Home Ondernemen & Business Het Nieuwe Werken is klaar. Hoe nu verder?

Het Nieuwe Werken is klaar. Hoe nu verder?

46
dainamics

Uit nieuw onderzoek van Pb7 Research blijkt dat de aandacht voor Het Nieuwe Werken in 2014 aanzienlijk is teruggelopen in vergelijking met 2013. Hoewel organisaties in de publieke sector enthousiast HNW-projecten blijven doorvoeren, is het enthousiasme in het bedrijfsleven aanzienlijk bekoeld. Of is er hier iets anders aan de hand?

Als onderzoeker ben ik gek op de geur van verse enquêteresultaten in de ochtend. Eén van de vragen waar ik op de dag van dit schrijven het meest naar uitkeek, was de vraag over in welke oplossingen Nederlandse organisaties in 2014 denken te gaan investeren. Omdat ik die vraag ook een jaar geleden heb gesteld, ontstaat een mooi beeld van opkomende en neergaande trends binnen Nederlandse organisaties. Ik zou hier nu kunnen schrijven over de wederom toegenomen aandacht voor security, de opkomst van hybride cloudoplossingen, de groei van Big Data, de eerste schreden op het gebied van het Internet der Dingen, of de toegenomen bereidheid tot investeren in het algemeen. Ongetwijfeld kom ik daar later op terug. Maar mijn aandacht werd allereerst getrokken door de afname van de aandacht voor Het Nieuwe Werken in 2014.

Een jaar geleden gaf 45% van de Nederlandse grotere bedrijven aan te gaan investeren in Het Nieuwe Werken of flexibele werkplekken. Dit jaar daalde dat sterk tot 33%. Bedrijven in de publieke sector zetten hun projecten door, maar in het bedrijfsleven is de animo tot onder de 20% gedaald. Dat betekent niet dat bedrijven niet meer in de werkplekomgeving investeren. Het betekent vooral dat de aandacht van IT verschuift naar het veranderende gebruik van werkplekapparatuur. Allereerst zien we dat bedrijven in gelijke mate als vorig jaar investeren in de mobilisering van de werkplek (BYOD, tablets, smartphones, etc.). Maar wat bovenal uit de survey komt is dat de aandacht voor het ontwikkelen van mobiele applicaties explodeert van 17% naar 31%.

Terwijl steeds meer onderzoeken en publicaties verschijnen die laten zien dat de flexibele werkplek geen miraculeus duizenddingendoekje is voor iedere medewerker, wordt het algemeen aangenomen dat het overal en altijd toegang hebben tot bedrijfsapplicaties en –data een algemene voorwaarde is voor het fatsoenlijk zakelijk functioneren (zolang je de smartphone en tablet na 10 uur maar uitzet). Nu steeds meer medewerkers zijn uitgerust met een laptop, smartphone en/of tablet, is het niet meer dan logisch dat we er meer mee gaan doen dan wat surfen, mailen, chatten en spelletjes spelen. Ook wat werk betreft, komen we steeds meer in een “mobile first” wereld terecht. De werkplek is mobiel. De primaire interface met toepassingen is een klein schermpje geworden.  Terwijl we aan die realiteit inmiddels nu al weer gewend zijn, heeft deze omslag zich nog maar net voltrokken. Iedereen is wel mobiel, maar de hoeveelheid bedrijfsapplicaties die mobiel – effectief – ontsloten worden en de hoeveelheid data die we op een slimme manier op onze smartphone tevoorschijn kunnen toveren, zijn enerzijds nog heel beperkt en anderzijds nog altijd vaak ontworpen als een PC-toepassing die in een kleiner scherm moet passen.

Het mooie van deze tijd is dat er nog zoveel te ontdekken valt. Werknemers beschikken over een nieuw, mobiel platform. Wat kan je daar mee? Hoe kan je applicaties bouwen die de medewerker juist ondersteunt als deze mobiel is? Hoe maak je hem/haar productiever? Hoe ontsluit je data, ook locatiegebaseerd, op een wijze die een mobiele medewerker helpt de juiste beslissingen te nemen? Hoe laat je hem beter samenwerken? Wat is de impact op allerlei bedrijfsprocessen? Met alle ontwikkelingen op het vlak van cloud, big data, sociale toepassingen en ook het Internet der Dingen ontstaat een nauwelijks voor te stellen hoeveelheid nieuwe mogelijkheden voor het slimme mobiele platform. Het Nieuwe Werken is klaar. We doen het al. Het is tijd voor Het Slimme Werken. Kom maar op!

Peter Vermeulen, Directeur Pb7 Research

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here