Home Arbeidsmarkt & Onderwijs Help de docent het leerjaar door

Help de docent het leerjaar door

218

Vanaf komend studiejaar wordt het collegegeld voor eerstejaars studenten gehalveerd. Een prachtig initiatief om meer studenten naar het hoger en universitair onderwijs te trekken. Toch is de instroom op hbo’s en universiteiten niet het meest in het oog springende probleem van het onderwijs. Het aantal ingeschreven hbo-studenten is bijvoorbeeld nog nooit zo groot geweest als dit studiejaar. Het grootste probleemgeval staat voor de collegebanken. Er is een enorm docententekort en dat tekort neemt komende jaren alleen maar toe. De huidige docenten zuchten bovendien onder werkdruk en administratieve rompslomp.

De instroom in het hbo in het studiejaar 2017-2018 is met 5,5 procent gegroeid. Het aantal afgestudeerden steeg met een kleine vier procent naar 73.964. Aan die kant gaat het prima. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst. Aan de andere kant kampt het onderwijs met een dreigend docententekort. In het basisonderwijs leidt het tekort geregeld tot lesuitval. In het hoger en universitair onderwijs zijn er met name veel te weinig docenten beschikbaar voor talen en bètavakken. Er zijn dan ook allerlei initiatieven om mensen uit het bedrijfsleven te verleiden voor de klas te gaan staan. Zo zijn er leerwerktrajecten om deze mensen de kans te geven versneld bevoegd leraar te worden. Ook wordt er ingezet op hybride banen, waarbij een baan in het bedrijfsleven gecombineerd kan worden met een deeltijdcarrière in het onderwijs.

Meer gedoe dan hen lief is

Maar misschien moeten we onze aandacht ook – en vooral – richten op de huidige docenten. Uit onderzoek blijkt dat de werkdruk in het hoger onderwijs hoog is. Uit het benchmarkrapport van Zestor over werkbeleving blijkt onder meer dat bijna de helft van de medewerkers (46 procent) de werkdruk (veel) te hoog vindt. 11 procent heeft zich om die reden in een jaar ziekgemeld. Groot probleem zijn de regels en papieren procedures. Docenten besteden veel meer tijd aan intern administratief ‘gedoe’ dan hen lief is.

Niet meer oeverloos mailen

De hoogste tijd dus om daar eens iets aan te doen. Zorg ervoor dat docenten slim en efficiënt met hun beperkte tijd omgaan. Minder tijd met administratieve handelingen, meer tijd voor de studenten. Centraal daarin staat wat mij betreft de slimme digitale werkplek van de docent. Als je geen printjes meer hoeft te maken, niet meer oeverloos hoeft te mailen met studenten en collega’s en je opdrachten, studievoortgang en kennisdeling kunt regelen via één centraal platform – waar je ook bent – dan scheelt dat enorm veel tijd, gedoe en ergernis.

De technologie is allang beschikbaar. Office 365 is bijvoorbeeld een pakket dat scholen, docenten en studenten alle handvatten biedt om overbodige handelingen te schrappen en direct en effectief met elkaar te communiceren. Bovendien is het een pakket dat nauwelijks beslag legt op het beschikbare budget van onderwijsinstellingen. Sterker nog, op verreweg de meeste scholen is Office 365 al lang en breed aanwezig. Alleen worden de tools om efficiënter te werken nog lang niet optimaal gebruikt.

Niet alleen de technologie binnenbrengen

Halvering van het collegegeld, investeren in leerwerktrajecten en hybride banen: prima initiatieven! Maar laten we ook aan de slag gaan om de huidige docenten, die zuchten onder de werkdruk, echt te ondersteunen. Niet alleen de technologie de school binnen brengen – die is er namelijk meestal al lang – maar er ook voor zorgen dat docenten daar echt de voordelen van kunnen benutten, door ze goed te instrueren over de mogelijkheden van de nieuwe technologie en het daadwerkelijke gebruik ervan. Dat levert direct winst op voor docent, student en onderwijs.

Marcel Lucker, Winvision

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in