Home Arbeidsmarkt & Onderwijs Het vak van de toekomst?

Het vak van de toekomst?

66

Ooit, toen ik begon aan mijn carrière in de IT, stond werken in de IT garant voor een zorgeloze toekomst. Nu, meer dan 40 jaar later, ligt dat wat anders; werken in de IT is nog steeds uitdagend, maar geen garantie meer voor de toekomst. Wil je overleven in de IT-jungle dan zal je je moeten scholen. Maar wel scholen met het oog op de mogelijkheden die de IT je kan bieden. Niets is veranderlijker dan de IT. Dit inzicht heeft Neelie Kroes doen besluiten de aanzet te geven tot opstellen van een Framework, een Europees Competence Framework om sturing te geven aan opleiding, werving en selectie van IT-specialisten.
Het e-CF begint nu zijn weg in Europa te vinden. Inmiddels hebben toonaangevende bedrijven in Nederland een convenant gesloten om er voor te zorgen dat dit Framework breed gedragen en geaccepteerd gaat worden.
Het convenant spreekt voor zich en is van belang voor een ieder die in de IT werkzaam is en in de IT werkzaam wil blijven.
De volledige tekst van het convenant wil ik u niet onthouden:

VOLLEDIGE TEKST VAN HET CONVENANT:
Uit de analyse van de Nederlandse ICT-arbeidsmarkt blijkt dat in 2012 de onvervulde vraag (het aantal moeilijk vervulbare vacatures voor ICT-professionals) ongeveer even groot was als het aanbod (uitstroom uit het ICT-onderwijs en niet-werkende werkzoekende ICT’ers). Met de huidige economische vooruitzichten zal de onvervulde vraag in 2013 licht groeien. Echter, na 2014 neemt de onvervulde vraag toe en blijft het aanbod ongeveer gelijk. Dit heeft tot gevolg dat in 2017 het verschil tussen vraag en aanbod zal oplopen tot 6.800. Conclusie: in 2017 ontstaat een tekort van 6.800 ICT’ers. Om dit tekort aan te pakken is er behoefte aan meer transparantie op de ICT-arbeidsmarkt en meer mobiliteit van ICT’ers (1). Het Europese e-Competence Framework (e-CF) kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) draagt bij aan de implementatie van e-CF in Nederland door in haar rol als netwerkpartner partijen bij elkaar te brengen en door financiële ondersteuning via het programma Digivaardig & Digiveilig. EZ steunt het initiatief, omdat e-CF bijdraagt aan transparantie op de arbeidsmarkt en aan een betere aansluiting tussen vraag en aanbod van ICT-professionals (zowel tussen onderwijs en bedrijfsleven als tussen werkgevers en werknemers).

REFERENTIEMODEL.
Het Europese e-Competence Framework (e-CF) is een referentiemodel voor ICT-competenties. Het omvat 40 competenties op 5 niveaus verdeeld over 5 competentiegebieden (plan, build, run, enable, manage) (2) . e-CF kan worden gebruikt en begrepen door bedrijven die ICT-producten/diensten gebruiken en leveren, ICT- professionals, managers en HR-afdelingen, bemiddelaars tussen vraag en aanbod, de publieke sector, onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten, en sociale partners in heel Europa.

BEOOGD EFFECT.
Met een referentiemodel van ICT-competenties wordt het voor werkgevers makkelijker de juiste ICT-professionals aan te trekken. Opleidingsinstituten kunnen hun onderwijs beter afstemmen op de behoeften van de markt. Voor werknemers en zelfstandig ondernemers maakt e-CF het gemakkelijker hun kennis en kunde te positioneren. Daarnaast maakt e-CF het makkelijker voor werkgevers om ICT-competenties van (potentiële) werknemers binnen Europa onderling te vergelijken, wat de mobiliteit binnen Europa bevordert. Het verbeteren van de werking van de ICT-arbeidsmarkt is extra belangrijk omdat Nederland vanaf 2014 een tekort zal kennen aan goed opgeleide ICT-professionals.

Samengevat: het gebruik van het e-CF, het spreken van een gemeenschappelijke taal, bevordert transparantie in vraag en aanbod van ICT-professionals en hun diensten. Dit komt ten goede aan de mobiliteit op de ICT-arbeidsmarkt waardoor het dreigende tekort aan ICT-professionals kan worden teruggedrongen.

GEBRUIK:
Met het ondertekenen van dit convenant, geven Nederlandse organisaties aan gebruik te maken, of op korte termijn te gaan maken, van e-CF. Dit gebruik betreft een of meer van onderstaande voorbeelden van gebruik:

• Werving en selectie van nieuwe medewerkers of inhuur van ICT-professionals (e-CF verwerken in vacatureteksten),
• Opleiden en ontwikkelen van eigen medewerkers: duidelijk krijgen op welke
competenties de medewerkers aan hun ontwikkeling kunnen werken door het ‘mappen’ van bestaande competenties op e-CF,
• Heldere en eenduidige communicatie over competenties van ICT-professionals met andere organisaties,
• Verbeteren en/of vergelijkbaar maken van curricula van ICT-opleidingen,
• Als basis voor dienstverlening, en/of
• Goed werkgeverschap, door e-CF de mobiliteit van je medewerkers goed inzichtelijk maken.

MET HET ONDERTEKENEN VAN DIT CONVENANT
1. geven de convenantpartners aan e-CF momenteel te gebruiken of op korte termijn te gaan gebruiken binnen hun eigen organisatie,
2. laten zij hiermee zien dat zij bereid zijn te innoveren, geloven in de Europese meerwaarde, over landsgrenzen heen kijken en een visie hebben over een gestructureerde aanpak van de economie,
3. dragen zij actief uit dat zij e-CF gebruiken of gaan gebruiken door inzet van eigen communicatiemiddelen en op relevante bijeenkomsten, en
4. mogen zij hiervoor het predicaat Officieel promotor van het e-CF voeren.

De Werkgroep e-CF NL ondersteunt de convenantpartners hierbij door hun organi- satienaam op te nemen in officiële uitingen zoals de website www.e-cf.nl en publicaties over het e-CF convenant.

Einde tekst van het convenant.

Opmerkelijk is dat uit onderzoek van het Verweij en Jonker Instituut blijkt dat 46% van de IT-ers met een vaste baan in de afgelopen 12 maanden een opleiding heeft gevolgd tegen ruim 55 % van de IT-ers die als zelfstandig professional hun brood verdienen. Onderzoek van ZZP-barometer geeft aan dat 64,7% van de zelfstandigen bereid is zich om te scholen als dat tot meer continuïteit in opdrachten leidt. Ambitieus ondernemerschap?

Wessel van Alphen, Corporate Ambassador en oprichter van De Staffing Groep, toonaangevende staffingorganisatie voor interim professionals van Nederland

1 REACTIE

  1. De Rijksoverheid heeft reeds het gebruik van e-CF bekrachtigd middels het minister- raadbesluit over de I-strategie Rijk, d.d. 11-11-2011 (p. 7): “Ten behoeve van het interne en externe arbeidsmarktbeleid en personeelsplanning is in 2010 een Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening ontwikkeld, in lijn met de principes van het Functiegebouw Rijk (32501, nr. 14) en in aansluiting op het EU programma e-Skills”3. Het e-CF is een onderdeel van het EU programma e-Skills.
    Het gebruik van het e-CF bevordert de transparantie op de ICT-arbeidsmarkt. Daarom informeren CIO Platform, CIONET, Nederland ICT, HBO-I en ECP hun leden over de toepassing van e-CF.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in