Home Internet Data-privacy leidt tot groei Europese datacenter-markt

Data-privacy leidt tot groei Europese datacenter-markt

81

De grote cloud providers zijn bezig hun beleid aan te passen als het gaat om de vestigingslocatie van een datacenter. Waar partijen als Microsoft en Amazon tot voor kort het idee om de data van hun klanten buiten Amerikaans grondgebied op te slaan nog onnodig achtten, denken ze daar nu heel anders over. Cloud providers zijn anders gaan denken onder druk van de publieke ophef die is ontstaan over misbruik van de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van data-privacy. Het is vooral de hieruit voorvloeiende vraag van klanten, die duidelijk aangeven dat ze willen dat hun data minder bereikbaar en toegankelijk zijn voor de Amerikaanse inlichtingenorganisaties en geheime diensten, die cloud providers doet besluiten daadwerkelijk actie te ondernemen.

Inspelen op klantbehoefte
Zo bracht een grote Amerikaanse cloud provider onlangs naar buiten dat ze de data van buitenlandse klanten buiten Amerika gaan onderbrengen. Hierbij werd gezegd dat ze de data dichter bij hun klanten willen opslaan. Maar tegelijkertijd gaven ze ook aan dat de stap mede is ingegeven doordat ze de data van hun buitenlandse klanten willen afschermen voor de NSA. De grote cloud providers realiseren zich dat ze imago- én financiële schade zullen oplopen als ze geen gehoor geven aan de wensen en eisen van hun klanten. Om in de behoefte van hun klanten te voorzien, zetten ze in op meerdere datacenters in meerdere landen verspreid over de wereld. Het directe gevolg is dat we zullen zien dat de vraag naar datacentercapaciteit in Europa fors zal toenemen.

Data-privacy: twee verschillende werelden
Ik denk overigens niet dat we over een jaar of wat in Europa dezelfde wet- en regelgeving zullen hebben als in Amerika. Hoewel Europa in veel opzichten een volger van Amerika is, is de context waarin data-privacywetgeving wordt opgesteld volledig anders op beide continenten. De wetgeving rondom data-privacy is volkomen nieuw. Amerika is daar heel voortvarend en hard ingegaan. Dit moesten ze ook wel, aangezien ze zich geconfronteerd zagen met grote risico’s op het gebied van de nationale veiligheid. Ze hadden bovendien de publieke opinie nog helemaal mee. Inmiddels is dat behoorlijk veranderd en is er de nodige kritiek ontstaan op de enorme vrijheden die de Amerikaanse overheid zichzelf heeft verschaft. Alleen al om die reden zal Europa nooit helemaal Amerika volgen qua wet- en regelgeving. Daar komt nog bij dat in Europa inmiddels de nodige kennis en ervaring is opgedaan over wat juridisch gezien wel en niet mag op het gebied van data-privacy.

Vertrouwen
De wet- en regelgeving die hier in Europa zal ontstaan, zal daardoor ongetwijfeld beter doordacht en een stuk genuanceerder zijn. Ook al omdat het het product zal zijn van een brede maatschappelijke discussie, waaraan veel verschillende partijen en belangengroepen zullen deelnemen. Hierin zie ik niet direct een rol weggelegd voor Interxion of andere colocatie-datacenterleveranciers. Wij zijn immers geen eigenaar van de data en hebben hier dan ook geen enkele zeggenschap over. Hoe de wet- en regelgeving er exact uit zal zien, vind ik moeilijk te voorspellen. Gezien de enorme complexiteit en gevoeligheid van de materie zijn er weinigen die dat nu al goed kunnen inschatten. Het moet in ieder geval een model zijn waarin een goede balans wordt gevonden tussen veiligheid enerzijds en privacy anderzijds. Alleen op die manier kan er weer volledig vertrouwen ontstaan. Vertrouwen van burgers in de politiek en in bedrijven en vertrouwen tussen overheden en bedrijven onderling.

Michael van den Assem, Algemeen Directeur, Interxion datacenters.
Twitter: @Interxion_NL, www.interxion.nl

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in