Home Data & Storage Succes!

Succes!

68
dainamics

Het is goed om af en toe stil te staan bij succes. Onze inzet van het laatste jaar, om de digitale infrastructuur als belangrijke sector op de kaart te zetten, heeft onlangs geresulteerd in de motie van Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66). Een motie waarin na de Rotterdamse Haven en de Luchthaven Schiphol, de digitale infrastructuur van Nederland wordt erkend als derde mainport waarmee het Europese achterland wordt ontsloten. Een motie die met Kamermeerderheid werd aangenomen. Hoera!

De laatste 25 jaar hebben we door het ontstaan van het internet grote veranderingen gezien. Op dit moment heeft een groot deel van de wereld toegang tot het internet. Van smartphones tot aan smart meters. En met de snelle ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things kunnen we nog meer connectiviteit in de nabije toekomst verwachten.
Deze snelle veranderingen maken dat we in toenemende mate steeds afhankelijker worden van de digitale infrastructuur vanwege “onlinediensten” die hiervan afhankelijk zijn. Datacenters, internetproviders, internet exchanges en cloud-bedrijven in Nederland zorgen ervoor dat bijna iedereen in Europa een perfecte online ervaring heeft. Nederland is daarin de spil als Digital Gateway to Europe.
De aangenomen motie toont aan, dat we op de goede weg zijn. De erkenning die deze motie geeft is hard nodig. Nodig om deze jonge en onbekende mainport op de kaart te zetten. Maar ook nodig om een volgende stap te maken. Een volgende stap naar betere afstemming, focus en samenwerken.

Beter afstemmen, opdat we de negatieve impact op de digitale mainport bij het onlangs ingeschoten wetsvoorstel voor de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) vooraf hadden kunnen voorzien. De kritiek was niet mals.
Meer focus, om de digitale sector die nu al onze economie draaiende houdt, te promoten in binnen- en buitenland. Het buitenland zaagt aan de poten van Nederland door op fors grotere schaal aan promotie te doen.
En door intensiever samen te werken, als overheid en bedrijfsleven, moeten alle partijen sneller tot betere resultaten komen. De snelle veranderingen die we op elk gebied meemaken door de verdere digitalisering kunnen we alleen samen te lijf.

Dus even stilstaan bij het succes en proosten mag, maar dan weer hard verder. Ook omdat de exponentiele groei van “onlinediensten” ook impact heeft op onder andere het milieu. Veel “online- of clouddiensten” zijn gratis beschikbaar. Hierdoor is het vaak voor het grote publiek niet meteen duidelijk dat al deze diensten op servers draaien. De servers van deze aanbieders staan in datacenters, die energie gebruiken om diensten te kunnen leveren.

Als datacenter-sector zijn we ons zeer bewust van onze rol in deze keten. De behoefte om een digitale infrastructuur te ontwikkelen met duurzaamheid in gedachte, is noodzakelijk. Het staat structureel op de agenda van de sector. Hoe efficiënter er met energie wordt omgegaan in datacenters, waar de gehele online wereld van afhankelijk is, hoe beter het is voor de samenleving. Gesteund door de prikkel dat hoe efficiënter er wordt omgegaan met energie in een datacenter, hoe lager de kostprijs is voor gebruikers, en hoe beter men dus kan concurreren. Er is een continu proces van verbeteren gaande.

Over het energiegerbruik en duurzaamheid rond IT zijn vele rapporten en publicaties verschenen, onafhankelijk van elkaar. Dit helpt het proces en het debat niet. Juist om daarin meer duidelijkheid te verschaffen en informatie centraal te krijgen komen we binnenkort, in een sectorbrede samenwerking, met een nieuwe publicatie. Een publicatie met focus op de rol van datacenters in de keten van de digitale infrastructuur.

Door een overzicht te bieden van de feiten, rapporten en initiatieven in Nederland willen we inspireren tot nieuwe constructieve stappen naar verdere verduurzaming. Voor de datacentersector, die het fundament biedt aan de digitale mainport, is dit de enige weg naar verdere duurzame groei én succes.

Stijn Grove, Directeur Dutch Datacenter Association

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here