Home Cloud De 7 valkuilen van de Cloud

De 7 valkuilen van de Cloud

97

De weg naar cloud computing is er niet één die zonder horten en stoten genomen kan worden. De hype en de veelal nieuwe terminologie maken het er ook niet gemakkelijker en overzichtelijker op. Het is een totaal andere manier van dingen doen en van denken.

De ontwikkelingen op het gebied van cloud computing gaan op dit moment echter zo snel dat organisaties er bijna niet aan ontkomen om serieus naar cloud computing te gaan kijken. Doe je dit niet, dan loert er het mogelijke gevaar om achter te raken op de veelal moordende concurrentie. Tenminste daar wordt men voor bang gemaakt in marketing en reclame campagnes.

Nu deel ik absoluut de mening vanuit de markt dat cloud computing de toekomst heeft. Wie wil er niet een elastische omgeving die schaalbaar is en waarin via een flexibel afrekenmodel volgens het ‘Pay for use’ principe gewerkt kan worden. Tevens neemt ‘een vreemde’ een deel of misschien wel de volledige verantwoordelijkheid van de ICT-omgeving over. Van oudsher zijn we toch gewend om onze it-infrastructuur veilig dichtbij te houden. En dan is de stap naar zo’n ‘wolk’ natuurlijk wel erg groot en wellicht een beetje beangstigend.

Om de stap minder groot en beangstigend te maken is een gedegen voorbereiding en marktanalyse van groot belang. Alleen dan kan een organisatie optimaal gebruik maken van cloud computing en hier het meeste voordeel en rendement uit halen. Zo kan een cloud-oplossing de operationele it-kosten verminderen en de kwaliteit van de it-dienstverlening aanzienlijk verhogen en verbeteren. Maar Cloud is niet altijd per definitie goedkoper.

Op de weg naar cloud computing dient er nog wel rekening gehouden te worden met een aantal uitdagingen cq. valkuilen. Onderstaand heb ik de zeven grootste valkuilen die organisaties tegen kunnen komen kort samengevat. Deze valkuilen kunnen leiden tot het zogenaamde ‘cloud in a corner’ syndroom. Al weer zo’n populaire Amerikaanse kreet die niets meer inhoudt dan een mislukte implementatie van de cloud oplossing waarin een organisatie niet optimaal gebruik maakt van alle bijbehorende voordelen en flexibiliteit. Het ‘cloud in a corner’ syndroom levert veelal meer beperkingen dan voordelen op.

De zeven valkuilen die mogelijk leiden tot het ‘cloud in a corner’ syndroom:
• Er wordt overhaast voor een cloud oplossing gekozen zonder vooraf een duidelijke strategie te bepalen en een kader op te stellen inzake de integratie met de bestaande it-omgeving.
• Het ontbreekt aan duidelijk geformuleerde criteria van it als eindgebruiker voor succesvolle integratie.

• Men is al in de uitvoerende fase voor alle belanghebbenden het eens zijn over de te gebruiken cases, roadmaps en de verwachte veranderingen in de it- en bedrijfsprocessen.
• De gebruikte cloudtechnologie is zo nieuw dat geen van de it-medewerkers weet hoe ermee om te gaan en er is geen plan om het ze te leren.
• Er wordt vooraf niet goed nagedacht over een mogelijk ‘exit-scenario’.
• De rolverdeling tussen de cloudleverancier en de interne ICT-organisatie is onduidelijk.
• Het kostenmodel is te complex, onduidelijk en ondoorzichtig voor de interne organisatie waardoor het succes van de cloud oplossing zal afnemen.

De manier om het ‘cloud in a corner’ syndroom te voorkomen is voornamelijk de focus te verleggen en een helikopter-view te houden. Duik dus niet teveel in de technologie maar creëer een uitgebreide en gedetailleerde blauwdruk voor cloud-succes. Als eerste is het nodig te komen tot mogelijke cloud delivery modellen in relatie tot de totale it-infrastructuur.

Het is belangrijk dat u zich realiseren dat geen enkele organisatie binnen afzienbare tijd zal overgaan naar een volledige cloud-omgeving. Traditionele it-infrastructuren zijn voorlopig nog niet weg te denken. De modellen die zich nu ontwikkelen zijn de zogenoemde hybride enterprise modellen, waarbij cloud, traditionele modellen, interne en externe it delivery modellen allemaal samen komen teneinde kosten te reduceren, risico te verlagen en kwaliteit van it services te verhogen.

Kies voor hybride cloud delivery

Het is aan te raden voor een organisatie een hybride aanpak te hanteren als het gaat om integratie van cloud delivery modellen. Je vangt hiermee drie belangrijke gebieden van it af:

Applicaties
Beoordeel gebaseerd op een aantal applicatie- en datakarakteristieken welk it delivery model het beste bij uw organisatie past: een traditioneel datacenter, traditionele outsourcing of een specifieke cloud vorm.

Datacenter services
Creëer en beheer een portfolio van data center services, toegespitst op de applicaties. Bouw waar nodig nieuwe cloud services die het beste passen en integreren met de bestaande omgeving terwijl je virtualisatie en geautomatiseerde technologieën vermijdt die niet werken in een heterogene omgeving

Management
Ontwikkel een consistente management aanpak die het beleid en bestuur, monitoring en service event management, security & risk management en financieel & service management vastlegt. Vermijd het monitoren en beheren van oplossingen die specifiek ontworpen zijn voor de cloud en niet in staat zijn om eenvoudig te integreren met bestaande systemen en operatie.

Uitdaging
Al met al zal de transitie naar cloud computing er één zijn vol met uitdagingen, onduidelijkheden en obstakels. Dat maakt de implementatie van cloud computing uitdagend maar tegelijkertijd ook leuk en innoverend. Een gedegen voorbereiding zal de kans op slagen en succes alleen maar vergroten. Tevens is het geen overbodige luxe om extern informatie of kennis in te winnen. Dit zal het proces alleen maar verduidelijken en mogelijk ook versnellen .De grootste uitdagingen op weg naar de cloud toe zijn vaak de interne processen en de traditionele manier van denken en doen. De techniek is in veel van deze transities steeds minder vaak de spelbreker.

Ruud Mulder, Lead Infrastructure Architect / Program Manager Storage Services bij Unisys

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in