Home Arbeidsmarkt & Onderwijs De fiscale Zelfstandig Opdrachtnemer

De fiscale Zelfstandig Opdrachtnemer

49
oplossing

Wij blijven ons inspannen om de fiscale positie van de zelfstandig opdrachtnemer in de wet te verankeren. Alle tussenoplossingen, zoals de VAR en nu de modelcontracten, zijn gebaseerd op wetgeving die niet meer aansluit bij de werkelijkheid.

Onderstaand bericht wil ik u niet onthouden:
Bericht van Marc Nijhuis, financieel directeur van de Staffing Groep: ‘Vanmiddag met Wessel van Alphen en Gerd Leers op bezoek geweest bij Marnix van Rij, Eerste Kamerlid namens het CDA en woordvoerder in o.a. de commissie financiën. Deze commissie behandelt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in de Eerste Kamer en mede door de zeer kritische houding van onder meer het CDA, D66 en VVD heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën ter elfder ure toezeggingen gedaan richting intermediairs over verruiming van de implementatietijd van de nieuwe Wet die de VAR vervangt door het instellen van modelovereenkomsten.
De komende dagen zal blijken in hoeverre de toezeggingen fiscaal en juridisch houdbaar zijn en hoe dit mogelijk onze risicobereidheid verandert. Wij hebben Marnix van Rij tijdens het prettige onderhoud aangegeven dat we hem van alle noodzakelijke informatie kunnen voorzien om een duidelijk standpunt te kunnen innemen.
Naast de actualiteit hebben we ook gesproken over oplossingen om een langdurig houdbare situatie te creëren voor de Zelfstandig Opdrachtnemer (Dynaworker). Binnen De Staffing Groep bestaan hier concrete ideeën over die we hebben we kunnen delen. Onze ideeën zijn enthousiast zijn ontvangen.
Met deze contacten zien we ons weer verder opgeschoven in het politieke domein waar we onze ideeën waar willen maken. Het vervolg is dat we ons strategisch plan verder uit gaan werken en de huidige politieke ingangen willen benutten om de Dynaworker ook daadwerkelijk een juridische status te geven, opdat deze zijn werkzaamheden buiten loondienstverband kan uitvoeren.
De Staffing Groep heeft ook hier haar visitekaartje afgegeven en we zullen zeker gehoord worden. Ook dit is onderdeel van onze ambitie in het binden, verbinden en faciliteren van kennis, ervaring en talenten.

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
U hebt vast gehoord van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties kortweg WDBA. Op 27 oktober zou de WDBA worden voorgelegd aan de Eerste Kamer, maar deze vergadering is inmiddels uitgesteld. In eerdere berichtgeving over dit onderwerp is aangegeven dat er nog veel onduidelijkheden zijn. Niet alleen ten aanzien van de modelovereenkomsten zelf, maar ook met betrekking tot toetsing van instructie, toezicht en verantwoording met betrekking tot persoonlijke arbeidsverrichting en of er al dan niet sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Daarnaast was er nog geen duidelijkheid over de positie van intermediairs binnen de WDBA.

Duidelijkheid intermediair
Op vrijdag 16 oktober jl. is er overleg geweest tussen vertegenwoordigers van de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën, VNO/NCW, ABU en NBBU waarin met name de rol van de intermediairs is besproken.
In een eerder stadium heeft de Belastingdienst overleg gehad met FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP, Zelfstandigen Bouw en ZZP Nederland. Naar aanleiding van beide overleggen heeft op maandag 19 oktober Staatssecretaris Wiebes de Eerste Kamer middels een Kamerbrief geïnformeerd over een aantal aanpassingen binnen de WDBA.

Valkuil
Let op de valkuil. Voor intermediairs is er ook een modelcontract voorgesteld. Maar pas op: dit modelcontract regelt de afspraken tussen intermediair en opdrachtnemer, maar niet tussen de intermediair en de opdrachtgever. Deze moet wel in de pas lopen!

De belangrijkste punten vindt u hier, en hebben wij hieronder ook voor u op een rijtje gezet:

– Streefdatum voor de inwerkingtreding wordt 1 april 2016;
– Er geldt een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Dat houdt in dat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2017 de tijd hebben om  – zo nodig – hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar nog geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen. Dit betekent dat de Belastingdienst waar nodig zal waarschuwen en partijen zal wijzen op welke punten een aanpassing van hun werkwijze nodig is om buiten dienstbetrekking te werken;
– Het wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht, dus tot op het moment van inwerkingtreding van de wet blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan. Indien na de inwerkingtreding wordt geconstateerd dat  er sprake is van een dienstbetrekking, kunnen eventuele handhavingsmaatregelen dus niet zien op een periode waarvoor de opdrachtgever zich nog op de vrijwarende werking van de VAR kan beroepen. Bij partijen die na 1 januari 2017 niet volgens een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst of modelovereenkomst werken, kan worden gehandhaafd als blijkt dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Als deze dienstbetrekking in 2016 al bestond, wordt door de vrijwaring alleen de periode vanaf 1 april 2016 in de handhaving betrokken;
– Evidente fraude blijft de Belastingdienst uiteraard te allen tijde aanpakken.

Met het verschijnen van deze Kamerbrief is ook een drietal voorbeelden van algemene modelovereenkomsten toegevoegd: een model ‘geen werkgeversgezag’, een model ‘tussenkomst’ en een model ‘vrije vervanging’. Hiermee is tevens invulling gegeven aan de positie van intermediairs binnen de WDBA. De Staffing Groep zal de voorbeeld overeenkomsten aandachtig bestuderen en kijken welke modelovereenkomsten toegepast kunnen worden bij het in werking treden van onderhavige WDBA waarbij de te hanteren modelovereenkomsten recht zullen doen aan de feitelijke inhuursituaties van de via ons ingehuurde externen.

Concreet betekent bovenstaande dat we in 2016 de tijd krijgen om een en ander goed te implementeren. De WDBA gaat nu in op 1 april 2016.

Uiteraard wordt u verder op de hoogte gehouden.

Wessel van Alphen, Corporate Ambassador en oprichter van De Staffing Groep, toonaangevende staffingorganisatie voor interim professionals van Nederland.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here