Home Ondernemen & Business Het ontrafelen van het IT-assets web

Het ontrafelen van het IT-assets web

221

Het in kaart brengen hoeveel printers, laptops en desktops er binnen een organisatie zijn lijkt een eenvoudige taak. Als je weet wat je aanschaft, weet je ook wat er staat. Maar net als zo vaak geldt ook hier, niets is zo simpel als het lijkt. IT-managers worstelen met het up-to-date houden van het overzicht en het in kaart brengen van de relaties tussen de verschillende assets. Wat overblijft is een web aan IT-assets zonder dat men weet waar de afhankelijkheden zitten. Als we één draadje doorknippen, valt het web dan uit elkaar?

Realtime informatie
Om grip op IT-assets te houden, is realtime informatie essentieel. En dan bedoel ik data die via een geautomatiseerde oplossing inzicht bieden in de onderlinge afhankelijkheden. Zonder realtime inzicht in de IT-assets en de relaties daartussen, is het moeilijk of in sommige gevallen zelfs onmogelijk om de impact en oorzaak van verstoringen en veranderingen in de infrastructuur te onderzoeken. IT-asset management is dan ook meer dan het in kaart brengen van de printers en servers. Om efficiënt incident-, problem- en change-management uit te kunnen voeren, en dus grip te houden op IT en processen, is inzicht nodig in afhankelijkheden op alle lagen: van de fysieke utilities laag, de logische laag (gevormd door onder andere een virtuele laag, databases en software) tot aan de applicatielaag.

Active CMDB
Het realtime vastleggen van actuele asset-data en relaties gebeurt in een active CMDB. Deze database toetst constant de geregistreerde configuration items (assets) met de werkelijkheid. Het gaat dus niet om een eenmalige detectie, maar het volgen van de IT-assets gedurende de gehele lifecycle. De CMDB staat rechtstreeks in verbinding met elke asset en beschikt daardoor over gedetailleerde actuele informatie over de assets. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de verbindingen tussen de verschillende componenten. De active CMDB is de spin in het web.

IT-asset management is steeds vaker een belangrijk onderdeel van het volledige beheerproces. Asset informatie wordt gecombineerd met de overige informatie over de IT-infrastructuur. Zo worden meldingen en alerts van configuration items geanalyseerd met data over de assets en de relaties tussen assets. Ook bij het nemen van capacity management- en performance management-maatregelen is betrouwbare asset informatie onmisbaar.

Van web naar waarheid
Het is tijdrovend om voortdurend met de hand of met behulp van een tooltje op zoek te gaan naar de actuele status van elke fysieke en logische component in een IT-omgeving, laat staan naar de relaties. Al die moeite levert niet veel meer op dan een snel verouderend lijstje van componenten. Vooral door de dynamiek van logische componenten is het ingewikkeld om de registratie accuraat te houden. Een dergelijke structurering kost erg veel menselijke effort, terwijl het resultaat slechts schijnbetrouwbaarheid geeft. Het gevolg hiervan is gebrek aan inzicht in de actuele situatie, waardoor het moeilijk of zelfs onmogelijk is om grip te krijgen op de IT-infrastructuur en -processen. Ook worden mogelijkheden voor bezuinigingen op deze manier over het hoofd gezien en is het lastig om investeringen en kosten te verantwoorden. Door het web te ontrafelen en over actuele betrouwbare data te beschikken kan de stap gemaakt worden naar voorspellend beheer. Beheer waarbij incidenten niet opgelost, maar voorkomen worden.

Linda Verweij, COO bij SPS

SPS heeft onderzoek gedaan naar de uitdagingen en behoeftes rondom asset management. De resultaten zijn verwerkt in de whitepaper ‘De voordelen van active IT asset management op een rij’. Deze is gratis te downloaden via http://www.sps.nl/whitepaper-de-voordelen-van-active-it-asset-management-op-een-rij.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in