dat klanten de voordelen van efficiëntie en flexibiliteit kunnen benutten die Cloud computing hun kan bieden.

Bedrijven kijken naar de voordelen

Enkel een Cloud infrastructuur levert de nodige economische elasticiteit, beveiliging en compliance die gewenst is door de bedrijven vandaag. Bedrijven zijn eveneens onder de indruk van de mogelijkheid hun IT-delivery modellen te verhuizen naar een Cloud-achtige omgeving. Dit vermindert namelijk de kosten en verbetert de business flexibiliteit. Zij moeten zich echter er ook van verzekeren dat zij deze voordelen in balans kunnen houden terwijl ze hun IT-omgeving volledig onder controle hebben (of toch ten minste in de handen van een betrouwbare service provider). Dit bevat de mogelijkheid om tegemoet te komen aan beveiligings- en policy-vereisten; compliant te blijven met industrie- en overheidsstandaarden en de infrastructuur te leveren die de bedrijfsdoelstellingen in lijn zetten met hun vereiste service level.

Cloud Computing

Maar wat is Cloud computing nu juist en wat betekent het? In principe kan je zeggen dat als een IT-dienst op het internet wordt aangeboden je het al kan hebben over Cloud computing. Bij sommige aanbieders wordt één enkele pc met virtualisatie software ‘The Cloud’ genoemd. Andere aanbieders hebben volledig redundante (een apparaat met meerdere onderdelen zodat het geheel blijft functioneren als een van die onderdelen uitvalt) omgevingen gescheiden over minstens twee geografisch gescheiden locaties. Ik geef toe dat het voor de ondernemer er niet gemakkelijker op wordt om keuzes te maken en de verschillen tussen deze oplossingen helder te krijgen. In beide gevallen gaat het immers over ‘De Cloud’. De meest gekende voorbeelden van clouddiensten zijn die van onder meer Google en Amazon. Maar ook andere zoekmachines, netwerkbeheerders en IT-bedrijven bieden online-programma’s. In het geval van Google en Amazon gaat het veelal om uiterst goedkope of zelfs gratis basisprogramma’s. Maar ook andere software al dan niet op maat kan via Cloud computing worden aangeboden.

Cloud computing als middel en niet als doel

Voor ondernemers, en in het bijzonder voor degenen die niet actief zijn in de ICT-sector, is het belangrijk dat ze Cloud computing als middel zien en niet als doel. In principe moet je geval per geval bekijken om voor elke toepassing een juiste oplossing te kunnen uitwerken. Je moet je de vraag stellen of het wel verstandig is om te werken met dedicated servers, virtuele servers uit de Cloud of wel om een eigen Cloud te bouwen. Het gebeurt weleens dat servervirtualisatie verward wordt met Cloud computing. Dat is onterecht maar virtualisatie maakt er wel vaak deel van uit. Wanneer één server wordt gebruikt om meerdere virtuele servers te laten draaien dan is dat nog geen Cloud computing. Als die server uitvalt dan betekent dit dat de virtuele servers ook zullen uitvallen. Stel dat je het geheugen wil uitbreiden van de centrale server dan moet die server eerst uitgeschakeld worden. Tot dat die weer wordt ingeschakeld liggen ook de virtuele servers lam.

Bij het merendeel van cloudoplossingen is dat niet het geval. De applicaties of IT-services staan los van de hardware. Als je bij Cloud computing een server wil upgraden dan heeft dat geen gevolgen voor de applicaties die erop draaien.

In wezen kan je met Cloud computing zover gaan als je maar wil. Er zijn geen grenzen.

Clouddiensten kunnen zeer ruim maar ook in een beperkte vorm worden aangeboden. Veel hangt af van vraag van de onderneming en het aanbod van de Cloud-provider.

Ondernemers kunnen virtuele servercapaciteit huren. De Cloud provider draagt in dat geval zorg voor het beheer van de Cloud infrastructuur en de beheerder zorgt voor het Operating Systeem (OS) en het beheer daarvan. De Cloud provider kan zich ook bekommeren om het volledige beheer van de infrastructuur en het installeren van het OS. Dat is voor heel wat bedrijven – vooral degenen die niet actief zijn in de ICT-sector vaak de beste oplossing. Op die manier kunnen ze zich bezighouden met hun core business. Zeg maar met datgene waarvoor ze in eerste instantie zijn opgericht.

Voordelen van de Cloud

Tot een veelvoud van de kosten besparen?

In ieder geval zijn er voldoende redenen voor een onderneming om te kiezen voor Cloud oplossingen. In de eerste plaats is er de kostenbesparing. Enkele rekenvoorbeelden leren ons dat de ondernemer die voor Cloud kiest tot een veelvoud van de infrastructuurkosten kan besparen. Voor de verwerking en onderhoud van het systeem nog eens zo’n 25 procent. Vooral als beginnend bedrijf kan dat wel tellen. En dan is er nog de energiewinst. Door datacentra te delen deel je ook de energiekost ervan.

Onderneming blijft van waar dan ook raadpleegbaar

De opslagruimte is quasi onbeperkt en de rekensnelheid is veel groter. Het rekenwerk laten doen door één computer of door meerdere in het netwerk is het meervoud van dat aantal computers in tijdswinst. Afhankelijk van de nood kunnen online automatisch servers worden toegevoegd. En ook dat is quasi onbeperkt. De onderneming betaalt in principe alleen maar voor de datastromen. De flexibiliteit is dus enorm. Je onderneming blijft waar dan ook ter wereld raadpleegbaar. Een werknemer die over een laptop beschikt en op het internet aangesloten is, kan ook toegang krijgen tot de bedrijfsapplicaties.

Veilig

Stel nog dat een serverruimte in uw bedrijf door brand of explosie, of om welke reden dan ook, vernield wordt dan blijft uw data veilig. Die wordt immers op verschillende servers of serverparken bewaard. In wezen merkt de gebruiker er zelfs niets van dat zo’n server park uitvalt. Grote zoekmachines beschikken over honderden van dergelijke parken die de informatiestroom naar elkaar doorspelen. Het kan ook dat je laptop of pc het begeeft. Dan hoef je met een andere of herstelde pc gewoon maar terug in te loggen en beschik je weer over je eigen data. Die data is trouwens alleen toegankelijk voor bevoegden. Zeg maar voor degenen die over de juiste gebruikersnaam en wachtwoord beschikken. Omdat softwareprogramma’s van op afstand worden aangeboden door erkende verdelers is de kans op werken met illegale software zeer klein.

Nadelen van de Cloud

En dan zijn er ook nog de nadelen. Niet alle Cloud-leveranciers bieden contracten aan met een garantie voor het behoud van alle gegevens. Met andere woorden de leverancier kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies of misbruik van data. Het is ook niet ondenkbaar, en het zou ook niet de eerste maal zijn, dat hackers zich een toegang verschaffen tot het systeem. Volledig feilloos is het dus niet.

Juridisch

Ook op juridisch vlak is het systeem niet helemaal waterdicht. Zo mogen wettelijk gezien gegevens van Europese banken niet opgeslagen worden in een zone buiten Europa. Nochtans is het verspreiden van data nét een van de belangrijkste krachten van Cloud computing. Ook is er een Europese regelgeving die zegt dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor het bewaren van gegevens van medewerkers en klanten. Met andere woorden dat die veilig moeten worden opgeslagen. Als die toch uitlekken – een kans die volgens Cloud-providers uiterst miniem is – kan het bedrijf zelf aansprakelijk worden gesteld. Bij clouddiensten heb je geen controle over de opslag van data en nog minder over de locatie ervan. Inmiddels zijn er wel aanbieders van clouddiensten die de garantie geven dat de opgeslagen data Europa niet verlaat. Rekening houdend met de Belgische wetgeving zijn er zelfs diensten die garanderen dat alle info enkel in Belgische datacenters worden verwerkt en opgeslagen.

Amerika

Ondernemers die strak houden aan de geheimhouding van hun informatie, kiezen ook best niet voor Amerikaanse Cloud-providers. Die zijn immers onderhevig aan de Amerikaanse wetgeving. (Patriot Act en Safe Harbor) In een nieuwe clausule van de wet die gericht is op het bestrijden van terrorisme staat dat bedrijven verplicht zijn toegang te verlenen tot hun infrastructuur, als hun dat gevraagd wordt, en dus ook tot hun servers en netwerken.

Kosten

We zeiden het al. Cloud computing kan behoorlijk kostenbesparend zijn. Maar helemaal gratis is het niet. Daarom is het belangrijk dat je best op voorhand goede afspraken maakt met je provider voor wat betreft de kosten voor technische ondersteuning en op maat gemaakte clouddiensten.

Snelheid

Zoals dat bij alle computertoepassingen geldt is het ook bij Cloud computing waar dat verwerkingssnelheid bepaald wordt door het traagste onderdeel. Met andere woorden dat de softwaresnelheid veelal afhankelijk is van de internetverbinding. Meer nog dan van je computer zelf.

Beschikbaarheid

Net zoals internet zijn ook Clouddiensten zo goed als permanent toegankelijk. Al kan die toegankelijkheid niet voor de volle honderd procent gegarandeerd worden. Onlangs nog kampte Amazon met een dagenlange storing in een van haar clouddiensten. Een ramp voor bedrijven die op dat ogenblik afhankelijk zijn van toepassingen die via diezelfde diensten draaien. Amazon hanteert goedkope tarieven maar geeft geen volledige garanties over de uptime. Toch is die garantie voor heel wat bedrijven van zeer groot belang. Daarom is het ook raadzaam om in zee te gaan met Cloud providers die deze garantie wel kunnen bieden. Een andere mogelijkheid is werken met meerdere Cloud providers zodat je een gespreid risico hebt.

Wilt u meer weten?, klik dan hier om de volledige special verder te lezen of kijk op: http://www.connexie.be

Ondertussen wensen wij u nog een prettig en vooral deugddoende zomervakantie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in