Home Ondernemen & Business Efficiënte outsourcing? Onderschat de macht van de ondernemingsraad niet !

Efficiënte outsourcing? Onderschat de macht van de ondernemingsraad niet !

611

Het succes van outsourcing valt of staat met een goede voorbereiding. Denk hierbij aan de interne voorbereidingen van de klant, zoals het in kaart brengen wat en waarom wordt uitbesteed, het ontwikkelen van selectiecriteria en het opstellen van een request for proposal voor de (mogelijke) leveranciers. Wat vaak wordt vergeten is de rol van de ondernemingsraad van zowel klant als leverancier. Deze heeft meestal het recht te worden betrokken, maar wat zijn de rechten precies en hoe ga je daarmee om?

In de meeste gevallen voldoet een outsourcing aan de kwalificatie: een beëindiging van (een belangrijk onderdeel van) de werkzaamheden, een belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden of een belangrijke wijziging in de organisatie. In dat geval moet de ondernemingsraad de gelegenheid krijgen om advies uit te brengen over het voorgenomen outsourcingbesluit. Echter, er is geen instemming van de ondernemingsraad vereist.

Voorkom dat ondernemingsraad het outsourcingstraject vertraagt
Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van ‘wezenlijke invloed’ kan zijn op het outsourcingbesluit. In de adviesaanvraag moeten de beweegredenen voor het voorgenomen besluit, de verwachte gevolgen van het besluit voor de werknemers en de voorgenomen maatregelen ten aanzien van deze gevolgen worden toegelicht. De wet schrijft geen tijdstip voor waarbinnen de ondernemingsraad vervolgens het advies moet geven. De ondernemingsraad zal een “redelijke termijn” moeten worden gegund. In de praktijk is echter niet altijd duidelijk wat precies een redelijke termijn is. Dit varieert – afhankelijk van de complexiteit van de outsourcingstransactie – van enkele weken tot maanden.

De ondernemingsraad zal vervolgens een advies geven. De raad kan negatief adviseren als het meent niet tijdig bij de besluitvorming te zijn betrokken. Hoewel er geen verplichting geldt om het advies op te volgen, geldt er wel een opschortingstermijn van één maand voor de uitvoering van het besluit als het besluit niet overeenstemt met het advies. Tijdens deze maand kan de ondernemingsraad een gerechtelijke procedure starten. Dat kan ook als de ondernemingsraad ten onrechte in het geheel niet om advies is gevraagd.

De voorzieningen die de rechter kan opleggen zijn vergaand. Zo kan de rechter verplichten om het outsourcingbesluit in te trekken en de gevolgen ongedaan te maken. Ook kan de rechter een verbod opleggen om het outsourcingbesluit uit te voeren. Kortom, alle reden voor klant en leverancier om tijdig hun ondernemingsraad in het outsourcingtraject te betrekken. Op die manier kan worden voorkomen dat zij voor onaangename verrassingen komen te staan en – in het ergste geval – het outsourcingbesluit moet worden teruggedraaid.

Soo-ja Schijf is als arbeidsrechtadvocaat sinds 2007 werkzaam bij het Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy Van der Laan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in