Home Algemeen Drie redenen waarom het ITAM- en FinOps team zouden moeten samenwerken

Drie redenen waarom het ITAM- en FinOps team zouden moeten samenwerken

SoftwareOne -
107

FinOps, een afkorting voor Cloud Financial Management, moet inclusief zijn en dus alle bedrijfsfuncties betrekken. De kernprincipes van FinOps geven namelijk duidelijk aan dat alle neuzen in dezelfde richting moeten staan om een succesvol resultaat te garanderen. Bij de laatste enquête ten behoeve van het State of FinOps-rapport van de FinOps Foundation waren echter twee groepen ondervertegenwoordigd: respondenten actief op het gebied van financiën (4%) en inkoop (1%). De overweldigende meerderheid van respondenten maakte deel uit van het management of hield zich bezig met IT, productmanagement, projectmanagement, engineering, DevOps of consultancy.

Voor FinOps, de managementpraktijk die gedeelde verantwoordelijkheid voor de cloud computing-infrastructuur en -kosten van een organisatie bevordert, is het uitblijven van een samenwerking met het IT asset management (ITAM)-team een gemiste kans. Om een volledig begrip te krijgen van de reden waarom de betrokkenheid van het ITAM-team zo belangrijk is voor het succes van FinOps, moeten we een kijkje nemen naar de principes die aan FinOps ten grondslag liggen.

Basisprincipes
Een eerste principe is samenwerking. In plaats van elk team geïsoleerd te laten werken, bevordert FinOps onderlinge samenwerking. Het hanteren van gezamenlijke doelstellingen draagt bij aan een cultuur van operationele continuïteit. Daarbij komt ook het tweede principe, verantwoordelijkheid. Zo is elk team verantwoordelijk voor het beheer van zijn gebruik van de cloud en budget. Dit draagt bij aan verantwoorde cloudbestedingen op alle niveaus van de organisatie. Showback en chargeback zijn manieren om organisaties te helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid op dit gebied. Een centraal FinOps-team, het derde principe, vormt het cloud cost center of excellence (CCoE) van een organisatie. Dit expertisecentrum voor het kostenbeheer van cloud computing is samengesteld uit vertegenwoordigers van elk team en communiceert met de rest van de organisatie over de cloudstrategie, governance en best practices.

Een volgende principe is actuele en toegankelijke rapportage. Rapporten helpen na te gaan of er te veel of te weinig cloudbronnen worden afgenomen. Efficiënte rapportage door elk team draagt bij aan verbeterde transparantie en zorgt ervoor dat er voortdurend kan worden geoptimaliseerd. Een FinOps-kader maakt het niet alleen mogelijk om alle cloudbestedingen in kaart te brengen, maar kan ook beslissingen aansturen die helpen om grotere zakelijke waarde uit investeringen in de cloud te putten, het vijfde principe is dan ook een verbeterde besluitvorming. Om af te sluiten is ook de bewaking van de uitgaven aan de cloud een belangrijk principe van FinOps. Door het monitoren van de kosten rond cloudoplossingen kan een organisatie een optimaal gebruik van cloudbronnen waarborgen in lijn met de financiële prognoses.

Levenscyclus

Een succesvolle toepassing van die principes vraagt om het telkens opnieuw doorlopen van de levenscyclus van FinOps. Deze cyclus begint bij informeren. Het CCoE brengt cloudkosten in kaart, analyseert deze kosten en helpt met het opstellen van budgetten en prognoses voor elke business unit. Daarnaast maakt dit team gebruik van een op maat ontwikkeld dashboard om alle business units inzicht te geven in de kosten die gepaard gaan met het gebruik van de cloud.

Zodra het CCoE heeft vastgesteld hoeveel geld er aan de cloud wordt uitgegeven is het tijd om te optimaliseren. In deze tweede stap worden mogelijkheden gezocht om de kosten te stroomlijnen en een einde te maken aan verspilling. Zo kan het center de diensten van externe leveranciers met elkaar vergelijken om tot de meest kostenefficiënte en zakelijk waardevolle oplossing te komen of om een lange termijnplan te ontwikkelen voor de realisatie van kostenbesparingen. Daarna is het tijd om te handelen. In deze fase evalueert het FinOps-team manieren om de zakelijke doelstellingen te realiseren. Zodra het passende initiatieven heeft ontwikkeld zorgt het ervoor dat iedereen binnen de organisatie daarvan op de hoogte is en middelen krijgt aangereikt om die te realiseren.

Bedrijfsbrede participatie

De principes en levenscyclus van FinOps geven duidelijk aan dat bedrijfsbrede participatie een eerste voorwaarde is voor een succesvol resultaat. Elk team, of het nu gaat om Inkoop, ITAM, Finance, IT, DevOps of Security, heeft een uniek perspectief op cloud computing. Het verschil is alleen dat het ITAM-team van meet af aan data inzet voor het nemen van zakelijke en financiële beslissingen en daarmee beschikt het over de kennis en vaardigheden die het FinOps-team nodig heeft voor de uitvoering van zijn primaire taken. Bovendien vertonen de doelstellingen, principes en aanpak van deze teams sterke gelijkenissen. Daarom zijn er nog drie extra redenen om het ITAM- en FinOps-team te laten samenwerken.

1) IT asset management is van cruciaal belang voor organisaties omdat het de zakelijke risico’s terugdringt. Deze discipline voorkomt torenhoge boetes als gevolg van inbreuk op de voorwaarden van softwarelicenties.

2) Het ITAM-team helpt bedrijven bij het optimaliseren van IT-investeringen door het herverdelen of uit de roulatie nemen van activa die onvoldoende worden benut. Het levert data aan die nodig is om gefundeerde beslissingen te nemen ten aanzien van toekomstige IT-investeringen.

3) Het ITAM-team zorgt voor de bedrijfsbrede standaardisatie van IT-activa. Daarmee draagt het bij aan consistentie, tijdsbesparingen en maximale productiviteit.

Als het ITAM- en FinOps-team hun krachten niet bundelen en als afzonderlijke entiteiten blijven functioneren, gaan er kansen verloren om maximale waarde uit IT-investeringen te putten. Vanwege zijn focus op IT-activa en beperkte overzicht op de cloud kan het ITAM-team cruciale input mislopen die nodig is voor het stroomlijnen van de IT-kosten. Bovendien is het heel goed mogelijk dat developers en technici op die manier softwarekosten over het hoofd zien. Zo ontstaan blinde vlekken die het volledig in kaart brengen van de cloudkosten in de weg zitten.

Alle koppen bij elkaar steken

Door het bundelen van de sterke punten, vaardigheden en perspectieven van deze business units kunnen bedrijven zich verzekeren van een 360-graden overzicht van hun IT-activa, het cloudgebruik en de kosten die daarmee gepaard gaan. Daarmee kunnen ze zorgen voor een optimaal rendement op hun technologische investeringen. In de kern draait FinOps om organisatorische verandering, transformatie, grip en governance. Deelname van het ITAM-team aan de besluitvorming zal bijdragen aan het succes van dit bedrijfsbrede proces.

SoftwareOne zal op 21 maart aanwezig zijn op FinOps Community Day Europe in Amsterdam.

Sven Lap, Platform Engagement Lead bij SoftwareOne

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in