Home Algemeen Hoe Industrie 4.0 zorgt voor transformatie

Hoe Industrie 4.0 zorgt voor transformatie

174
dainamics

In de afgelopen tien jaar is zeventig procent van de bedrijven uit de Fortune 1000-lijst opgehouden te bestaan. Zij zijn kennelijk niet in staat gebleken te overleven in een steeds veranderende wereld. Een belangrijke ontwikkeling in dat verband is Industrie 4.0, een concept van de Duitse overheid om de eigen maakindustrie verder te automatiseren. De eerste industrialiseringsgolf – Industrie 1.0 – was het gevolg van de ontwikkeling van de stoommachine. Industrie 2.0 was het gevolg van elektriciteit, versie 3.0 van de computer en versie 4.0 van het Internet of Things. .

Bij Industrie 4.0 gaat het met name om het benutten van technologische ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things (IoT), horizontale en verticale systeemintegratie, cybersecurity, de cloud, big data analytics, simulatie, 3D-printing, augmented reality en robots. Industrie 4.0 gaat ervan uit dat organisaties op veel verschillende manieren data verzamelen over het productieproces en de bijbehorende supply chain-processen. Deze data zijn vervolgens te analyseren met het oog op effectieve besluitvorming. Gartner spreekt in het verband van IoT al van ‘cognitive objects’ – robots die zelflerend zijn en zelf nadenken over hun acties.

Hoe moet je als bedrijf reageren op deze trend?
Vast staat dat niets doen geen optie is. Stilstand is achteruitgang en in de disruptieve wereld van vandaag kan die achteruitgang heel snel gaan.

In de eerste plaats is het van belang om de medewerkers voor te bereiden op de toekomst. In veel publicaties over moderne technologietrends lees je dat de robot de werknemer gaat vervangen en sterker nog, dat robots de wereld gaan overnemen. Robotisering is al langer gaande en zal zeker blijvende impact hebben, maar van overnemen zal geen sprake zijn. Het zorgt er juist voor dat medewerkers minder routinematige activiteiten hoeven uit te voeren en meer tijd krijgen om creatief en inventief te zijn.

Een tweede misverstand is dat het bij IoT vooral gaat om koelkasten die melden dat de melk op is of een thermostaat die je met je smartphone bedient. Voor de productiesector is IoT in eerste plaats een technologie waarbij je sensors en hoogwaardige analytics inzet om alles te halen uit bedrijfsdata wat er in zit.

Een sterk voorbeeld in dit verband is Sporveien, het openbaarvervoerbedrijf van Oslo. Deze organisatie zet IoT-technologie in om alle onderhoud aan trams proactief te monitoren. Zo is iedere individuele tramdeur voorzien van een minicomputer die circa twintig parameters bijhoudt. De computer detecteert bijvoorbeeld wanneer lagers zo versleten zijn dat vervanging nodig is. De data gaat via een wifi-netwerk dat langs de trambanen is aangelegd naar de onderhoudsdienst. Hier creëert het IT-systeem automatisch een werkorder en een planning. Op die manier is het onderhoud vergaand geautomatiseerd, wat de efficiëntie ten goede komt.

Sporveien is zo een voorbeeld van een organisatie die een disruptieve technologie inzet om bestaande processen te optimaliseren. De kansen voor organisaties zijn wat dit betreft legio. Denk aan het gebruik van smartwatches om meldingen aan medewerkers door te geven. Organisaties die op deze terreinen creatief en inventief zijn en bereid zijn om te experimenteren, zijn zonder twijfel beter toegerust voor de toekomst.

In een breder perspectief moeten overheden het volgen van exacte vakken stimuleren. Komende generaties worden overal en altijd geconfronteerd met technologie. Hoe beter zij daar vertrouwd mee zijn, hoe meer profijt de samenleving eruit kan halen. De productiesector wordt in alle opzichten schoner. In het tijdperk van Industrie 4.0 zijn data – die vanuit alle hoeken wordt verzameld – de smeerolie voor alle processen.

Roy Wagemans, Product Marketing Manager at IFS

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here