Home Innovatie & Strategie In de toekomst werken we anders dan nu – technologie maakt het...

In de toekomst werken we anders dan nu – technologie maakt het mogelijk

86

De trends tekenen zich nu al af: in 2025 werken we op een heel andere manier dan nu. Het verschil zal vergelijkbaar zijn met hoe wij nu aankijken tegen het ‘kantoorleven’ van rond 1900. De technologie gaat ‘verdwijnen’, omdat deze als van nature verweven raakt met onze manier van werken en leven. Tegelijkertijd is de invloed van IT overweldigend. En de nieuwste ontwikkelingen laten nu al zien welke kant het opgaat.

Het wordt wel de derde Industriële revolutie genoemd: eerst de stoommachine (1764 algemeen beschikbaar), elektriciteit (elektromotor breekt door in 1873), computers en telecomnetwerken (de IBM PC stamt uit 1980) en nu intelligente machines die via internet met elkaar zijn verbonden en die beschikken over geavanceerde analysetechnieken. Sommigen beschouwen die laatste fase (Internet of Things) overigens zelfs al als de VIERDE Industriële revolutie. Zat er eerst gemiddeld zo’n honderd jaar tussen dergelijke belangrijke maatschappelijke kantelingen ten gevolge van nieuwe technologie, nu is die periode vrijwel gehalveerd. En dan hebben we het overigens alleen nog maar over de technologie zelf. Maar dat is geen op zichzelf staand fenomeen. Technologie vindt rechtvaardiging in de bruikbare toepassing ervan. Er zijn de loop der geschiedenis immers talloze uitvindingen gedaan. Er is een beeld nodig van hoe de veranderende samenleving gebruik gaat maken van die moderne technologieën, in het besef dat er een nauwe wisselwerking bestaat tussen de techniek en de toepassing.

Flexibiliteit
Gedurende de Workplace of the Future summit in 2014 bij het Intel lab in Haifa (Israël) is geconstateerd dat meerdere ontwikkelingen samenvallen die de komende jaren zullen resulteren in een andere organisatie van werk. ‘Flexibiliteit’ is daarbij een soort paraplubegrip voor die veranderingen. Zo zullen medewerkers in steeds wisselende groepen hun werk doen bij wellicht ook wisselende werkgevers. Dat doen zij op verschillende plaatsen: binnen het bedrijf, maar ook thuis of op een werkplekkantoor (office as a service). Ze maken gebruik van smart systems (in onderwijs, zorg, medicijnontwikkeling, oorlogsvoering, maakindustrie, noem maar op). En er komt een tweede golf van consumerization: denk aan een (digitale) personal coach die privé en werk op elkaar afstemt. Deze golf betekent dat ondernemingen consumentachtige zaken (zoals Facebook, zelforganisatie en samen plannen) gaan incorporeren in de bedrijfspraktijk. De ‘Millennials’ zouden niets liever willen en gaan dit zelfs steeds vaker eisen. Maar alles is toch op een of andere manier terug te voeren op flexibiliteit.

Samenwerken
Goede ideeën ontstaan veelal in samenspraak. Elke leider staat bovendien op de schouders van zijn voorganger. Innovatie ontstaat op het snijvlak van meerdere disciplines, waarbij het duidelijk is dat mensen graag samenwerken om iets nieuws te creëren. En er komen natuurlijk ook steeds meer mensen. In 2050 zijn er naar schatting 9,5 miljard aardbewoners, van wie zo’n 75% in (mega)steden woont. De huidige manier van werken op kantoren en fabrieken wordt dan onhoudbaar. Transportbewegingen lopen hopeloos vast; zijn te duur, tijdrovend en milieuonvriendelijk. Samenwerking moet daarom wel op een andere manier gaan plaatsvinden en de technologie moet dit mogelijk maken.

Cloud computing helpt daarbij, want daar hebben mensen hun persoonlijke datakluis, hun digitale bestaan, afgeschermd voor anderen, dat altijd en overal beschikbaar is.

2-in-1
Intel werkt aan technologie die dergelijke gewenste flexibiliteit mogelijk maakt. Zo is onlangs de vijfde generatie Intel Core vPro processor gelanceerd. Als je die vergelijkt met de technologie van een vier jaar oude notebook, dan valt op dat de processor 2,5 maal sneller is en zo zuinig is dat de batterij drie keer langer mee gaat. De nieuwe notebooks (jongste generatie ultrabooks; ook wel 2-in-1’s genoemd, omdat ze de functionaliteit van een notebook en tablet combineren) zijn de helft lichter en dunner dan die oude mobiele computers.

Draadloze connectiveit is een belangrijke troef voor de gewenste flexibiliteit. Zo kun je met de nieuwe 2-in-1 draadloos verbinding maken met bijvoorbeeld een tv om beelden in het groot te tonen. Aan een slimmere en snellere CPU alleen heb je niet genoeg om dit te bereiken. Het processor-platform is dan ook veel uitgebreider. Het gaat ook om de componenten die op verschillende vlakken zorgen voor de draadloze connectiviteit. Partners zoals Dell, Acer, Fujitsu, HP, Lenovo, Panasonic en Toshiba hebben al modellen ontwikkeld waarmee mensen aan de slag kunnen. Modellen die ze de vrijheid geven om op die manier te werken die hen het prettigst lijkt.

Mobiliteit en flexibiliteit kenmerken de nieuwe organisatievormen. Dat vraagt niet alleen om snelle processoren, maar ook om nieuwe designs om het energieverbruik verder terug te dringen. Ook beveiliging is essentieel kenmerk, waar Intel Security aan werkt. Afhankelijk van waar iemand zich bevindt, kan bijvoorbeeld een ander beveiligingsniveau nodig zijn. Contextbewuste beveiliging is dan een oplossing: computerapparatuur weet (dankzij camera’s, gps en dergelijk) waar het zich bevindt en past het beveiligingsniveau automatisch aan. Een chirurg zal bij zijn ronde langs patiënten in hun bed een andere mate van beveiliging nodig hebben dan wanneer hij aan het opereren is.

Hoe dan ook, technologie volgt de manier waarop mensen willen en kunnen werken. Het is geen beperking, maar juist een ‘enabler’. Dit gebeurt niet van vandaag op morgen, omdat er ook veel culturele aspecten aan zitten, maar de richting is al wel duidelijk. En het is vrijwel zeker dat we over dertig jaar anders georganiseerd zijn. De technologie is er in ieder geval klaar voor.

Anne Mieke Driessen, Business Development Manager Industry bij Intel Nederland

1 REACTIE

 1. Korte opmerking:

  Technologie is de kennis van techniek. Technologie doet op zich zelf niets.
  Techniek is het resultaat van technische kennis (ontwerpen, produceren etc.) en daar hebben we iets aan als we iets willen doen.

  Dus TECHNIEK maakt het mogelijk dat we anders kunnen gaan werken. Als gevolg van eerder ontwikkelde technologie, om die techniek in de parktijk te kunnen realiseren.

  Hans Timmerman
  CTO EMC Nederland.

  NB In het Engels dekt het woord ‘technology’ beide begrippen, maar laten we in de Nederlandse taal de juiste (verschillende) woorden hiervoor blijven gebruiken . . .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here