Home Ondernemen & Business ICT ook met zijn kleine mond

ICT ook met zijn kleine mond

73
baan

 Hoe zit dat eigenlijk?
Het was zondagochtend, ik at een croissant en vulde één van de vele stemwijzers in. Het resultaat was waardeloos. Ik deed een tweede met even weinig bevredigende uitkomst. Misschien had ik er ook niet op moeten hopen. Ik was op zoek naar de aandacht die de ICT-sector krijgt in de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen.

Er zat weinig anders op dan de verkiezingsprogramma’s er op na te pluizen. Om te beginnen de programma’s van de VVD, PvdA, D66, CDA, PVV en SP maar eens downloaden en gewoon maar eens te zoeken of we genoemd worden. Wat valt als eerste op: de PVV en CDA noemen ICT in het geheel niet. Dus die doen verder niet mee.

Onbeholpen met techniek
Kort door de bocht: de politiek herkent in de meeste gevallen ICT als kansrijke sector, maar is niet in staat een steekhoudende visie te hebben; noch op ICT in de maatschappij, het onderwijs of de overheid, noch als sector. In het beste geval krijgen we een nietszeggend hart onder de riem met “Verdere innovatie ondersteunen we graag, in de industrie maar ook in de creatieve sector en de ICT.”*

ICT is belangrijk!
Bijna alle politieke partijen hebben wel iets te melden over het belang van ICT voor overheid en onderwijs. In één enkel geval wordt ICT expliciet genoemd als belangrijk onderdeel voor politie. Wat leuk is, maar ook een beetje, hoe zal ik het zeggen… knullig.

ICT en de overheid, ja, dat kan stukken beter. Bijna alle partijen willen voorop lopen, opener, sneller én veiliger. In alle gevallen blijven de partijen vervolgens op de vlakte, over hoe ICT dat dan gaat doen. En eigenlijk geldt voor onderwijs hetzelfde. Het gevoel bekruipt me, dat partijen ICT en overheid en onderwijs een beetje trendy combineren om van een hoop gezeur over bezuinigingen af te zijn. “Ja, maar dát lossen we dus op met ontwikkelingen in ICT.” Dus.

Tot mijn grote schrik laat de SP op één punt geen onduidelijkheid bestaan: “Bij ingewikkelde ICT-projecten zijn aanbestedingen vaak een verkeerd middel om een goede partner te vinden. De overheid doet er goed aan om in open overleg met het bedrijfsleven te werken aan goede ICT-oplossingen, die technisch kloppen en binnen het budget blijven.”** Daar kunnen we het mee doen.

Daar liggen kansen mensen!
Een enkele partij noemt onze sector kansrijk. Of ziet dat ICT als ‘enabling technology’ met het topsectorenbeleid meelift. Onder expliciet opmerken dat ICT er geen onderdeel van uitmaakt. En met de vermelding dat ICT toch vooral voor budget en financiering bij bijvoorbeeld Europa aan moet kloppen. Of waar dan ook. In elk geval niet in Den Haag.

Foei politiek – of nee, wacht…
Is het gebrek aan aandacht, betrokkenheid en steun de politiek te verwijten? Nee. Je zou denken dat mijn potje sikkeneuren op zondagochtend met een dikke wijzende vinger naar de politiek zou eindigen. Dat is niet zo. Ik denk namelijk dat de politiek in woord en gedachte een reflectie is van de maatschappij. En als we ontbreken, dan hebben we ons niet genoeg laten horen. We hebben het aan onszelf te danken. Kennelijk lukt het niet onze gezamenlijke belangen op de kaart te zetten. Laten we het daar dus maar eens over hebben. Over de ICT met zijn kleine mond.

Sabine de Jong is Managing Partner van ACES International (www.aces.nl), Executive Search in ICT, en EmployU (www.employu.nl), dé combinatie van online employment en search.

Wat er daarna nog gebeurde…
Inmiddels was het zondagmiddag. Als ik een hond had zou ik daar nu mee in een bos gaan wandelen en meewarig peinzen over de beperkte aandacht die de sector krijgt.
Maar ik heb geen hond. Wel een laptop met uitstekende zoekfuncties.

‘Innovatie’ – ingetypt en zo zo zo, alle partijen hebben de mond vol van innovatie. Op elk mogelijk onderwerp wil elke partij liefst lekker innoveren. D66 is er met 44 vermeldingn het meest verzot op, op 4 woordjes gevolgd door de PvdA en een goede 15 boven CDA. Opvallend genoeg zijn de partijen die bij nalezing het meest relevant over innovatie nadenken de partijen die het het minst noemen: de VVD en de SP***. Of wacht, zo redenerend zou de PVV koploper innovatie moeten zijn, die rept er met geen woord over****. Het woordje ‘ons’ daarentegen wordt in het PVV-programma liefst ’85’ keer genoemd. ’t Is een weetje!

* SP Verkiezingsprogramma ‘Onze Voorstellen – Economie’ / p8, punt 15
** SP Verkiezingsprogramma ‘Onze Voorstellen – Internet en ICT’ / p9, punt 18
*** Hopen dat de wens van de SP om 25 jaar terug in de tijd te gaan niet voor ICT geldt 😉
****Toegegeven, woordjes tellen geeft je nooit het complete beeld van een partijprogramma.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here