Home data & storage Het datacenter voor de toekomst

Het datacenter voor de toekomst

65
2021

Digitale disruptie dwingt ook het datacenter, als spil van de digitale transformatie en fundament van de digitale economie, tot voortdurende innovatie. Het is voor de sector belangrijk om goed inzicht te hebben in de ontwikkeling van de markt. En te weten of de technische mogelijkheden voorhanden zijn om in de nabije toekomst aan de vraag te kunnen voldoen. Datacenters werken daarvoor onder meer samen met uiteenlopende leveranciers van bijvoorbeeld koeling, connectiviteit en (nood)stroomvoorzieningen. Op 1 juni kwamen deelnemers en partners van de DDA daarom bij elkaar in LAB.073 van Enexis. Ze spraken over innovatie in en om datacenters. De locatie was niet voor niets gekozen. LAB.073 is een oud transformatorhuis dat is omgebouwd tot werkplek en broedplaats voor nieuwe innovaties.

Op naar een ideale wereld

Twee dominante thema’s kwamen naar voren. Enerzijds blijft het voor datacenters een uitdaging om verder te verduurzamen. Daar zijn de laatste tien jaar al grote vorderingen in gemaakt. Moderne Nederlandse datacenters gebruiken uitsluitend groene stroom. Daarnaast hebben ze een Power Usage Effectiveness (PUE) van tussen de 1.12 en 1.15. PUE drukt de verhouding uit tussen de totale energie die datacenter gebruikt ten opzichte van de energie die in de in het datacenter aanwezige IT-apparatuur gebruikt. Bij 100 Wh verbruik van een server wordt door een modern datacenter dus tussen de 112 en 115 Wh aan energie gebruikt. Dit ‘extra’ gebruik boven de 100 Wh is nodig voor bijvoorbeeld koeling.

In een ideale wereld zouden datacenters een PUE van 1.0 hebben. En ze zouden energieneutraal zijn door bijvoorbeeld decentrale opwekking van duurzame energie. Dit was dan ook één van de stellingen die tijdens de bijeenkomst besproken werden. Kunnen we in 2020 datacenters energieneutraal maken? De meningen hierover waren verdeeld. Zeker is dat we er heel dicht bij zullen komen. Of een PUE van 1.0 gehaald wordt, is nog de vraag. Dit hangt niet alleen van datacenters af. Maar ook van bijvoorbeeld fabrikanten van IT-hardware en leveranciers van software. Het is daarom zinvol om breder te kijken. We zoeken de samenwerking in de gehele keten om gezamenlijk besparingen en verduurzaming te realiseren. De Dutch Datacenter Association heeft daarvoor eerder dit jaar al een voorzet gedaan. Dit, door de restwarmte die datacenters produceren aan te bieden aan het nieuwe kabinet.

Voor ieder wat wils

Het tweede thema was de ontwikkeling van datacenters als faciliteit de komende tien jaar. Enerzijds zal de opkomst van IoT er toe leiden dat er meer, soms veel kleinere datacenters komen dan nu gangbaar is. De belangrijkste drijvende kracht achter deze micro- of mini datacenters is de behoefte aan lage latency en goede connectiviteit die met bepaalde IoT toepassingen gepaard zal gaan. Het ligt voor de hand dat telecom carriers kleine datacenters onderaan 5G masten gaan bouwen zodra dit netwerk uitgerold is. Enkele honderden van deze micro datacenters zullen voldoende zijn om in heel Nederland autonoom rijden mogelijk te maken.

Tegelijkertijd zal de trend van centralisatie onder datacenters ook doorzetten. Voor allerlei toepassingen is het effectiever om opslag en verwerking van data centraal te organiseren van aan de randen van netwerken. Voor transit behoeften is het bijvoorbeeld beter om in de buurt te zitten van zo veel mogelijk cloud- en exchange aanbieders dan aan de periferie. We zullen dan ook in toenemende mate verschillende typen datacenters gaan zien, van grote hyperscalers en omvangrijke colocatie tot edge en micro datacenters.

Nieuwe paden banen

We kunnen met zekerheid zeggen dat binnen de sector en door leveranciers volop nagedacht en geïnnoveerd wordt om het fundament van de digitale economie dat datacenters zijn te versterken. Daarmee leggen we rekenschap af van het feit dat we in een sector opereren die voortdurend te maken heeft met een veranderende vraagstelling. We zien ook dat overheden daarin meebewegen, bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf eind mei 2018 gehandhaafd wordt.

Met al deze nieuwe ontwikkelingen staan we als sector gelukkig samen sterk. De Dutch Datacenter Association zal zich met haar deelnemers en partners blijven inspannen. Dit, om ervoor te zorgen dat de digitale economie en samenleving kunnen floreren. Bijeenkomsten zoals we die bij LAB0.73 hebben gehad banen daarvoor nieuwe paden.

Stijn Grove, Directeur Dutch Datacenter Association

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here