Home Arbeidsmarkt & Onderwijs e-CF, wat moet je er eigenlijk mee?

e-CF, wat moet je er eigenlijk mee?

66
dainamics

Het European Competence Framework, geesteskind van onze Neelie Kroes, begint aan een niet te stuiten opmars, kinderziekten zijn opgelost en het Framework wordt completer en completer, ik zou bijna zeggen “competenter”. Maar wat moet je er eigenlijk mee?
De belangrijkste redenen om e-CF te ontwikkelen zijn:

  • sterkere concurrentie positie van Europa tov andere wereldeconomieën
  • oplossing voor het verwachte tekort aan goed opgeleide IT-specialisten binnen Europa.
  • overbrugging van de e-Gap, het gat tussen gevraagde kennis en beschikbare kennis.

De Nederlandse overheid heeft e-CF geadopteerd en ook overheden uit de andere Europese landen promoten het. Langzaam maar zeker volgt nu ook het bedrijfsleven, want overheden zijn grote opdrachtgevers en die willen ze niet kwijt raken. Jammer genoeg is er nog veel onbekendheid met e-CF en ontbreekt het in het bedrijfsleven aan voldoende kennis en motivatie om iets met e-CF te doen. Waarom zouden ze ook? Leuk al die ideële doelstellingen, maar lang niet iedere onderneming voelt zich geroepen om tijd en energie te steken in iets wat hen niet direct tot voordeel strekt. Bedrijven zijn al druk genoeg om zelf competent te worden, om hun concurrentie positie te behouden en bovendien nog te innoveren ook.. Wat??? Laten dat nou juist de redenen zijn waarom e-CF wel zinvol, nuttig en ook ondersteunend is.

Laten we eerlijk zijn, om te excelleren, én de onderneming als competent te kunnen beschouwen, moeten medewerkers effectief werkgedrag vertonen en de gewenste prestaties leveren. Maar wát zijn dat en over welke vaardigheden dienen medewerkers te beschikken om tot die prestaties te komen? Elke organisatie vaart een bepaalde koers en heeft daar de juiste competenties bij nodig. Bijvoorbeeld competenties op het gebied van risk-management, proces improvement of security.

Het e-CF omschrijft veertig vaardigheden met vijf niveaus waarover ondernemingen en dus ook medewerkers zouden moeten beschikken. Het Framework laat functiebenamingen los en richt zich op vaardigheden. Vaardigheden noodzakelijk voor onderneming en mens om te kunnen excelleren. Het Framework is eenvoudig te vertalen naar de wensen en behoeften van individuele bedrijven, maar belangrijker is dat trends in de gaten worden gehouden en worden verwerkt in het Framework. Het maakt het systeem daardoor dynamisch en toekomstgericht.

Allemaal leuk en aardig, maar nog steeds geen antwoord op de heel praktische vraag waarom ondernemingen het Framework zouden toepassen. Het Framework is een hulpmiddel, het is geen doel op zich. Uitgaande van de gedachte dat ondernemingen, en ook individuen, diensten of producten willen bieden waar nu vraag naar is, maar ook waar in de toekomst vraag naar zal zijn, zul je een systeem moeten hebben dat dit mogelijk maakt. Belangrijk daarbij is te kunnen beschikken over de benodigde resources waaronder goed opgeleide specialisten. En daarvoor zijn  beschrijvingen van de competenties nodig die eenduidige communicatie mogelijk maken. Eenduidige communicatie is noodzakelijk om vraag en aanbod op gelijke wijze te definiëren. Geen knollen voor citroenen verkopen of appels met peren vergelijken.

Stel dat bedrijven, opleidingsinstituten en overheden dezelfde taal zouden spreken. Stel dat bedrijven en overheden goed en eenduidig in kaart konden brengen welke vaardigheden zij nu en in de toekomst nodig (verwachten te) hebben. Stel dat opleidingsinstituten jong talent zouden opleiden dat daar naadloos bij zou aansluiten. Stel dat specialisten heel gericht en met visie naar de toekomst zichzelf verder ontwikkelen. Dan komen we toch in een soort ideale wereld terecht, nou ja ideaal, het is maar wat je ideaal noemt.
Maar toch, het komt de competentie, het innovatieproces en de concurrentiepositie van elke onderneming, van elk individu en zelfs van de overheid ten goede.

Onbekend maakt onbemind. Het zou goed zijn als HR-managers, CIO’s en IT-specialisten zich wat meer zouden verdiepen in de mogelijkheden en de richting die e-CF aangeeft.
Onze ervaringen zijn positief. Gebaseerd op e-CF is het Dynacenter de profielen, functiehuizen en beschikbare competenties van de professionals in kaart aan het brengen en worden deze getoetst aan de aanvragen. Met organisaties die een strategisch inhuurbeleid hebben en e-CF toepassen vindt een veel betere afstemming plaats. Door met behulp van het e-CF de aanwezige competenties te vergelijken met de benodigde competenties, krijg je snel duidelijk waar de opleidings- en wervingsbehoefte ligt. Hoe je de POP en OOP (Organisatie Ontwikkelings Plan) kan inrichten. En waar je de flexibele schil moet versterken. Het geeft werkelijk een verbijsterend helder inzicht.

Tip: hoe te beginnen? Maak kennis met e-CF, breng in kaart wat je hebt (of wat de onderneming al heeft), kijk wat je denkt nodig te hebben, vergelijk dit met elkaar en analyseer de uitkomsten.

Wessel van Alphen, Corporate Ambassador en oprichter van De Staffing Groep, toonaangevende staffingorganisatie voor interim professionals van Nederland.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here