Home Innovatie & Strategie De digitale economie

De digitale economie

69

Na de agrarische en industriële revoluties begon 50 jaar geleden een periode gebaseerd op de transistor, elektronica, de moderne auto en het vliegtuig die burgers en bedrijven de mogelijkheden gaven wereldwijd realtime te communiceren, nieuwe mobiliteit te realiseren en de wereld rond te vliegen. De ontwikkeling van een dienstenmaatschappij werd basis voor onze economische groei die jaren.

De maatschappij kon socialer worden ingericht en de overheid nam allerhande taken van de individuele burger over. We ontwikkelden een centraal geleide welvaartsstaat. De analoge maatschappij van toen kon ook prima van boven naar beneden worden aangestuurd. Maar met het internet en de IT-innovaties de afgelopen tien jaar wordt langzaam in een digitale economie mogelijk. Hierbij worden onderlinge relaties en activiteiten makkelijker en belangrijker dan sturing van bovenaf.

Paradigma verschuiving

In een vorige blog vertelde ik al dat de nieuwe digitale economie een systeemcrisis creëert en als maatschappij zullen we transformeren naar een werkelijk nieuw ingerichte economie. Onder een digitale economie verstaan we het wereldwijde netwerk van activiteiten die door de nieuwe informatie- en communicatietechniek mogelijk is geworden. En zijn uitwerking heeft op elk bedrijf, elke organisatie en onze hele maatschappij.

Dell Technologies, de moedermaatschappij van het nieuwe Dell EMC, heeft afgelopen maanden een wereldwijd onderzoek gehouden onder 4000 business-leiders. Kern was te meten hoe de digitale transformatie op dit moment in het bedrijfsleven vorm krijgt. Meer dan de helft (52%) van hen zien al concrete disrupties in hun branche ontstaan en 78% ziet nieuwe, digitale start-ups als een serieuze bedreiging voor hun onderneming.

Digitale transformatie

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat een kleine helft (48%) niet weet hoe hun branche er over drie jaar uit zal zien, daar ook geen blauwdruk voor op tafel te hebben liggen en dat hun bedrijf wellicht niet eens meer een reële markt meer kan hebben. Terwijl uit het onderzoek ook blijkt dat slechts vijf procent van de ondernemingen, serieus op weg is een digitale onderneming te worden en een magere veertien procent goede volgers kunnen worden genoemd. Nog geen twintig procent van het bedrijfsleven is dus klaar voor of werkt actief aan zijn toekomst. Beetje alarmerend lijkt mij.

Aan beschikbaarheid van juiste technieken ligt het niet meer. De wereld van realtime connectiviteit, cloud computing, nieuwe, mobiele mogelijkheden en sociale media zijn volwassen voor iedereen aanwezig en in te zetten. Ruim de helft (62 procent) van de ondervraagden ziet dat hun voornaamste competitie van collega’s komt. Collega’s die succesvol nieuwe en innovatieve digitale technieken inzetten. Het goede nieuws is dat bijna elke onderneming zich intussen bewust is van de verandering die gaande is, een groei sinds hetzelfde onderzoek vorig jaar.

Barrières

De belangrijkste reden om nog niet ‘fast forward’ te gaan, is het gebrek aan budget en middelen. Ook is er te weinig executive support en expertise om de verandering daadwerkelijk in gang te zetten. Geen verrassing lijkt me, want anders waren die bedrijven al lang aan het veranderen.

Daarnaast wordt het ‘probleem’ van de grote hoeveelheid legacy genoemd en de vraagtekens rond het onderwerp privacy en security. Ook herkenbare beren op de weg als noodzakelijke verandering steeds harder op de deur klopt. Twee derde (69 procent) meent dat traditionele applicaties hun organisatie steeds verder op afstand zetten. Dit, terwijl er geen concrete plannen zijn die oude omgevingen om te bouwen naar de nieuwe cloudplatformen en moderne applicatie ontwikkel- en toepassings-methoden.

Executive commitment

In de Networked Readiness Index 2016 – een rapport van de World Economic Forum – zijn de top tien landen genoemd die momenteel het best de nieuwe, digitale technieken inzetten. Nederland staat – na de US – op de zesde plaats. Singapore en onze Scandinavische buren leiden de index. Tijdens de WEF-bijeenkomst in Davos was de vierde industriële revolutie het meest besproken topic. Er werden vijf factoren benoemd om in deze nieuwe markt van $100 biljard succesvol te kunnen worden en zijn.

De ‘digital culture shock’ dient door executive commitment en leiderschap omgezet te worden tot concrete plannen en projecten, nodig om de organisatie tot verandering te brengen. Het gaat uiteindelijk om mensen, niet zozeer om de techniek. De ‘people first approach’ is nodig om de disruptie werkelijk kracht te geven. Nieuwe ideeën, innovatie, nieuwe producten en diensten moeten uit de onderneming zelf en dus de mensen zelf komen. Niemand kan ze daar echt bij helpen. Men moet zelf ontdekken en begrijpen wat de nieuwe rol van het bedrijf in een digitale economie kan en moet zijn.

Nieuwe platformen

De nieuwe economie is gebaseerd op intelligente automatisering. En op wat men noemt een ‘liquid wormforce’. Dit zijn nieuwe vormen van samenwerken, intern en extern in digitaal communicerende ecosystemen. Personeel dat snel kan schakelen en leren is één van de belangrijkste succesfactoren en dat vraagt nieuwe organisatievormen tussen mens en computer. In een interview met Cloudworks zegt Frank Lansink van IPsoft dit heel treffend: ‘waar mensen zijn geboren om regels te breken, zijn machines gemaakt om regels te volgen’ en samenwerkend geeft dit een ongekende versnelling in de productiviteit.

Dat is precies de nieuwe productiviteit die de vierde industriële revolutie drijft en onze economie in snel tempo digitaliseert. Nederland staat er niet slecht voor met de AMS-IX als één van de grootste digitale knooppunten ter wereld. De digitale mainport van Nederland groeit nog steeds met dubbele cijfers. Het verdient de grootst mogelijke aandacht van onze regering om deze groei te ondersteunen. De digitale economie vormt immers een garantie voor het behoud en de groei van onze welvaart. Niet alleen bedrijven moeten dat omarmen om te overleven. Onze maatschappij dient dat als geheel ook te doen.

Hans Timmerman, CTO Nederland van Dell EMC

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in