Home Internet Tijdperk van de connected car is aangebroken

Tijdperk van de connected car is aangebroken

48
dainamics

Kon u zich als kind voorstellen dat u ooit een auto met een ingebouwde cd-speler zou bezitten? Als u van mijn leeftijd bent is dat haast onmogelijk. Compact disc-spelers bestonden nog niet eens voor thuis. Laat staan dat we ons konden voorstellen dat onze auto verbonden zou zijn met het internet of sterker nog: dat we onze auto’s dankzij de technologie met elkaar kunnen delen.

Steeds meer auto’s zijn verbonden met het internet. Dat deze voertuigen via een netwerk met andere technologie communiceren is niet het enige voordeel. Het gaat net zozeer om het vastleggen van gegevens om voertuigen efficiënter te kunnen delen en autonome en verbonden voertuigen in staat te stellen om deze data om te zetten in bruikbare informatie. Dit fascinerende concept kan ervoor zorgen dat consumenten en bedrijven auto’s gaan delen. Hier volgen drie redenen waarom de tijd is aangebroken om te profiteren van de voordelen van connected cars:

  1. De snelle verstedelijking resulteert in een behoefte aan een gemeenschappelijk gebruik van schaarse bronnen, de deeleconomie is in opkomst.
  2. De slimme auto biedt bedrijven nieuwe omzetkansen. Autodealers en -verhuurbedrijven kunnen connectiviteit inzetten om de klantenervaring de optimaliseren. Hetzelfde geldt voor bedrijven die munt willen slaan uit hun onderbenutte wagenpark.
  3. De technologie die hiervoor nodig is, bestaat al. Het Internet of Things (IoT) biedt particulieren en bedrijven on demand toegang tot een rijkdom aan gedeelde bronnen en activa.

Verstedelijking en de deeleconomie
Het IoT vormt het snijvlak van technologische innovaties en macro-ontwikkelingen zoals de verstedelijking. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in stedelijke gebieden. In 2050 zal dit percentage zijn uitgegroeid tot 70%. Naarmate er meer mensen naar de steden trekken, ontstaan er problemen zoals luchtvervuiling en files. Consumenten en bedrijven kunnen hun middelen delen om dit soort problemen te voorkomen. Dat geldt in het bijzonder voor de vervoerssector.

De deeleconomie is een direct gevolg van de verstedelijking. De concentratie van een groot aantal bronnen in één regio biedt ook voordelen. Nieuwe technologie die on demand toegang tot deze bronnen biedt, maakt het mogelijk om ze te delen en er munt uit te slaan. Het is vanzelfsprekend om in te springen op de zakelijke kansen die dit biedt.

Slimme auto’s als een nieuwe bron van omzet
Connected cars zijn veel meer dan alleen een reactie op de zorgen rond de verstedelijking. Ze leveren ook nieuwe businessmodellen op voor kleine en grote bedrijven. Of het nu gaat om start-ups zoals Lyft en Zipcar of grote ondernemingen met enorme wagenparken, allemaal kunnen ze profiteren. Autodealers en -verhuurbedrijven kunnen klanten de optie bieden om direct via hun smartphone een auto aan te vragen. Onbenutte bedrijfswagens kunnen beschikbaar worden gesteld voor on demand gebruik door derden.

Als bijkomend voordeel kunnen ondernemingen de veiligheid van hun bedrijfsvoertuigen verbeteren door diagnostische gegevens te verzamelen. Deze informatie kan worden ingezet voor preventief onderhoud en het verhelpen van onregelmatigheden voordat ze tot problemen uitgroeien. De gegevens worden uiteraard zonder menselijke tussenkomst verzameld en in waardevolle informatie omgezet. Het verzamelen van diagnostische gegevens voor preventief onderhoud, munt slaan uit onderbenutte bedrijfswagens en on demand verhuur zijn stuk voor stuk toepassingen die mogelijk worden gemaakt door IoT.

IoT maakt connectiviteit en nieuwe businessmodellen mogelijk
Een auto mag pas worden beschouwd als onderdeel van het Internet of Things als het een actief en autonoom karakter heeft. Het moet in staat zijn om de data die het verzamelt om te zetten in bruikbare informatie en daarop actie te ondernemen, zonder tussenkomst van mensen. Het inzetten van verbonden voertuigen om de druk van verstedelijking te verlichten, participeren in de deeleconomie en profiteren van nieuwe businessmodellen: zonder IoT zou het allemaal niet mogelijk zijn.

Samenvattend vormt connectiviteit de basis voor de deeleconomie, die weer het resultaat is van verstedelijking. Het biedt particulieren en bedrijven nieuwe bronnen van inkomsten. Verbonden oplossingen maken het mogelijk om schaarse bronnen te delen in een samenleving waarin alles efficiënt dient te verlopen en direct beschikbaar moet zijn. De toekomst van de connected car ziet er rooskleurig uit.

Pieter Holst, AVP Verizon Benelux

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here