Home Ondernemen & Business Compliance risico’s eerder ondervangen met nieuwe tool

Compliance risico’s eerder ondervangen met nieuwe tool

94
dainamics

AEB breidde haar Trade Compliance Management portfolio opnieuw uit. Het volledige aanbod van software oplossingen, sanctielijsten en integratiemogelijkheden biedt bedrijven nog meer zekerheid dat alle internationale transacties voldoen aan de snel toenemende, uiterst complexe en voortdurend veranderende internationale wet- en regelgeving. AEB’s Risk Assessment is een nieuwe toevoeging waarmee risico’s worden geïnventariseerd. Dit, nog voordat een het uitvoeren van een transactie.

De internationale handel staat onder grote druk. De grote economische machtsblokken introduceren steeds meer maatregelen om hun eigen handelsbelangen te beschermen. Wereldleiders zetten hun geopolitieke strategie in toenemende mate kracht bij met handelsbarrières. En met exportbeperkingen. Tegelijkertijd eisen consumenten meer en meer garanties over de herkomst, kwaliteit en duurzaamheid van goederen. Zonder adequate ondersteuning is het voor internationaal opererende bedrijven onbegonnen werk om aan alle internationale en nationale wetten, regels en voorschriften te voldoen.

Vertragingen, boetes en imagoschade

Een bedrijf zonder integrale procedures voor compliancy en zonder de daarvoor benodigde IT-ondersteuning loopt grote risico’s op vertragingen, boetes en imagoschade. Dat begint al op het moment dat de verkoop- of inkoopafdeling communiceert met een nieuwe klant. Of met een leverancier waarvan onbekend is dat die op een sanctielijst staan. Het bedrijf investeert tijd en geld in de relatie. Het start wellicht al met produceren van een order waarvan achteraf blijkt dat die niet verzonden mag worden.

Als de order daadwerkelijk bij een gesanctioneerde klant belandt, kan dat leiden tot lange juridische procedures. Eventueel resulterend in hoge boetes en in het uiterste geval zelfs plaatsing op een zwarte lijst of een gevangenisstraf. In de financieel-economische media staan regelmatig berichten over veroordeelde bedrijven. Dit leidt tot imagoschade met alle gevolgen van dien.

Daarnaast ontstaan er verstoringen in de supply chain als zendingen zonder de juiste exportdocumenten aan de grens worden tegengehouden. Gaat het om een zending met dual-use goederen waarbij aan de grens pas duidelijk wordt dat een exportvergunning nodig is, dan kan de vertraging oplopen tot enkele maanden. Het gevolg: extra kosten, een boze klant en mogelijk zelfs een geannuleerde order. En eventueel een schadeclaim. Hoe eerder bedrijven ontdekken dat een order niet is toegestaan, of dat een zending niet is voorzien van de juiste documenten, hoe lager de daaruit voortvloeiende risico’s, kosten en omzetderving.

AEB’s Trade Compliance Management

AEB biedt antwoord met Trade Compliance Management (TCM); een portfolio met uiteenlopende digitale oplossingen en diensten die samen maximale zekerheid bieden. Het portfolio bestaat uit de volgende oplossingen:

  • Compliance Screening: controleert uw transacties ten opzichte van actuele sanctielijsten. U wordt gewaarschuwd voordat een handelspartner een risico wordt.
  • Export Controls: controleert bij exportzendingen of de betreffende landen, goederen en het voorgenomen gebruik voldoen aan op geldende verboden en restricties.
  • Product Classification: een intuïtieve, digitale assistent die ondersteunt bij de classificatie van goederen. Product Classification gebruikt kunstmatige intelligentie om automatisch de juiste goederencodes en exportcontrolenummers te genereren.
  • License Management: voor beheer van exportvergunningen. License Management adviseert over het toepassen van vergunningen, geeft suggesties voor het gebruik ervan, houdt het aantal transacties per vergunning bij en rapporteert naar de betreffende autoriteiten.

Alle oplossingen kunnen volledig worden geïntegreerd in ERP-systemen zoals SAP. Dat stelt bedrijven in staat om controles op de achtergrond uit te voeren zonder nieuwe applicaties te hoeven opstarten. Compliance Screening is bovendien ook als app beschikbaar in Salesforce.com en is hierdoor eenvoudig en snel in gebruik te nemen.

Altijd actueel dankzij AEB’s dataservice

AEB levert niet alleen de oplossingen voor Trade Compliance Management, maar ook de noodzakelijke content. Klanten kunnen kiezen uit een groot aanbod van sanctielijsten van de Europese Unie, de Verenigde Staten en Azië.

Door middel van AEB’s gevestigde samenwerkingsverband met Dow Jones Risk & Compliance behoort ook het controleren ten opzichte van de SCO-lijst van Dow Jones (Sanctions Control & Ownership) tot de mogelijkheden. Met deze steeds populairder wordende lijst kunnen bedrijven een waarschuwing krijgen als een handelspartner wordt verdacht van het verschaffen van geld, goederen of andere economische middelen aan bedrijven of organisaties die eigendom zijn van terroristen of andere personen op sanctielijsten. De Dow Jones’ PEP-lijst (Politically Exposed Persons) behoort ook tot het aanbod: op deze lijst staan politici, beleidsmakers en mensen in hun directe omgeving die een hoger risico opleveren als het gaat om corruptie en/of witwassen.

Nog meer grip op risico’s met AEB’s Risk Assessment

Een nieuwe toevoeging aan het TCM-portfolio is Risk Assessment. Deze tool stelt elke afdeling binnen internationaal opererende bedrijven – van inkoop en verkoop tot logistiek – in staat om de risico’s op schending van handelswet- en regelgeving in een vroeg stadium te signaleren en daarop te acteren. Door de noodzakelijke trade compliance checks in de reguliere processen van de afdelingen op te nemen – in de vorm van vragenlijsten en checklists – kunnen bedrijven voorkomen dat risico’s pas zichtbaar worden als de goederen het magazijn al hebben verlaten of in productie zijn genomen. Het is zonde als pas tijdens het verzenden van een order ontdekt wordt dat het bedrijf geen zaken mag doen met de betreffende klant of het land van bestemming.

Als Risk Assessment een mogelijk risico bloot legt, krijgt de betreffende transactie een rode vlag. De transactie kan pas worden afgerond als de compliance-verantwoordelijke is ingelicht en alle noodzakelijke procedures zijn afgerond. “Vaak moeten compliance-medewerkers zelf informatie over risicovolle transacties bij de verschillende afdelingen vergaren. In veel gevallen horen ze pas over risicovolle transacties als het te laat is. Met AEB’s Risk Assessment kunnen we dat voorkomen”, vertelt Richard Groenendijk, General Manager van AEB Nederland.

Digitalisering must in trade compliance

AEB breidt het portfolio voor Trade Compliance Management voortdurend uit. En verbetert het. Verschillende bedrijven in binnen- en buitenland maken al gebruik van de tools uit het portfolio. Een voorbeeld is Tosoh Europe. Deze leverancier van chemische materialen met haar Europese hoofdkantoor in Amsterdam, maakt gebruik van de Compliance Screening en Export Controls oplossing. Verlichtingsproducent OSRAM maakt in Duitsland naar volle tevredenheid gebruik van de nieuwe tool Risk Assessment in combinatie met Compliance screening en Export Controls.

Hoe wordt Trade Compliance een makkelijke en leuke taak voor iedereen? Bekijk de 2-minuten video via www.aeb.com/veilig.

Richard Groenendijk, General Manager AEB Nederland

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here