Home Cloud Het geheim van een effectieve multicloudstrategie

Het geheim van een effectieve multicloudstrategie

167
dainamics

In tegenstelling tot pakkende marketingslogans is de beslissing een multicloudstrategie te adopteren, nog geen multicloudstrategie. Het besef dat de multicloud nodig is, of het nu gaat om het verlagen van de kosten, het verbeteren van de veiligheid of het versnellen van de digitale transformatie, is natuurlijk een belangrijk stap. Maar het is geen formele strategie voor het beheer en het ondersteunen van multicloud-implementaties, die nodig is om het hoogste rendement te halen.

Veel organisaties zien dit verschil nog niet of zijn zich niet bewust van de waarde die een formele strategie oplevert. Dat is begrijpelijk. Het is daarom niet ongebruikelijk dat bedrijven een ad-hoc aanpak volgen: ze zien wel wat ze tegenkomen en lossen het dan op. Hoewel die aanpak kan werken, leidt het zelden tot een infrastructuur die nodig is om moderne cloudarchitecturen te ondersteunen. Het ondermijnt vaak het succes van de digitale transformatie.

Veel cloudservices

Dan zijn er nog de ondernemingen die nog helemaal niet hebben nagedacht over het ontwikkelen van een multicloudstrategie, omdat ze zich onvoldoende realiseren hoeveel cloudservices ze gebruiken. Volgens een McAfee-rapport van 2019 over het risico en de adoptie van de cloud, ‘gebruikt de gemiddelde organisatie 1.935 unieke clouddiensten, 15% meer dan het voorgaande jaar. De meeste organisaties denken dat ze er ongeveer 30 gebruiken.’

Bedrijven die geen formele strategie hebben krijgen te maken met:

 • Het binnenhalen van onnodige complexiteit in hun IT-omgeving en het vooruitzicht om allerlei ad hoc benaderingen weer te ontvlechten.
 • IT’ers die mogelijk niet over de juiste skills beschikken om een multicloud-omgeving effectief te beheren (of om complexiteit daarvan weg te nemen).
 • Het ontbreken van de juiste IT-infrastructuur, zoals moderne, flexibele dataopslag, om hun multicloud-omgeving te ondersteunen
 • Slechte controle en aansturing van clouddiensten
 • Worstelen met ‘cloud sprawl’ – de ongecontroleerde wildgroei van ‘cloud instances’ of van het aantal clouds – vanwege gebrek aan aansturing.
 • Uitdagingen op het gebied van compliance en het risico dat niemand weet waar de gegevens zijn opgeslagen.

Rendement

En er speelt nog iets anders: het rendement dat deze organisaties laten liggen. De motivatie om naar de multicloud te gaan (bijvoorbeeld om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen) is niet hetzelfde als de multicloud-doelstelling, namelijk het gebruik van de cloud in lijn brengen met de bredere bedrijfsstrategie van de organisatie. En daarvoor is een formele strategie nodig.

Aanbevelingen voor een multicloudstrategie

 • Geef prioriteit aan interoperabiliteit – Interoperabiliteit betekent dat verschillende clouddiensten en -platforms elkaar ‘begrijpen’ en kunnen samenwerken en informatie uitwisselen. Als de oplossing er op papier goed uitziet, wil dat nog niet zeggen dat het goed is.
 • Automatiseer direct vanaf het begin – Bedrijven die multicloud inzetten, dienen te investeren in de beste automatiseringsbeheertools. Zonder deze tools zullen ondernemingen niet in staat zijn om gegevens, applicaties en infrastructuur in verschillende cloud-omgevingen effectief te ordenen en niet in staat zijn om hun multicloud-omgeving effectief te monitoren of de workload automatisch aan te passen.
 • Neem DevOps mee in de strategie – Recent onderzoek van IDC, gesponsord door Red Hat, heeft uitgewezen dat 100% van de ondernemingen wereldwijd in DevOps investeren of deze evalueren om een snellere innovatie en een grotere wendbaarheid te realiseren.
 • Investeer in een moderne opslaginfrastructuur – Door het implementeren van moderne, flexibele storage kunnen organisaties zich sneller en eenvoudiger aanpassen aan moderne cloudarchitecturen en opschalen voor meerdere workloads en variabele datapatronen.
 • Wees kritisch en selectief, maar blijf flexibel – Een formele multicloudstrategie betekent niet dat meteen alle apps en infrastructuur naar de cloud moeten verhuizen. Bedrijven dienen eerst kritisch na te denken over wat er naar de cloud moet verhuizen – en waarom.

Blijf de strategie ontwikkelen

Als de multicloud strategie eenmaal is gedefinieerd stopt het werk niet. De strategie moet blijven evolueren om te voldoen aan (en idealiter te anticiperen op) veranderende eisen en behoeften. Met een doordachte en dynamische benadering van multicloud, ondersteund door de juiste tools, voorzieningen en infrastructuur, kan de algemene strategie gemakkelijker worden aangepast wanneer dat nodig is.

Marco Bal, Principal Systems Engineer, Pure Storage

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here