Home Innovatie & Strategie Een supercomputer op je bureau?

Een supercomputer op je bureau?

69
dainamics

Brute rekenkracht is het domein van de supercomputer, of High Performance Computing (HPC). HPC is traditioneel terug te vinden in de wetenschappelijke wereld, bij meteorologische instituten en gespecialiseerde onderzoeksinstituten. Het is de Formule 1 van de IT-industrie als het gaat om het zoeken van de grenzen van het mogelijke. Zoals de Formule 1 een voortrekkersrol speelt op het gebied van ontwikkeling in de automotive sector, zo loopt HPC voorop in IT-ontwikkeling. Veel technologie die ooit voor HPC-omgevingen is ontwikkeld, is langzaam maar zeker commodity geworden. Een ontwikkeling die in het verlengde van deze trend ligt is departemental HPC. In gewoon Nederlands: een supercomputer bij wijze van spreken op je bureau.

Je ziet deze ‘kleine’ supercomputers steeds vaker bij organisaties en bedrijven die veel data opslaan en deze willen combineren met externe data om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Een treffend voorbeeld is een Oostenrijkse supermarktketen die te maken heeft met sterk wisselende omzetten in hun winkels. Dat is lastig voor de planning van de inkoop.
De inkopers kwamen er achter dat het weer een behoorlijke invloed had op de omzetten. Doordat de winkels overdekte parkeerplaatsen hadden, was er een verband tussen regenachtig weer en het aantal klanten. Hoe regenachtiger, hoe drukker. Toen dat duidelijk was, combineerde de supermarktketen historische omzetgegevens met de weervooruitzichten. Dat vormt nu de basis voor de complete bevoorradingsketen – van inkoop tot en met bevoorrading van de winkels.

Kennissystemen
Een ander voorbeeld is de zorgsector,  waar ook veel gestructureerde en ongestructureerde informatie is opgeslagen die een directe rol speelt bij diagnose of behandeling. Die data is te combineren met kennissystemen, waardoor een arts sneller een juiste diagnose kan stellen en een behandelplan kan maken. Dan is nagenoeg real-time mogelijk.

Departemental HPC wint snel aan populariteit. Dat heeft aan de ene kant te maken met het feit dat er steeds meer standaardcomponenten in HPC-systemen zijn verwerkt. Door de schaal waarop die componenten geproduceerd worden, zijn ze zeer kosteneffectief. Daarnaast is het ook relatief eenvoudig om deze systemen grotendeels zelf te beheren. Voor hele specifieke problemen kun je desgewenst een beroep doen op een gespecialiseerde partij. De populariteit is verder te verklaren uit het feit dat de (internationale) concurrentie nog steeds toeneemt. De druk op bedrijven om sneller, flexibeler en wendbaarder te opereren neemt continu toe. Dat stelt hoge eisen aan de korte termijnplanning. Aan echte lange termijnplanning komen veel bedrijven al niet eens mee toe, omdat de wereld zo veranderlijk is, dat plannen heel snel verouderen. Maar wanneer je veel relevante data kunt opslaan en beschikt over de juiste analysemiddelen om van data echt bruikbare informatie te maken, kun je goed inspelen op trends en ontwikkelingen.

Beveiliging
Ga je aan de slag met departemental HPC, houd dan de beveiliging goed in het oog. In traditionele HPC-omgevingen is er vaak een scheiding van hardware, software en data. Die komen alleen samen bij een bepaalde berekening. Als dat gebeurd is, staan ze weer los van elkaar. Daardoor speelt data-security hier een minder cruciale rol, ook omdat de toegang tot deze systemen strak gereguleerd is. Bij departemental HPC is dat anders. Je hebt meer data die je langer gebruikt en er zijn meer mensen die toegang hebben. De juiste policies zijn dan dus erg belangrijk. Vanuit een technisch standpunt is dit echter vaak een uitdaging omdat je in een HPC-systeem eigenlijk geen overhead wilt inbouwen, ook al is het om aan de security policies van de organisatie te voldoen.  Als je het goed inregelt, is veel profijt te halen uit een supercomputer ‘op je bureau’. Dat geldt in business-to-business-omgevingen net zo sterk als in de business-to-consumer-markt. In beide domeinen gaat het om keuzes op basis van informatie. Hoe meer en hoe sneller informatie je bij een keuze betrekt, hoe groter de kans dat die keuzes de juiste zijn.

Edwin Brok, International Sales Development – Storage bij Bull

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here