Home Innovatie & Strategie Europa moet leider worden in kunstmatige intelligentie

Europa moet leider worden in kunstmatige intelligentie

182
dainamics

Europa moet een leidersrol grijpen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Volgens mij is dit cruciaal om ook in de toekomst competitief te blijven en onze welvaart te behouden. Ik pleit dan ook voor een aantal gerichte maatregelen op Europees niveau.

AI, een verzamelterm voor systemen die menselijke intelligentie nabootsen, heeft een enorme potentie. Het maakt innovaties mogelijk, verhoogt de productiviteit en zorgt voor economische groei. Tegelijkertijd bestaan er zorgen over AI. Burgers vrezen bijvoorbeeld dat hun baan verdwijnt of dat mensen door het automatiseren van beslissingen de controle kwijtraken. Mijn organisatie ziet deze angsten grotendeels als ongegrond, maar neemt de signalen wel serieus. Het succes van AI in Europa valt of staat namelijk met een breed maatschappelijk draagvlak.

Er liggen voor Europa met name kansen op de b2b-markt voor AI en de ontwikkeling van ‘intelligent enterprises’. Wel is het nu hoog tijd voor een Europese AI-strategie. Hierbij kunnen de volgende stappen als leidraad dienen:

1 Draagvlak creëren via dialoog

Beleidsmakers moeten de dialoog aangaan met alle relevante stakeholders. Doel is het openlijk bespreken van de zorgen over kunstmatige intelligentie en het overeenkomen van maatregelen die de angst weg moeten nemen. Deze inclusieve benadering is essentieel voor het creëren van draagvlak.

2 Opleiden van de beroepsbevolking

AI heeft impact op de arbeidsmarkt. Veel banen veranderen of worden – in extreme gevallen – overgenomen door machines. Maar er komen volgens Gartnernog meer nieuwe banen bij. In de toekomst zullen mensen en machines steeds meer samenwerken. Europese werknemers moeten vaardigheden aanleren om AI te gebruiken, zodat ze er niet tegen hoeven te concurreren.

Historisch gezien zorgen technologische ontwikkelingen eerst voor een afname in werkgelegenheid, maar groeit deze later juist weer. Ook de welvaart krijgt een boost, omdat er door de veranderingen nieuwe industrieën en sectoren ontstaan.

75 procent van de Fast Learners – succesvolle early adopters van AI en Machine Learning (ML) – biedt al omscholing en trainingen zodat het personeel altijd de meer interessante en highleveltaken kan blijven uitvoeren. Indien omscholing goed wordt uitgevoerd, leidt de implementatie van AI & ML bovendien niet noodzakelijk tot personeelsreductie. Een organisatie draagt hiermee juist bij aan een waardevermeerdering. Zowel van bedrijfsresultaten als van de taken van haar medewerkers.

3 Meer onderzoek en innovatie

In Europa moeten grote onderzoeks- en innovatieclusters voor AI komen. Universiteiten, bedrijven en overheden moeten de krachten bundelen. Bij diverse Europese onderzoeksinstellingen lopen veelbelovende programma’s. Deze moeten worden opgeschaald en op Europees niveau beter worden gecoördineerd.

4 Aanpassen wet- en regelgeving

Europese beleidsmakers moeten een interne markt voor AI-producten en -diensten stimuleren en AI-gerelateerde risico’s adresseren. SAP gelooft niet dat er specifieke regels voor kunstmatige intelligentie nodig zijn, maar op sommige terreinen moet bestaande regelgeving wel toepasbaar worden gemaakt voor AI.

5 Trainingsdata beschikbaar stellen

Hoe meer data er zijn om kunstmatige intelligentie te trainen, hoe beter de AI wordt. Europese overheden, bedrijven en burgers creëren samen enorm veel waardevolle data. Deze moeten beschikbaar zijn voor AI-applicaties. Overheden kunnen hiervoor zorgen door opendataprojecten te stimuleren.

6 Gedragscode voor de business

De industrie moet helpen bij het wegnemen van zorgen over kunstmatige intelligentie. SAP pleit voor een speciale gedragscode rondom AI in de business. Deze moet garanderen dat de ontwikkeling van AI-technologie in lijn is met Europese waarden en met ethische en juridische normen.

7 Adoptie van AI in mkb

Het midden- en kleinbedrijf vormt de ruggengraat van de Europese economie. Een brede en snelle adoptie van kunstmatige intelligentie in het mkb moet een prioriteit zijn. Deze bedrijven beschikken vaak niet over de financiële middelen en kennis om digitale technologieën als AI, big data en het Internet of Things succesvol toe te passen. Een mogelijke oplossing zou het verstrekken van subsidie zijn.

8 Publieke sector als aanjager

Publieke organisaties moeten een early adopter van AI worden en hun dienstverlening verbeteren met kunstmatige intelligentie. Zo kunnen ze burgers laten kennismaken met de concrete voordelen van AI.

9 Gelijk speelveld voor Europese bedrijven

De groeiende wereldwijde markt voor AI-producten en -diensten biedt enorme kansen voor het Europese bedrijfsleven. Helaas zien we wereldwijd steeds meer digitaal protectionisme. Een Europese AI-strategie moet bijdragen aan een gelijk speelveld en vrijere toegang tot opkomende markten voor Europese bedrijven.

Business nog niet klaar voor AI

AI zal de arbeidsmarkt op de lange termijn niet verwoesten – en zeker niet in 2018. Maar AI werkt het beste als het gegevens en teams uit verschillende disciplines samenbrengt, zoals de input van AI-specialisten, maar ook van juridische, personeels-, cyberbeveiligings- en complianceteams.

De gemiddelde onderneming noch de samenleving is nu nog niet klaar voor wat AI ervan gaat vragen. Laten we er daarom gezamenlijk – bedrijfsleven, overheden en burgers – voor zorgen dat we vroegtijdig de juiste stappen zetten. Alleen dan kan Europa een leidersrol op het gebied van kunstmatige intelligentie bemachtigen.

Marc Teerlink, Global Vice President SAP Leonardo, New Markets & AI bij SAP

Het rapport vindt u hier: ‘European Prosperity Through Human-Centric Artificial Intelligence’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here