Home Applications Continuous versus Agile

Continuous versus Agile

40
formule

De Agile benadering wint terrein en wordt de nieuwe norm voor de levering van software. Dit sluit aan bij markttrends zoals digitale transformatie, die diep doordringen in gerenommeerde bedrijven en hun verticals. Meestal kiezen deze organisaties voor Agile methodes om hun producten eerder op de markt te kunnen brengen dan de concurrentie. Kostenefficiëntie speelt ook een rol, hoewel investeringsrendement minder belangrijk wordt geacht dan snelheid. Helaas is het voor de meeste organisaties een behoorlijke uitdaging om snelheid en kostenbesparingen te combineren met kwaliteit.

Verder dan Agile

De oplossing is om verder te kijken dan Agile en een cultuur van Agile+ of DevOps te ontwikkelen. Organisaties moeten bij de levering van software niet alleen Agile Development, maar ook Continuous Development omarmen. Bij Agile ligt de focus op het ontwikkelen van werkende software, terwijl het bij DevOps en Continuous gaat om het leveren van werkende software.

Consistent

Deze twee leveringstrends, Agile en Continuous, sluiten elkaar niet uit maar gaan juist hand in hand. Een combinatie van vakkundige en getalenteerde Agile-softwareleveranciers en een verbonden toolchain-technologieplatform resulteert in een geautomatiseerd, consistent en voorspelbaar model voor een verschuiving naar een Continuous-methode voor de levering van software. Dit kan worden vergeleken met fietsen, waarbij een klein tandwiel (Agile Pod) en een groter tandwiel (het Continuous Quality toolchain-platform) worden aangedreven door de kracht op de pedalen. De juiste overbrengingsverhouding resulteert in een optimale snelheid. Door de brede beschikbaarheid van open source tools ligt deze aanpak binnen het bereik van de meeste bedrijven. Het geheime recept hiervoor is het creëren van een samenwerkingscultuur waarbij de neuzen van alle teamleden dezelfde kant op staan en de verantwoordelijkheid voor het proces en het technologieplatform wordt gedeeld.

De ruggengraat van Continuous wordt gevormd door kwaliteitsbewaking en testen. Zonder deze elementen is Continuous niet mogelijk.

Vroegtijdig testen

De Continuous-benadering verschaft een kanaal voor vroegtijdig en veelvuldig testen, wat een “shift left” in focus en inspanning mogelijk maakt. Daarnaast kunnen andere dan functionele controles worden geïntroduceerd die vaak te laat in het proces worden uitgevoerd of door overmoedigheid of tijdsgebrek geheel achterwege worden gelaten. Beveiliging is hiervan een goed voorbeeld. Met behulp van open source en commerciële tools kunnen lang voordat de software in productie wordt genomen statische en dynamische tests van de code en de uiteindelijke toepassingen worden uitgevoerd. Deze processen worden zonder enige menselijke tussenkomst gestart en voltooid. Dit biedt talloze voordelen, zoals vroegtijdige ontdekking van zwakke plekken in de beveiliging waardoor de hoofdoorzaken van gebreken (bijvoorbeeld slechte programmeerpraktijken) een halt toegeroepen kan worden. Daarnaast worden organisaties veel minder afhankelijk van penetratietests in de productiefase, die toch al een zeer beperkte waarde hebben.

Meer controles en tests

Andere typen controles en tests die zonder veel extra kosten doorlopend kunnen worden uitgevoerd zijn prestatietests en codekwaliteitsanalyses. Naast compliancecontroles voor open-sourcelicenties. Van groot belang zijn de gegevens die bij dit proces worden geproduceerd en hun mogelijke toepassingen. Allereerst stellen ze organisaties in staat om de productiviteitsniveaus van hun ontwikkelingsprocessen te begrijpen en beheren. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om op elk moment kwaliteitsniveaus te vergelijken met de sectorstandaards. Zo kun je inzicht krijgen in trends en voorspellende analytics gebruiken.

Dik Vos is CEO van SQS

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here