Home Internet Gebrek aan kennis politiek schaadt belangen Nederlandse online economie

Gebrek aan kennis politiek schaadt belangen Nederlandse online economie

93

Gebrek aan kennis politiek schaadt belangen Nederlandse online economie Met haar afwachtende houding, slecht onderbouwde initiatieven en gebrekkige kennis van zaken schaadt de Nederlandse politiek de belangen van de sterke en groeiende online economie. De blinde vlek voor de ins en outs van de online sector wordt veroorzaakt door de structurele onderschatting van de sterke positie van Nederland in de online wereld. Het beeld is, dat het internet vooral een kwestie is van Amerikaanse bedrijven. Dat mag voor veel consumententoepassingen zo zijn, Nederland heeft als vestiginsplaats, met zijn sterke online infrastructuur en het grootste internetknooppunt ter wereld,een toppositie voor online datacenters. De Nederlandse infrastructuursector bedient daarmee grote delen van het internet en e-commerce.

De politiek, en met name de Kamer, blijkt slecht op de hoogte te zijn van de ins en outs van de voor Nederland zo belangrijke online sector. Men maakt structureel gebruik van achterhaalde begrippen, trekt verkeerde conclusies of raadpleegt de verkeerde deskundigen. Frappant is dat men juist die bedrijven die het meest direct met de materie te maken hebben, links laat liggen.

Dit is vooral te zien bij de huidige problematiek van de toegang die Nederlandse en buitenlandse overheden hebben tot online data van burgers en bedrijven. De gebrekkige kennis van zaken leidt tot onzinnige initiatieven, zoals het voornemen tot een bezoek aan AMS-IX om te zien of daar sprake zou zijn van afluisteren. De veelbesproken gegevens worden verzameld op basis van wetten en regels die de Kamer destijds zelf heeft goedgekeurd. De uitvoering werd, naar nu blijkt, onvoldoende gecontroleerd. De DHPA, de sectororganisatie van de leidende hostingproviders in Nederland,stelt dan ook dat de Kamer haar aandacht moet verschuiven van het afluisteren zelf naar het gebruik en de beveiliging van de verkregen gegevens.

Het gebrek aan kennis, transparantie, controle en bescherming door de overheid is slecht voor het vertrouwen in de online sector en schaadt de economie. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat men in dialoog gaat met de voor Nederland belangrijke online sector. Ook moet men kennis van zaken in de sector opdoen om mee te denken over oplossingen die het vertrouwen kunnen herstellen. De DHPA is bij uitstek de gesprekspartner die de belangen en afwegingen kent tussen handhaving en opsporing enerzijds, en het borgen van privacy , informatiebeveiliging en vertrouwen van afnemers anderzijds. De DHPA stelt zich beschikbaar om haar kennis op dit gebied te delen met belanghebbenden.

Michiel Steltman, directeur van de DHPA

1 REACTIE

  1. Jammer dat de auteur focust op het gebrek aan kennis bij de overheid, in plaats van op de volstrekt illegitieme bemoeienis door die overheid. Een ondernemer die ziet dat inmenging door een overheid allerlei problemen creëert en vervolgens zich voor oplossingen tot diezelfde overheid wendt moet zich nog maar eens achter de oren krabben.

    De overheid is het probleem, niet de oplossing. Een economie kan alleen floreren bij volledige scheiding van overheid en economie, en volledige aansprakelijkheid van ondernemers voor evt. schade die zij aanrichten.

    Het wordt tijd dat de overheid het eigendomsrecht erkent; ondernemingen zijn van de ondernemer, die deze voor eigen rekening en risico runt. Het is niet aan de overheid zich daarmee te bemoeien, zolang die ondernemer de wet niet overtreedt.

    Wetten die inbreuk maken op het eigendomsrecht van die ondernemer zijn illegitiem. Ondernemend Nederland zou zich daar eens sterk voor moeten maken, in plaats van braaf de macht te gehoorzamen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in