Home Innovatie & Strategie Bedreigingen en kansen voor Nederlandse ICT-bedrijven

Bedreigingen en kansen voor Nederlandse ICT-bedrijven

223
Kroes

De aankondiging van massa-ontslagen bij zowel Rabobank, ING als ABN Amro. En het eindrapport van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid, dat half oktober aan Kamervoorzitter Van Miltenburg werd aangeboden. Twee zaken die dit jaar groots in het nieuws zijn geweest en die voor mij exemplarisch zijn voor hoe de vlag er momenteel bijhangt voor de Nederlandse ICT-branche.

Rabobank, ABN Amro en ING maakten in 2014 bekend dat ze de komende jaren duizenden mensen gaan ontslaan. Tegelijkertijd gaan ING en ABN Amro respectievelijk 200 miljoen en 150 miljoen euro in automatisering en nieuwe IT-systemen investeren. Simpel gezegd betekent dit dat het werk van die vele duizenden mensen die gaan verdwijnen, in de toekomst door IT gedaan gaat worden. De verwachting luidt dan ook dat de bankenwereld de komende twintig jaar drastisch gaat veranderen. Bijna alle bankzaken zullen in de toekomst digitaal gaan, zonder dat daar nog veel mensenwerk aan te pas zal komen. Het zal u niet verbazen dat ik als directeur van een IT-dienstverleningsbedrijf een beetje een tweeslachtig gevoel overhoud bij het horen van dit soort nieuws. Treurnis als ik denk aan het lot van al die mensen die hun baan gaan verliezen. En tegelijkertijd blijdschap over de kansen die de geplande investeringen in IT met zich meebrengen voor de ICT-sector in het algemeen en COOLProfs in het bijzonder. Wat dat betreft ben ik natuurlijk behalve mens, ook gewoon ondernemer.

Hoe anders is het als ik dan lees over het rapport van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid, waarin wordt geconcludeerd dat de rijksoverheid de besturing en beheersing van ICT-projecten niet op orde heeft. In het rapport worden tal van zaken aangedragen waarom IT-projecten telkens weer mislukken, waarbij vooral de overheid als opdrachtgever de kwaaie piet krijgt toebedeeld. Als verbeterpunten worden onder meer genoemd de wijze van aanbesteden, aansturing en inrichting van de IT-organisatie, de manier waarop het contractmanagement wordt ingevuld en inzicht in de totale uitgaven. Ik vind echter dat ook ICT-dienstverleners hun verantwoordelijkheid in deze moeten nemen en meer moeten streven naar betere IT-projecten.* In plaats van zich te laten leiden door omzet en winst, zouden ze er beter aan doen om de kwaliteit van IT-projecten en opgeleverde systemen voorop te stellen. Dit geldt uiteraard niet alleen voor ICT-projecten bij de overheid, maar strekt zich uit tot ICT-projecten in alle sectoren.

Bij zowel de IT-investeringen van banken als IT-projecten die mislukken, gaat het om de Nederlandse ICT-branche als geheel. Maar ik zie een duidelijke analogie met de situatie bij COOLProfs. 2014 was voor ons een uitstekend jaar, waarin we duidelijk hebben gemerkt dat de markt echt weer is aangetrokken. We kregen volop aanvragen van bedrijven en overheidsorganisaties die weer investeren in de uitbouw van hun bedrijfsactiviteiten. Ze zetten hierbij net als de grote banken vooral in op customer intimacy: Het verbeteren van het klantcontact en het ontwikkelen van nieuwe verkoopkanalen en leveringsmodellen. Hiervoor zijn applicaties nodig waarmee een nieuwe voorkant gecreëerd wordt die naadloos aansluit op een high-performance back-office. Die “nieuwe voorkant”, zoals self service-klantportalen voor bedrijven en e-loketten bij overheidsinstanties, leidt tot een toenemende noodzaak voor “slim maatwerk”. En met die toegenomen klantvraag, komen we als COOLProfs ook voor nieuwe uitdagingen te staan.

Juist in tijden van enorme drukte is het zaak om de kwaliteit van alle IT-projecten die we onderhanden hebben te waarborgen. Hoe verleidelijk het ook is om maar in te gaan op alle kansen die zich voordoen, en hoe snel we ook groeien, het betekent dat we af en toe “voorlopig niet” moeten verkopen. Als we dat niet doen, lopen we onszelf voorbij. Dan moeten we met mensen gaan schuiven en zijn we het ene gat met het andere aan het opvullen. Los van het feit dat onze klanten daar niet blij van worden, zal het op de lange termijn ook COOLProfs geen goed doen. Daarom zullen wij ook in 2015 blijven inzetten op groei, maar wel met de garantie dat we tijdig en binnen budget systemen opleveren die optimaal aansluiten bij de verwachtingen van onze klanten, met de betrokkenheid en inzet die u van ons gewend bent.

Ik weet niet of het al mag, maar bij deze wens ik een ieder die dit leest alvast hele fijne feestdagen en al het goede toe voor 2015!

Eric ten Harkel, COOLProfs

* Mijn gedachtes over hoe ICT-dienstverleners een hogere kwaliteit kunnen bewerkstelligen, heb ik eerder verwoord in andere blogs. Onder meer in welke lessen de ICT-sector van de bouwwereld kan leren en het voorkomen van tunnelvisie bij IT-projecten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here