Home Cloud Everything As a Service

Everything As a Service

66
dainamics

In het derde en laatste deel van onze datacenter special gaan we nader bekijken welke relatie het datacenter heeft met de diverse Cloud Service Providers.

In de vorige eeuw werden datacenters vooral gebouwd en gebruikt door de telecomproviders om hun infrastructuur in onder te brengen die nodig was om hun eigen netwerk op te bouwen. De technische vereisten vielen toentertijd nog reuze mee en vaak maakte men enkel gebruik van gelijkstroom apparatuur (DC) die nauwelijks koeling nodig hadden. Vele vierkante meters aan datacenter ruimte was toen nog voorzien van een verhoogde vloer van slechts tussen de 20-40 centimeter. En ook de bekabeling was enkel gebaseerd op koper en/of coaxkabel. Maar sinds de opkomst van het Internet in de jaren negentig voor het grote publiek werden de vereisten voor de telecomproviders steeds groter en ruimer qua diensten die werden aangeboden. Meer bandbreedte en opslagcapaciteit werd een noodzaak waardoor de datacenters mee moesten groeien qua aansluitingen en stroomverbruik.

As a Service

Er zijn verschillende soorten diensten. Van kant-en-klare toepassingen die u direct kunt gebruiken, tot omgevingen waarmee u zelf applicaties kunt ontwikkelen. Termen als private, hybride en publieke cloud worden veelvuldig gebruikt en maken het daarom niet altijd begrijpelijker. Kort gezegd is er een indeling te maken tussen drie soorten van diensten:

  • Clouddiensten gebaseerd op applicaties (‘Software as a Service’ of kortweg SaaS) met als doelgroep de eindgebruikers.
  • Platform Clouddiensten (‘Platform as a Service’ of PaaS) met als doelgroep de ontwikkelaars.
  • Infrastructuur Clouddiensten (‘Infrastructure as a Service’ of IaaS) met als doelgroep de IT-afdeling en/of systeembeheerders.

Alle drie van deze vormen brengen weer andere kenmerken en voordelen met zich mee, al zijn er overeenkomsten die ten grondslag liggen aan het fenomeen Cloud, namelijk flexibiliteit, schaalbaarheid en eventuele kostenefficiëntie.

Web-based

Termen die veel gebruikt worden wanneer er over de hedendaagse Cloud proposities wordt gesproken zijn dus SaaS, PaaS en IaaS. Met SaaS (Software as a Service) worden web-based applicaties bedoeld die direct via het internet aangeboden worden. De gebruiker heeft alleen een verbinding naar de omgeving, meestal via het internet, nodig om direct gebruik te kunnen maken van de applicatie. Denk hierbij aan applicaties als Hotmail, Facebook, Twitter en Salesforce.

Bij PaaS (Platform as a Service) gaat de dienst verder. Er worden geen applicaties aangeboden, maar platformen als Linux of Windows. De Ondernemer krijgt de beschikking over de server die hij vervolgens verder naar eigen inzicht kan inrichten voor de gewenste doeleinden.

Onderliggende infrastructuur als netwerkverbindingen, verbindingen met het internet en de resources als CPU, geheugen en storage worden naar behoefte afgenomen bij de provider.
Als er voor IaaS (Infrastructure as a Service) wordt gekozen worden alleen de resources afgenomen. De ondernemer is vrij een eigen besturingssysteem te installeren op de afgenomen resources.

Minder zorgen

Met name de laatste twee bieden voordelen van flexibiliteit en schaalbaarheid. Er hoeft niet zelf geïnvesteerd te worden in eigen apparatuur en men hoeft zich geen zorgen meer te maken over uitval van hardware, koeling of netwerkverbindingen. Hiervoor zorgt de Cloud provider, wel afhankelijk van de SLA die hij aanbiedt. Ook de schaalbaarheid heeft natuurlijk wel behoorlijke voordelen. Met name bij websites en webapplicaties is bij de eerste opzet de precieze belasting van de servers niet bekend. Vaak wordt daarom flink over gedimensioneerd bij het ontwerp van een omgeving waarin dedicated servers worden ingezet. Bij een Cloud propositie kunt u beginnen met wat op dat moment nodig is. Blijkt een server naar verloop van tijd meer resources nodig te hebben omdat de applicatie goed aanslaat, dan kunnen deze eenvoudig worden toegevoegd binnen de cloudserver.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here