Home Arbeidsmarkt & Onderwijs De Dynaworker

De Dynaworker

145

Mij wordt wel eens gevraagd: wat is staffing eigenlijk? Is staffing detacheren, bemiddelen, makelen? Het antwoord is telkens: nee.

Staffing is meer dan detacheren, staffing is een oplossing. Staffing is een oplossing voor dat fenomeen dat bedrijven zo mooi maakt en dat het bedrijfsleven zo kenmerkt: bedrijvigheid.

Soms is er meer werk, soms is er minder werk, soms is er ander werk en soms is er geen werk. Deze dynamiek maakt de arbeidsmarkt bijzonder, werken uitdagend en geeft kansen. Kansen voor de mens en kansen voor de economie. Een goed doordacht systeem om deze dynamiek positief aan te wenden, te benutten en te faciliteren leidt tot ieders voordeel.

Al snel denk je aan flexwerkers, maar de term flexwerker is volkomen misplaatst. Rubber is flexibel, uittrekbaar en in alle vormen buigbaar, maar uiteindelijk breekt het toch. Een mens is niet flexibel, tenzij je een slangenmens bent en je jezelf in allerlei bochten kunt wringen. Een mens is wel dynamisch… dynamisch als muziek. Muziek is mooi, kent tempowisselingen, klankkleuren en een ongeëvenaarde variëteit aan mogelijkheden. De arbeidsmarkt is ook dynamisch. De term flexwerker is danwel ingeburgerd, maar de term Dynaworker zou veel beter op zijn plaats zijn.

Bedrijven nemen steeds vaker medewerkers in dienst om dynamisch ingezet te worden binnen die onderneming. Er zijn medewerkers die een vaste opdracht hebben -en die opdracht ook zullen houden-, maar er zijn ook vaste medewerkers die een variabele opdracht hebben en ingezet worden voor wisselende werkzaamheden op wisselende projecten. Projecten die nodig zijn om de vaart in de groei van de onderneming te houden en om de alom aanwezige bedrijvigheid te stroomlijnen.

Staffing is optimale dynamiek

Veel werkenden zijn zich hiervan bewust en kiezen er weloverwogen voor om als Dynaworker aan de slag te gaan. Hetzij in vaste loondienst bij één onderneming, hetzij in dienst van een detacheringsbedrijf of als zelfstandige werkend via een staffingorganisatie. Staffing is optimale dynamiek, want staffing is de oplossing voor die bedrijven die hun bedrijvigheid koesteren, zelf geen dynaworkers in dienst hebben en/of tijdelijke uitbreiding zoeken voor hun eigen dynateam.

Nu doen er sterke geruchten de ronde dat de overheid de groei van de Dynaworker als zelfstandig opdrachtnemer, zeg maar zzp-er, aan banden wil leggen. Want de overheid wil de fiscale zelfstandigenaftrek afschaffen, diezelfde overheid wil een ingewikkeld webmodule gaan gebruiken om vast te stellen of er wel sprake is van een “zelfstandigen opdracht”, er worden CAO’s afgesloten waarin staat ogenomen dat er geen zzp-ers mogen worden ingehuurd, enzovoorts. En waarom? …Uit angst? Ja, ik denk uit angst. De overheid is bang dat er te weinig belasting de staatskas in zal vloeien (maar wat kosten de uitkeringen?), de werknemersbeweging is bang dat sociale uitkeringen niet meer betaald kunnen worden, zijn bang dat het arbeidsplaatsen kost en solidariteit verdwijnt, en werkgevers zijn bang dat hun beste mensen weglopen. Gelukkig zijn de echte ondernemers niet bang. Angst ontstaat omdat men blijft hangen in naoorlogse patronen, verouderde principes en denkwijzen.

Angst moet omgezet worden in moed.
Solidariteit blijft, maar krijgt een ander gezicht.

Leidinggevenden, uitvoerenden, dynaworkers, ambtenaren, aandeelhouders, belastingbetalers, overheid en bedrijfsleven hebben een maatschappelijk verantwoordelijkheid en moeten solidair naar elkaar zijn. Niet zij tegen ons (een oude vakbondsgedachte), maar samen, samen dragen wij verantwoordelijkheid naar elkaar.

Het moet toch mogelijk zijn een compositie (om bij de muziek te blijven) te bedenken waarbij freelancen -buiten loondienstverband werken- heel goed mogelijk is? Er is natuurlijk wel enige moed voor nodig, maar er zijn heel goede oplossingen denkbaar.

Als overheid kun je bijvoorbeeld faciliteren dat iedereen zich kan verzekeren door invoering van een “keuze” PGV, een persoonsgebonden vangnet waarbij het individu zelf bepaalt welk risico hij wil lopen. En de zelfstandigenaftrek? Die moet juist omhoog! Wel kan ik me voorstellen dat naarmate een individu langer bij één opdrachtgever werkt de zelfstandigenaftrek langzaam maar zeker afneemt om te grote financiële verschillen te voorkomen. Maar dan nog moet het geen verplichting zijn om in vaste dienst te treden bij de opdrachtgever. Laat opdrachtgevers cq. werkgevers maar hun best doen om mensen aan hen te binden!

En waarom moet de zelfstandigenaftrek nu juist omhoog? Om ruimte te bieden. Om ruimte te bieden aan ondernemende mensen nieuwe producten of diensten te bedenken, te maken en in de markt te zetten. Ondernemende mensen kunnen op deze wijze een buffer -in tijd en geld- voor zich zelf creëren en zich volledig wijden aan hun ideaal, hun uitvindingen, hun nieuwe concept. Innovatie komt van hen! Een bedrijf als Spotify heeft bijvoorbeeld het licht kunnen zien omdat in Zweden die ruimte wel gegeven wordt. Op hun eigen manier, maar wel van uit de gedachte dat creativiteit en innovatie ruim baan moet krijgen om überhaupt tot nieuwe concepten te komen.

Wat kan bedrijvigheid mooi zijn, als je maar durft te veranderen. Verandering is leven, Panta Rhei, zoals Heraclitus ooit zei. Alles verandert altijd. Geef innovatie een kans, geef keuzevrijheid een kans, geef economische groei een kans. Erken de Dynaworker.

Wessel van Alphen, Corporate Ambassador van IT-Staffing

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in