Home Arbeidsmarkt & Onderwijs Flexibiliteit en vrijheid hoogste goed jongeren

Flexibiliteit en vrijheid hoogste goed jongeren

64
dainamics

Onze jongste generatie is niet meer op zoek naar zekerheden, zoals een eigen huis, een auto voor de deur, een kist vol gereedschap en een kast vol cd’s. Bezittingen vinden ze eerder een last, liever gaan zij voor flexibiliteit en vrijheid. Ze lenen, huren of delen een auto in plaats van blij te zijn met een eerste autootje, huren in plaats van kopen een huis, lenen of huren dure producten zoals gereedschap in plaats van die aan te schaffen en luisteren muziek via Spotify in plaats van cd’s te kopen. Deze ontwikkeling wordt ook wel de deeleconomie genoemd.

Jongeren, pakweg geboren tussen 1982 en 1997 en generatie Y genoemd, zijn opgegroeid met internet. Het gebruik van deze technologie is voor hen het allerbelangrijkst en maakt de deeleconomie mogelijk. Websites als Deelauto.nl, Snappcar.nl, Spullendelen.nl en Contactplaats.nl spelen in op deze ontwikkeling. Je kunt op je gps zien waar de dichtstbijzijnde autoverhuur of -uitleen is, via social media kun je reviews checken, zodat je weet of zo’n partij betrouwbaar is. Logischerwijs is wederzijds vertrouwen tussen aanbieder en ontvanger in de deeleconomie een belangrijk punt. Is er vertrouwen dan is iedereen happy: de eigenaar van de dure boormachine die hij bijna nooit gebruikt kan een centje bij verdienen, de website die de deeldeal tot stand brengt kan krijgt een fee en de gebruiker is blij dat hij voor weinig geld de boor tijdelijk kan gebruiken.

Maar hoe staat de jongste generatie tegenover de arbeidsmarkt. Willen ze ook werk delen? En zo ja kan dat via internet?

Feit is dat er minder banen zijn. Onlangs is de werkloosheid volgens het CBS weer fors toegenomen. En vooral de jongeren hebben moeite een baan te vinden, laat staan een vaste baan. Eigenlijk zou de fluctuerende hoeveelheid beschikbare arbeid moeten kunnen worden verdeeld over meerdere personen. In een flexibelere arbeidsmarkt is dat eenvoudiger te regelen, omdat opdrachten kunnen worden verdeeld over teams van zelfstandig professionals. Zijn er meer opdrachten dan kunnen meerdere zzp’ers worden ingezet. In het recente boek The Fuzzy Firm van Arjan van de Born wordt deze trend goed omschreven. Teams van zelfstandig professionals of individuen kunnen gemakkelijk aansluiten op opdrachten.

En ja, het samenbrengen van de opdrachtgevers met de opdrachtnemers kan het beste via internet verlopen. Precies vanwege dezelfde argumenten voor de deeleconomie. Via internet kan een zelfstandig professional zien welke opdrachten bij hem in de buurt open staan. Via reviews weet hij wat andere zelfstandig ondernemers die hem voorgingen van de opdrachtgever vinden en er zijn websites die het samenbrengen faciliteren. Wij noemen zo’n website een sourcing hub; een netwerkknooppunt van professionals met als belangrijkste taak het stroomlijnen van vraag en aanbod. Zo’n sourcing hub kan het nodige vertrouwen wekken en het geeft de al dan niet jonge zelfstandig ondernemer de vrijheid en flexibiliteit waar hij behoefte aan heeft. Er is zelfs een KvK voor onder de 18 opgericht; jongeren gaan massaal voor zelfstandigheid.

Rick Kruiswijk richtte in 1995 HeadFirst op, een onafhankelijke kennisbemiddelaar die vraag en aanbod koppelt van tijdelijk werk voor professionals bij grote en middelgrote organisaties, met name op het gebied van ICT.

4 REACTIES

 1. Beste Rick,

  Hoewel ik de ontwikkelingen onderschrijf, zoals je die hebt verwoordt, biedt de “sourcing” hub m.i. geen oplossing voor het creëren van werkgelegenheid onder jongeren. Uitzonderingen daargelaten, willen de meeste jongeren eerst bij een werkgever aan de slag. Dat is ook logisch, want vooral in de eerste arbeidsjaren kan je veel leren door het nauw samenwerken met collega’s en wordt de basis gelegd voor een professioneel netwerk.

  Pas als de jonge werknemer enige jaren ervaring op heeft gedaan, de leercurve minder stijl wordt en een beginnend netwerk is opgebouwd, zijn de meesten klaar om zich in de ZZP-zee te storten. Op dat moment dienen zich vaak ineens een hypotheek (het wordt interessant om te zien of de nieuwe generatie ook aan de hypotheek wil, maar ik ga er vooralsnog van uit dat dat wel het geval is) en kinderen aan, waardoor veel bijna-ZZP’ers toch liever kiezen voor de “verworvenheden” van de vaste baan.

  Storten net-afgestudeerden zich meteen in de zee, zullen er best een aantal zwemmen, maar zullen de meesten verdrinken. Wat we echter niet genoeg kunnen stimuleren, is dat jonge mensen met goede ideeën de ruimte krijgen om te ondernemen. En dan niet als ZZP’er.

  Groet,
  Peter

 2. Beste Peter,

  Een paar jaar geleden zou ik het helemaal met je eens zijn geweest. Echter is generatie Y anders dan de voorgaande generaties, ze zijn vaak niet uit op het geijkte carrièrepad, waarbij ze eerst ervaring op doen bij (grotere) bedrijven. Als ze ervoor kiezen dat pad niet te volgen is er inderdaad kans dat ze moeten gaan zwemmen met de kans op verzuipen. Daarom pleiten wij voor een zogeheten gilde-principe waarbij ervaren professionals als coach optreden voor de jongere specialisten. Zij kunnen kennis en ervaring overdragen en er moet ook worden gedacht aan persoonlijke ontwikkeling door opleidingen en het organiseren van events. Zo worden de jonge zelfstandig ondernemers steeds aantrekkelijker voor opdrachtgevers en krijgen ze alsnog een goede fundering voor hun verdere carrière, al dan niet zelfstandig.

  Hartelijke groet,
  Rick Kruiwijk

 3. Beste Rick,

  Hele leuke discussie! Op zich ben ik het met je eens. De uitdaging, en daar zul je het ook wel met mee eens zijn, bestaat echter uit succesvol realiseren van dat gilde-model(best lastig te realiseren met ZZP’ers, lijkt mij), of een ander model waarbij samenwerking en kennisoverdracht wordt gerealiseerd. Zolang er nog gepleit moet worden voor dit model (ongetwijfeld verandert dit op termijn), vindt er onvoldoende zzp2zzp kennisoverdracht plaats en zal de huidige leeftijdsopbouw van de ZZP-gemeenschap niet snel veranderen.

  Dan resteert de vraag wie het initiatief moet nemen tot een betere organisatie van de kennisoverdracht: kan de broker (jullie dus) dit top-down doen, moet het vanuit de ZZP-gemeenschap zelf komen, of kan ook de opdrachtgever een rol spelen. Ik denk dat het i.i.g. jouw taak als broker is om “jouw” ZZP-gemeenschap zo sterk mogelijk te maken, omdat dat uiteindelijk in je eigen belang is. Daarmee kan je een voorsprong op je concurrentie nemen, of voorkomen dat je door anderen wordt ingehaald. Ik ben erg benieuwd naar hoe jullie dit (gaan) aanpakken!

  Groet,
  Peter

 4. Beste Peter,

  Het initiatief voor een betere kennisoverdracht ligt in eerste instantie bij de Professionals zelf. Zij moeten er open voor staan. Kennisoverdracht, wat tevens een belangrijk component is van Het Nieuwe Werken, is cruciaal wanneer er in teamverband wordt gewerkt.

  We nemen zelf ook initiatief. Dit inderdaad ook om onze ZZP gemeenschap zo sterk mogelijk te houden. We werken louter met hoogwaardig kwalitatief segment professionals die we matchen aan onze opdrachtgevers. Dit resulteert in het feit dat we door de kwaliteit en het vertrouwen weer de beste opdrachten ‘terug’ krijgen voor de Professionals.

  Daarnaast nemen we initiatief om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen op dit vlak. We zien namelijk dat grote organisaties hun ‘playground’, waarin young professionals jarenlang hun ervaring op kunnen doen, langzaam laten verdwijnen. Dat is de reden dat we op dit moment, samen met een aantal partners, een Gilde-model aan het opzetten zijn met als één van de doelen kennisuitwisseling. Binnenkort gaat de eerste ‘live’, het PMO Gilde. Daarnaast zijn we ook bezig met het faciliteren van opleidingen en trainingen voor professionals.

  Ook bij opdrachtgevers zie je ontwikkelingen op dit gebied. Zo zie je steeds meer dat contractueel afspraken gemaakt worden om Professionals een aantal uren per maand/jaar vrij te laten maken voor kennisoverdracht op andere externen en intern medewerkers.

  Groeten,
  Rick

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here