Home Internet Het internet als wapen?

Het internet als wapen?

56
oplossing

Terrorisme is niet te voorkomen. Terrorisme hoort bij de mensheid als oorlog bij vrede. Terrorisme is alleen op te lossen als de oorzaak wordt weggenomen en dat gaat niet lukken. De oorzaak vindt zijn oorsprong in religie, geld, macht en onmacht. Onmacht, doordat bepaalde groeperingen geen andere uitweg zien dan naar de wapens te grijpen.
Terrorisme is te complex om er in een blog van 500 woorden iets zinnigs over te zeggen. Maar stel dat we konden voorkomen dat er aanslagen worden gepleegd, stel dat we weten wanneer iemand van plan is een aanslag te plegen, stel dat we alle terroristische groeperingen goed in beeld hadden, weten waar ze zitten en wat ze van plan zijn te doen. Zou dat levens redden?
Ja, natuurlijk, maar het blijft symptoombestrijding…

De vraag is of het internet ook kan helpen iets aan de oorzaken te doen. Dat kan, volgens mij, door het internet aan te wenden om kennis, inzichten en meningen te verzamelen en te verspreiden.

Terroristische aanslagen voorkomen
Veel tijd en energie wordt gestoken in de ontwikkeling van ‘anti-aanslagenwapens’. Datamining en Predictive Profiling is de nieuwe trend.
De basis van dit wapen is Big Data, enorme gegevensverzamelingen waarin alles vastligt dat op het internet gebeurt: van het gebruik van social media, mailen, tot ‘ergensnaarzoeken’ aan toe. Uitgekiende analysetechnieken helpen te voorspellen dat er iets gaande is.
Predictive Profiling is mogelijk. Maar je kunt je afvragen of het verzamelen van al die gegevens geen inbreuk is op de privacy van de onschuldige burger. Als het gaat om het verzamelen van gegevens en analyses die niet leiden naar individuele personen kan je stellen dat er geen privacywet is overtreden. Het is computertechniek en die bestaat eigenlijk alleen uit elektronische nullen en enen. Het wordt anders, als er wel naar individuele personen wordt gezocht.
Internationale wetgeving vereist daarom ‘safeguards’ in de software om te voorkomen dat dát gebeurt. De privacy van onschuldige burgers is daarmee min of meer gewaarborgd.

Om toch verdachte handelingen in beeld te krijgen hanteren opsporingsdiensten de volgende basismethode:

  1. Aantoonbaar verdachte personen heel gericht volgen.
  2. Het herkennen van patronen in gebruik van internet op grond waarvan het aanneembaar is dat er iets staat te gebeuren.
  3. Focus op die gebruikers en ‘go to 1’ (om het in programmeertermen te zeggen).

Met deze methode zijn al veel aanslagen verijdeld. Doorgaan dus.

Wapenwedloop
De enorme investeringen gericht op het voorkomen van aanslagen moeten natuurlijk niet stoppen, maar misschien kunnen we die aandacht meer verleggen naar het oplossen van de oorzaak van terrorisme.
Ik vergelijk de huidige informatiewedloop wel eens met de wapenwedloop uit de koude oorlog van de vorige eeuw. De meest geavanceerde wapens werden ontwikkeld om een oorlog te voorkomen. Wapens waren toen macht, informatie is nu macht.
Informatie bedoelt om aanslagen te voorkomen, maar informatie kan ook worden gebruikt om inzicht te krijgen en te geven. Inzicht over anders denkenden, over andere religies, of andere politieke standpunten. We moeten kennis delen, visies delen, respect delen, omdat ik denk (en de stille hoop heb), dat inzicht en kennis bijdragen aan een vreedzame samenleving. Te veel mensen uit álle werelddelen wordt kennis onthouden. Te veel mensen blijven zich vastklampen aan oude, en voor hen vertrouwde waarden en normen omdat ze niet anders weten.
Internet, social media, FB, Twitter, Wikipedia, vrije toegang tot kennis én scholing zijn een must om die barrière te doorbreken en om het woord ‘samenleving’ recht aan te doen.

Laten we dáárin investeren.

Malala Yousafzai, slechts 17 jaar en zo wijs
Malala, het meisje dat de Nobelprijs van de vrede ontving, verwoordt het op de haar manier. Zo goed, zo begrijpelijk en zo leerzaam.
Leerzaam voor ons allen en niet alléén voor terroristen.
Uit haar speech:

They thought that the bullets would silence us. But they failed. And then, out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change our aims and stop our ambitions but nothing changed in my life except this: weakness, fear and hopelessness died. Strength, power and courage was born. I am the same Malala. My ambitions are the same. My hopes are the same. My dreams are the same.’

I am not against anyone. Neither am I here to speak in terms of personal revenge against the Taliban or any other terrorists group. I am here to speak up for the right of education of every child. I want education for the sons and the daughters of all the extremists

This is the legacy of change that I have inherited from Martin Luther King, Nelson Mandela and Muhammad Ali Jinnah. This is the philosophy of non-violence that I have learnt from Gandhi Jee, Bacha Khan and Mother Teresa. And this is the forgiveness that I have learnt from my mother and father.

 This is what my soul is telling me, be peaceful and love everyone.’

Ik kan me daar wel in vinden.

Wessel van Alphen, Corporate Ambassador en oprichter van De Staffing Groep, toonaangevende staffingorganisatie voor interim professionals van Nederland.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here