Home Arbeidsmarkt & Onderwijs Diversiteit is essentieel voor samenstelling IT-afdelingen

Diversiteit is essentieel voor samenstelling IT-afdelingen

66
dainamics

Onderzoek van ISC2 toont aan dat cybersecurity baat heeft bij balans onder medewerkers

Eind oktober verschenen de resultaten van een onderzoek naar diversiteit op de werkvloer op IT-delingen van Nederlandse bedrijven. Daaruit blijkt dat Nederland goed op weg is als het gaat om het aannemen van vrouwen en medewerkers met een andere etnische achtergrond. Het onderzoek is uitgevoerd door Opinion Matters in opdracht van certificeringsorganisatie (ISC)2.

Volgens Lucy Martin, Recognition Manager van (ISC)2, is een diverse samenstelling van het personeelsbestand essentieel, niet omdat het politiek correct is, maar omdat het zorgt voor meer innovatie en een aantrekkelijkere werkomgeving.

“Mensen met verschillende achtergronden zorgen voor verschillende perspectieven en een grotere verscheidenheid aan ideeën wanneer het gaat om het oplossen van problemen en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten,” zegt Martin. “En we merken dat medewerkers een gemêleerde werkomgeving meer op prijs stellen, wat betekent dat het een aantrekkelijkere werkgever wordt. Vooral in ICT is dat belangrijk, als je kijkt hoe lastig het is om sommige functies ingevuld te krijgen.”

Goede cijfers

Dit specifieke onderzoek werd gedaan in Nederland en hieruit blijkt dat het land wat dat betreft redelijk goede cijfers kan overleggen. Het blind uitgevoerde onderzoek onder 250 medewerkers verantwoordelijk voor het aannemen van IT-personeel toont aan dat Nederlandse bedrijven zich zeer bewust zijn van de voordelen en noodzakelijkheid van een divers personeelsbestand.

Iets meer dan driekwart van de organisaties (76%) zegt dat diversiteit een sleutelwaarde is of een prioriteit in de bedrijfsvoering. Ruim een derde (34%) heeft daar ook al langere tijd (vijf jaar of langer) de focus op. Voor nog eens 39% is dat twee tot vier jaar. Lucy Martin: “Interessant is, dat het hier niet gaat om allerlei stimulerende maatregelen vanuit de overheid, maar dat organisaties zich realiseren dat het voor de bedrijfsvoering gewoon goed is.”

Naast de voordelen als meer innovatie en aantrekkelijke werkomgeving, noemen veel organisaties ook als voordeel dat het bijdraagt aan een positievere merkbeleving en een beter imago van een organisatie, en dat het de productiviteit ten goede komt.

Geen gidsland

Tot zover het goede nieuws. Want hoewel Nederland prachtige cijfers kan overleggen, gaat het te ver om te spreken van een echt gidsland op het gebied van diversiteit. “Nederlandse organisaties zijn progressiever als het gaat om beleid rond diversiteit, maar toch is er sprake van hiaten in de realisatie van een diverse werkomgeving,” zegt Jason Cope, Head of Sales EMEA van (ISC)2. “Minder dan de helft is tevreden over de graad van diversiteit op het gebied van sekse en slechts een derde als het gaat om etniciteit.”

En de cijfers zijn nog interessanter als we specifiek kijken naar de IT-afdelingen. Iets meer dan een derde merkt op dat de IT-afdeling in de organisatie de meeste diversiteit vertoont op het gebied van sekse, terwijl aan de andere kant bijna een kwart zegt dat dit juist niet het geval is. Voor etniciteit zijn de cijfers nog minder rooskleurig: 24% tegenover 18%.

C-Level

“Wat ons vooral is opgevallen, is dat de manager op de werkvloer – en zeker op de IT-afdeling – goed beseft hoe belangrijk diversiteit is,” zegt Martin. “Helaas zien we dat dit op het C-niveau nog lang niet overal het geval is.” De C-bestuurslaag legt kennelijk nog niet direct de link tussen diversiteit en het wel en wee van de IT. Bij de ondervraagde organisaties blijkt diversiteit maar in tien procent van de gevallen een speerpunt van het hogere management. In alle andere gevallen ligt die verantwoordelijkheid bij HR of het management van de IT-afdeling zelf.

En dat terwijl er een schreeuwend tekort is aan goed-gekwalificeerd IT-personeel, met name bij de steeds belangrijker wordende vraagstukken rond cybersecurity, hét expertiseveld van (ISC)2. Maar liefst 86% van de organisaties is van plan om meer personeel aan te nemen voor beveiliging. “En daarbij gaat het om flinke aantallen,” vertelt Cope. “Meer dan 1 op de 10 organisaties is op zoek naar 11 tot 30 nieuwe medewerkers op het gebied van cybersecurity. En dit zijn getallen die niet alleen voor Nederland gelden, maar vergelijkbaar zijn in heel Europa.”

Verantwoording

Het onderzoek van Opinion Matters, in opdracht van (ISC)2, werd uitgevoerd onder 250 medewerkers van bedrijven en instellingen van meer van 500 werknemers in Nederland. Meer informatie over (ISC)2 op de website isc2.org.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here