Home Data & Storage Dit is waarom edge computing cruciaal is voor de gezondheidszorg

Dit is waarom edge computing cruciaal is voor de gezondheidszorg

Road2Growth -
46
dainamics

De zorgsector opereert onder grote druk. Iedere dag staat de gezondheid en zelfs levens van patiënten op het spel. Een betrouwbare, flexibele en veerkrachtige zorgomgeving is hiervoor essentieel. IoT en edge computing kunnen die eigenschappen sterk verbeteren.

IT speelt in vrijwel alle zorgomgevingen een cruciale rol: het helpt de zorgverleners met hun zorgtaak, of is zelfs een absolute voorwaarde voor het kunnen leveren van goede zorg. Die rol wordt door de inzet van moderne technologie in de zorg steeds groter. De eisen aan IT-infrastructuur zijn dan ook onverminderd hoog, en zal dat de komende jaren blijven.

De coronapandemie maakte goed zichtbaar hoe belangrijk de rol van IT is. De pandemie vroeg regelmatig om out-of-the-box oplossingen en improvisatie. Voorzieningen binnen de gezondheidszorg kregen steeds vaker een mobiel en gedistribueerd karakter. Ruimtes kregen een nieuwe bestemming, zoals voor uitbreiding van de intensive care. Daarnaast werden nieuwe tijdelijke ruimtes in gebruik genomen. Ook voorzieningen voor bijvoorbeeld temperatuurcontrole bij de ingang groeiden in populariteit. Het gebruik van telehealth nam bovendien logischerwijs een enorme vlucht.

Spagaat

Beperkte zorgbudgetten en schaars personeel zijn uitdagingen die niet morgen zijn opgelost, en ook niet verdwijnen als de pandemie voorbij is. Dat zijn ingewikkelde omstandigheden; kostenbeheersing en efficiency mogen niet ten koste gaan van goede zorg. Dat is een lastige spagaat. In die uitdagende omstandigheden zijn operationele excellentie en continuïteit enorm belangrijk. Steeds meer zorgorganisaties grijpen naar digitalisering met moderne technologieën om een antwoord te kunnen bieden op die toenemende druk.

Met name het Internet of Things (IoT) maakt in de gezondheidszorg een opmars. In 2025 zijn er volgens het CBI 10,34 miljoen verbonden apparaten binnen de gezondheidszorg in Europa. Om dat in perspectief te plaatsen: in 2019 ging het nog ‘slechts’ om 2,79 miljoen apparaten.

IoT-toepassingen

Niet voor niets. Het IoT heeft in de zorg een grote potentie. Enkele interessante toepassingsgebieden zijn onder meer:

Telegeneeskunde: Steeds vaker vinden consulten plaats via video-, spraak- en datasystemen. Dankzij deze oplossingen kunnen patiënten op afstand met artsen overleggen.

Operatiekamers: In steeds meer operatiekamers zijn het robots die de chirurgen assisteren bij het uitvoeren van operaties. Sommige operaties worden zelfs volledig door robots uitgevoerd, op afstand bediend door een arts.

Patiëntenbewaking: Aangesloten medische apparatuur zoals insulinepompen, slimme lenzen en pacemakers kunnen belangrijke gezondheidsgegevens op afstand doorgeven aan artsen.

Wearables: Denk aan draagbare apparaten en verbonden apps die verschillende gezondheidsgegevens bijhouden, zoals hartslag, aantal stappen en hydratatie. Hiermee kunnen zorgverleners deze vitale tekenen in de loop van de tijd bekijken.

Volgen van goederen: RFID-technologie die realtime lokalisatie van zowel medisch personeel als apparatuur mogelijk maakt.

Gebruik van faciliteiten: Sensoren en gegevensanalyses die helpen om klinische faciliteiten zoals operatiekamers zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Latency bestrijden

Die groeiende toepassing van IoT komt niet zonder zijn eigen uitdagingen. Een van die uitdagingen is een technische: latency. Daarmee doelen we op de vertraging die ontstaat tijdens de communicatie tussen het IoT-apparaat en de centrale verwerkingseenheid. Latency kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de fysieke afstand tussen de verwerkende server en de IoT-apparaten groot is, of bijvoorbeeld omdat een centrale server de input van een enorme hoeveelheid apparaten gelijktijdig moet verwerken. Tijdens bijvoorbeeld een operatie of monitoring van vitale gegevens is die vertraging absoluut onaanvaardbaar en soms letterlijk levensgevaarlijk.

Een slimme manier om deze latency tegen te gaan, is door middel van edge computing. Hierbij wordt de verwerkende rekenkracht ‘dicht bij de actie’ geplaatst. In het voorbeeld van de operatiekamer betekent dat de verwerkende unit die de robot aanstuurt letterlijk in de kamer zelf wordt geplaatst, in plaats van dat deze robot communiceert met een datacenter kilometers verderop. De verwerkende server hoeft bovendien enkel de input van de IoT-apparaten uit de operatiekamer te verwerken. Die zaken beperken de latency tot een minimum.

Voordelen van edge computing

Het is dan ook logisch dat organisaties steeds vaker gebruikmaken van lokale ‘edge computing’-systemen. In de praktijk zijn dat eenvoudig te plaatsen oplossingen die patiëntgegevens ter plaatse op een veilige manier kunnen verwerken. Die lokale systemen verwerken en bewaren vaak data uit tal van IoT-bronnen: sensoren, securitycamera’s, medische apparatuur en bijvoorbeeld intelligente omgevingscontrollers voor kamers.

Edge computing biedt zorgorganisaties de volgende voordelen:

  • Edge computing plaatst rekenkracht en de data-analyse dichter bij de plek waar de data gegenereerd worden. Daardoor is toegang tot informatie betrouwbaarder en minder kostbaar.
  • De geringe afstand tussen de verwerking en de databron voorkomt latency. Dat maakt realtime besluitvorming mogelijk. Artsen hebben sneller toegang tot medische informatie en beeldmateriaal van bijvoorbeeld röntgenfoto’s en MRI-scans, en kunnen zo sneller diagnoses stellen.
  • Edge computing verkleint de afhankelijkheid van netwerkconnecties. Dat is zeker een belangrijk issue bij bijvoorbeeld afgelegen locaties met matige netwerkverbindingen. Ook vergroot het de flexibiliteit. Het maakt bijvoorbeeld het herinrichten van een ruimte veel simpeler, omdat alle technologie eenvoudig kan meeverhuizen.

Kortom: edge computing biedt voor zowel uw klanten als u nieuwe kansen. Het tackelt een aantal actuele uitdagingen, maakt zorg flexibeler en vereenvoudigt realtime besluitvorming.

Voorwaarden voor succesvolle implementaties

Als IT-partner bent u verantwoordelijk voor een goede implementatie van edge computing bij uw klanten. Een aantal specifieke aandachtspunten is daarbij belangrijk:

1. Eenvoudige preconfiguratie en standaardisatie

Edge computing vereist een specifieke infrastructuur. Voor een vlotte en schaalbare implementatie is het belangrijk dat u kunt beschikken over gebruiksvriendelijke tools voor configuratie van die infrastructuur. U moet oplossingen efficiënt kunnen inrichten, zodat deze kunnen aansluiten bij allerlei gebruiksscenario’s.

2. Beheer op afstand

Voor een probleemloze werking van de edge-infrastructuur is het belangrijk dat u deze op afstand kan configureren en monitoren.

3. Aandacht voor (fysieke) security

Edge-systemen in de gezondheidszorg bevatten vaak niet alleen gevoelige patiëntgegevens, ze staan ook doorgaans in ruimtes waar veel mensen komen. Naast digitale security is fysieke security daarom een belangrijk aandachtspunt. De systemen moeten fysiek beveiligd zijn tegen ongeoorloofde toegang en diefstal.

Microdatacenters

Het kan als IT-partner een uitdaging zijn om veel edge-systemen bij uw klanten te configureren, te implementeren en te beheren. Zonder speciale oplossingen vereist dat al snel de noodzaak om mensen fysiek op pad te sturen. Ook zorgorganisaties zelf hebben doorgaans niet de capaciteit aan IT-personeel om edge-locaties fysiek te bemannen.

Schneider Electric Edge Computing-oplossingen nemen deze uitdagingen weg. Deze combineren IoT-technologie en de benodigde verwerkingskracht, netwerkfaciliteiten en voeding in een flexibel microdatacenter. De oplossingen zijn op afstand beheersbaar en eenvoudig te preconfigureren. Dat verkort het implementatietraject bij de klant en maakt efficiënt beheer mogelijk.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Schneider Electric Edge Computing en Micro Data Center-oplossingen voor uw klanten? Neem dan vrijblijvend contact op met APC, onderdeel van Schneider Electric. Meer informatie over IT-oplossingen voor de zorgsector vindt u op: https://www.road2growth.nl/vertical/healthcare/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here